ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

AccessibilityAlkali silica reaction (ASR)ASRAUSPOSBangkokBond StrengthBridgeBridge approach structureBucklingCarbon Fiber Reinforced PolymerCarsharingcementCivil engineeringcold-formed steelcompressive strengthConcreteConfinementCongestion chargingcorrosionCracksCSRS-PPPDeteriorationdifferential settlementDurabilityEGM2008EGM96EvaluationExpansionFatigueFinite ElementFinite element methodfly ashfracture energygeographically weighted regressionGeopolymerGeopolymer MortarGeosyntheticsgeotechnical engineeringGISGNSSgpsGround improvementHedonicHighway MaterialsHydrationITRFKnowledge ManagementLand UseLandslidelongitudinal crackMass TransitNatural fiberOrthometric HeightsPetrographic AnalysisPore water pressureProject knowledgeRainfallReinforced concreteReinforced concrete beamReinforcementRigid-Body-Spring-ModelrunoffShear strengthSlope stabilitysoft Bangkok claySoft claysoil cementsoil erosionspatial effectSteelStrengthStrengtheningStructural designStructural Engineeringsuctionsufficiency economysustainable developmentSWATTransit Oriented DevelopmentTransportationUnsaturated soilsWalkabilityการขนส่งการเสริมกำลังการเสื่อมสภาพเขื่อนความปลอดภัยความล้าคอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตดินถล่มแบบจำลองแผ่นดินไหวภัยพิบัติระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แรงลมวิศวกรรมโครงสร้างวิศวกรรมปฐพีสะพานเสถียรภาพของลาด

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 39 คน (ศาสตราจารย์ 5 คน, รองศาสตราจารย์ 21 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 107.72 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 173 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 157 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 291 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 221 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 95 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1138 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 376 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 762 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 178 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 157 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 45 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 รางวัล, ประชุมวิชาการ 24 รางวัล)