ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AccessibilityAHPAlkali Silica ReactionAlkali silica reaction (ASR)Antecedent Precipitation IndexASRAUSPOSBangkokBond StrengthBridgeBridge approach structureBucklingCarbon fiber reinforced polymercarsharingcementCivil engineeringCold-Formed steelcompressive strengthConcreteConfinementCongestion chargingcorrosioncracksCSRS-PPPDeteriorationDiaphragm WallDifferential settlementDurabilityEGM2008EGM96EvaluationExpansionFatigueFinite ElementFinite element methodfly ashfracture energyGeopolymergeotechnical engineeringGISGNSSgpsGround improvementITRFKnowledge ManagementLand UseLandslideLongitudinal Crackmass transitMobilityNatural fiberOrthometric HeightsPetrographic AnalysisPore water pressureProject knowledgerainfallReinforced concreteReinforced Concrete BeamReinforcementRigid-Body-Spring-ModelRunoffShear strengthSlope stabilitysoft Bangkok claySoft claySoil Cementsoil erosionspatial effectSteelStrengthStrengtheningStructural DesignStructural EngineeringsuctionSufficiency EconomySustainable developmentSWATTransit Oriented DevelopmentTransportationunsaturated soilsUrban RailwayWalkabilityการขนส่งการเสริมกำลังการเสื่อมสภาพเขื่อนความปลอดภัยความล้าคอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตดินถล่มแบบจำลองแผ่นดินไหวภัยพิบัติระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แรงลมวิศวกรรมโครงสร้างวิศวกรรมปฐพีสะพานเสถียรภาพของลาด

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

wanchai.y@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428555 ต่อ 1338

Avata

ดร. ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์

piya.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-942-8555 Ext.1318


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 42 คน (ศาสตราจารย์ 5 คน, รองศาสตราจารย์ 23 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 4 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 107.72 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 183 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 161 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)
 • ทุนนอก 299 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 228 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 96 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1231 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 419 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 812 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 27 เรื่อง (Unknown 27 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 178 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 157 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 55 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 รางวัล, ประชุมวิชาการ 34 รางวัล)