ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AccessibilityAlkali Silica Reaction (ASR)ASRAUSPOSBangkokBond StrengthBridgeBridge approach structureBucklingCarbon Fiber Reinforced PolymercementCivil engineeringCold-formed steelcompressive strengthConcreteConfinementcongestion chargingcorrosionCracksCSRS-PPPDeteriorationDifferential settlementDurabilityEGM2008EGM96EvaluationexpansionFatigueFinite ElementFinite element methodfly ashfracture energyGeopolymerGeotechnical EngineeringGISGNSSgpsITRFknowledge managementLand UseLandslidelandslide engineeringlandslide susceptibility maplive stakeLongitudinal cracklongitudinal shoulder cracksMass TransitMicrostructureMobilityModelnatural fiberOrthometric HeightsPALSARPetrographic AnalysisPore water pressureproject knowledgerainfallRBSMReinforced concreteReinforced Concrete BeamReinforcementreliabilityRepair MaterialsRigid-Body-Spring NetworkRigid-Body-Spring-Modelrunoffshear strengthSlope stabilitysoft Bangkok claysoft claySoil Cementsoil erosionSteelStrengthStrengtheningStructural designStructural EngineeringsuctionSufficiency economysustainable developmentSWATTransportationunsaturated soilsการขนส่งการเสริมกำลังการเสื่อมสภาพเขื่อนความปลอดภัยความล้าคอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตดินถล่มแบบจำลองแผ่นดินไหวภัยพิบัติแรงลมวิศวกรรมโครงสร้างวิศวกรรมปฐพีสะพานเสถียรภาพของลาด


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 32 คน (ศาสตราจารย์ 3 คน, รองศาสตราจารย์ 16 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 107.72 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 166 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 152 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 269 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 205 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 89 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 911 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 285 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 626 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 178 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 157 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 30 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)