Person Image

  Education

  • B.E. (Civil ) , University of Western Australia , AUSTRALIA
  • M.Eng. (Structures) , Asian Institute of Technology, ไทย
  • Ph.D.(Structures) , University of New South Wales , AUSTRALIA

  Expertise Cloud

  bond strengthChloride penetrationchloride permeabilitychlorineClay Cement StructureCommercial concretecompositecompressive strengthConcrete repairsConcretescondition assessmentsCondition RatingCorrosionCorrosion current densityCracking timecrackscuringDeteriorationdrying shrinkagedurabilityelectrical resistivity tomographyelectrocoagulationEnergy Crisesengineering propertiesEnvironmentally ResponsiveEttringiteExpansionExtensive Roof GardenFatigueFlexural Cracking LoadFlexural StrengthFly ashhigh calcium fly ashhigh volume fly ash concreteMicrostructuresodium hydroxideSodium hydroxide.sodium silicatespecial concreteStrengthsupplementary cementitious materials (SCMs)Synergistic actionSynergistic effecttank storage structureTernary systemTernary systemsthermal conductivityUnburned brickVertical landscapeWall blockX ray diffraction analysisกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยผสมเศษยางรถยนต์การเกิดสนิมการเกิดสนิมเหล็กการซ่อมบำรุงรักษาสะพานการประเมินการเสื่อมสภาพของสะพานการผุกร่อนเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนการสำรวจตรวจสอบสภาพสะพานการเสื่อมสภาพกำลังอัดความคงทนความล้าคอนกรีตคอนกรีตผสมเถ้าลอยคอนกรีตมวลเบาคอนกรีตเสริมเส้นใยคอนกรีตเสริมเหล็กคุณสมบัติทางกลคุณสมบัติทางความร้อนโครงสร้างโครงสร้างจุลภาคโครงสร้างสะพานจีโอโพลิเมอร์จีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer)จีโอโพลีเมอร์จีโอโพลีเมอร์ โครงสร้างจุลภาคฉนวนกันความร้อนน้ำยางธรรมชาติคอมปาวด์ฉนวนกันเสียงโซเดียมซิลิเกตโซเดียมไฮดรอกไซด์เถ้าลอยนวัตกรรมน้ำยางธรรมชาติปอซโซลานิคปัญหาอัลคาไลน์ซิลิก้าแผงกั้นเสียงแผ่นผนังและฝ้าเพดานยิปซั่มมาตรฐานรอยร้าวระบบการจัดการสะพานวัสดุวัสดุก่อสร้างวัสดุปูพื้นวัสดุมุงหลังคาส่วนผสมส่วนผสมคอนกรีต ความคงทน การกัดกร่อน การแตกร้าวหินฝุ่นแหล่งมวลรวมอุตสาหกรรมก่อสร้าง

  Interest

  Materials

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Development of high volume rice husk ash alumino silicate compositesRattanasak U., Chindaprasirt P., Suwanvitaya P.2010International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials
  17(5),pp. 654-659
  68
  2Synergistic effect of metakaolin and fly ash on properties of concreteSujjavanich S., Suwanvitaya P., Chaysuwan D., Heness G.2017Construction and Building Materials
  155,pp. 830-837
  65
  3Chloride permeability and corrosion risk of high-volume fly ash concrete with mid-range water reducerSujjavanich S., Sida V., Suwanvitaya P.2005ACI Materials Journal
  102(3),pp. 177-182
  40
  4PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF LIME-RICE HUSK ASH CEMENTS.Cook D., Suwanvitaya P.1983Publication SP - American Concrete Institute
  2,pp. 831-845
  14
  5Factors influence on shrinkage of high calcium fly ash geopolymer pasteKamhangrittirong P., Suwanvitaya P., Witayakul W., Suwanvitaya P., Chindaprasirt P.2013Advanced Materials Research
  610-613,pp. 2275-2281
  11
  6Investigation of ASR in mass concrete structures: A case studySujjavanich S., Suwanvitaya P., Rothstein D.2011ISEC 2011 - 6th International Structural Engineering and Construction Conference: Modern Methods and Advances in Structural Engineering and Construction
  ,pp. 1297-1302
  7
  7Testing of geopolymer mortar properties for use as a repair materialYodsudjai W., Suwanvitaya P., Pikulprayong W., Taweesappaiboon B.2010Ceramic Transactions
  215,pp. 325-334
  7
  8Corrosion behavior of reinforcement in concrete with different compositionsYodsudjai W., Vanrak P., Suwanvitaya P., Jutasiriwong A.2020Journal of Sustainable Cement-Based Materials
  4
  9Properties and behaviour of lime-rice husk ash cementsCook D.J., Suwanvitaya P.1983American Concrete Institute, ACI Special Publication
  SP-079,pp. 831-845
  3
  10Corrosion-induced cracking time in recycled aggregate concrete (RAC)Paewchompoo N., Yodsudjai W., Suwanvitaya P., Iwanami M., Boonyingsathit N., Thaue W., Kiattanabumrung S.2020Engineering and Applied Science Research
  47(2),pp. 145-152
  2
  11Damage evaluation of fiber-reinforced concrete exposed to elevated temperatures by nondestructive testsSuwanvitaya P., Chotickai P., Nobuaki O.2019Engineering and Applied Science Research
  46(1),pp. 37-43
  0