Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โภชนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2543
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  amyloseBlack Glutinous RiceBrownie crackerCalcium fortificationcellulasecellulolitic bacteriaFood insecurityก้างปลาทูน่าการกรองการกระเทาะเปลือกการต้านอนุมูลอิสระการถ่ายทอดองค์ความรู้การประเมินศักยภาพการพัฒนาตำรับอาหารไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสกัดการเสริมแคลเซียมไก่ไข่ขนมไทยข้าวพองข้าวไร่ข้าวไร่ หางข้าวคลอเรสเตอรอลความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการ Bio-calciumคุณค่าทางโภชนาการเด็กวัยเรียนคุณลักษณะทางกายภาพคุณลักษณะทางเคมีคุณสมบัติทางกายภาพเควอซิตินแคมเฟอรอลเชอร์เบทซอสเข้มข้นซีแซนทีนเด็กวัยเรียนตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันเตาอบไมโครเวฟทานตะวันทานตะวัน เศรษฐกิจพอเพียง ความเข็มแข็งของชุมชนทำนตะวันทุพโภชนาการน้ำมันทานตะวันสกัดเย็นน้ำมันพืชสำหรับบริโภคบราวนี่กรอบเบตากลูแคนแบคทีเรียแลกติกแบบประเมินอาหารแบบสอบถามความถี่การบริโภคกึ่งปริมาณไบโอแคลเซียมปุ๋ยอินทรีย์โปรตีนผงชาใบหม่อนผลพลอยได้จากทานตะวันผลิตภัณฑ์อาหารว่างผู้บริโภคผู้สูงอายุผู้สูงอายุติดเตียงผู้สูงอายุติดบ้านผู้สูงอายุติดสังคมพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคแพะนมแพะเนื้อฟลาโวนอยด์ภาวะโภชนาการโภชนศาสตร์เชิงคลีนิค, โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวมอลทิทอลมาการองเมล็ดทานตะวันแร่ธาตุโรคไตเรื้อรังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลูทีนไลเปสวัยรุ่นสตีเวียสถานีวิจัยสมบัติทางประสาทสัมผัสสารพฤกษเคมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหม่อนเห็ดพื้นบ้านเห็ดหอมอัลมอนด์อาหารกลางวันอาหารเกษตรอินทรีย์อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง อาหารไทยอาหารไทยมื้อกลางวันในโรงเรียนอาหารพร้อมบริโภคอาหารและโภชนาการอาหารว่างไทยอาหารสัตว์อาหารสุขภาพอาหารหมักจากเนื้อสัตว์แบบเกิดกรดแลกติกอาหารุขภาพเอนไซม์แอนโทไซยานินแอลฟากลูโคซิเดส

  Interest

  โภชนศาสตร์เชิงคลีนิค, โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องอื่นๆ ชั้น อื่นๆ อาคารอื่นๆ

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (96)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Screening and identification of cellulase producing bacteria isolated from oil palm mealKhianngam S., Pootaeng-on Y., Techakriengkrai T., Tanasupawat S.2014Journal of Applied Pharmaceutical Science
   4(4),pp. 90-96
   20
   2Proximate composition, dietary fibre, beta-glucan content, and inhibition of key enzymes linked to diabetes and obesity in cultivated and wild mushroomsWunjuntuk K., Ahmad M., Techakriengkrai T., Chunhom R., Jaraspermsuk E., Chaisri A., Kiwwongngam R., Wuttimongkolkul S., Charoenkiatkul S.2022Journal of Food Composition and Analysis
   105
   0