Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2537
  • M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2539
  • Ph.D. (Geotechnical Engineering ) , Utah State University, สหรัฐอเมริกา, 2545

  Expertise Cloud

  Antecedent precipitation indexCFRDColluvium depositsConcrete Face Rockfill DamCut slopeDamDebrisDrainageDrainage SystemDynamics Landslide susceptibilityEarthquakesGeohazardGeological/geotechnical failuresGeosynthetic clay linerGeosyntheticsGeotechnical earthquake engineeringGeotechnical EngineeringGeotechnical Engineering (Soil Engineer)geotechnical engineering educationGraniteground improvementGround Improvement Techniques Ground improvement, Soil-cement column, Ground movementground subsidenceGround uncertaintyHeavy rainfallHollow cylinder torsional device.House Hold BoxHyperbolic ModelInfiltrationlandslideLandslide EngineeringLandslide MitigationLandslide Risk MapLandslide Susceptibility MapLNAPL migrationLocation-Based Disaster Notification SystemLoRa technologymass movementMekong riverbankmixing clay water contentmobile applicationModelingMoisture controlMoisture determinationmolar ratiomonetary valuemonitoringNam Ngum 2Natural hazardNepal Earthquakenumerical analysisoptimumPore sizePore water pressurePore-water pressuresPotassium silicatePrefabricated Vertical Drain (PVD)RainRainfall infiltrationrainfall triggered landsliderainfall-induced landslideRain-Triggered Landslidesrock slopeSandy soilSeepageSeepage Analysis Flow ThroughSeepage flow analysisSeepage through Dam ModelSeismicsettlementshear strengthShear Strength TestingShear wave velocityshear-wave velocity (Vs)Short periodsshrinkage crackSlope failureSlope protectionSlope stabilityslope stabilizationsuctionunsaturated soilsweak layerกล่องเตือนภัยประจำบ้านการเคลื่อนตัวของมวลดินการระบายน้ำแก๊สชีวภาพเขื่อนความปลอดภัยเขื่อนซากมวลพิบัติดินถล่มตะกอนเชิงเขาธรณีพิบัติภัยธรณีวิศวกรรมแผ่นดินไหวพื้นที่อ่อนไหวต่อดินถล่มพลวัติวิศวกรรมเขื่อนอ่างพักน้ำ

  Interest

  Geotechnical Engineering (Soil Engineer), Ground Improvement Techniques

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 71 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 44 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Rain-triggered landslide hazards and mitigation measures in Thailand: From research to practiceFowze J., Bergado D., Soralump S., Voottipreux P., Dechasakulsom M.2012Geotextiles and Geomembranes
   30,pp. 50-64
   23
   2Local Site Investigation of Liquefied Soils Caused by Earthquake in Northern ThailandMase L.Z., Mase L.Z., Likitlersuang S., Tobita T., Chaiprakaikeow S., Soralump S.2020Journal of Earthquake Engineering
   24(7),pp. 1181-1204
   21
   3Thermal consolidation of soft Bangkok clayAbuel-Naga H., Bergado D., Soralump S., Rujivipat P.2005Lowland Technology International
   7(1),pp. 13-21
   20
   4New and economical mixing method of cement-admixed clay for DMM applicationLorenzo G., Bergado D., Soralump S.2006Geotechnical Testing Journal
   29(1),pp. 54-63
   20
   5Some applications of unsaturated soil mechanics in Thailand: An appropriate technology approachMairaing W., Jotisankasa A., Soralump S.2012Geotechnical Engineering
   43(1),pp. 1-11
   15
   6Cyclic pore water pressure generation and stiffness degradation in compacted claysSoralump S., Prasomsri J.2016Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
   142(1)
   15
   7Rainfall-triggered landslide: From research to mitigation practice in ThailandSoralump S.2010Geotechnical Engineering
   41(1)
   10
   8Centrifuge modeling of LNAPL infiltration in granular soil with containmentKererat C., Sasanakul I., Soralump S.2013Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
   139(6),pp. 892-902
   8
   9Assessing the effect of predicted climate change on slope stability in northern thailand: A case of doi puiChaithong T., Chaithong T., Soralump S., Pungsuwan D., Komori D.2017International Journal of GEOMATE
   13(38),pp. 38-48
   6
   10Determining shrinkage cracks based on the small-strain shear modulus-suction relationshipShrestha A., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Pramusandi S., Soralump S., Nishimura S.2019Geosciences (Switzerland)
   9(9)
   6
   11Effect of the molar ratio of liquid glass grouting agents on mechanical characteristics of the solidified soilsInazumi S., Shang H.M., Soralump S., Nakagishi Y., Miyatani Y., Mori Y., Okuno Y.2014International Journal of GEOMATE
   7(1),pp. 985-992
   2
   12A simulation of surface runoff and infiltration due to torrential rainfall based on field monitoring results at a slope comprising weathered graniteOhtsu H., Masuda H., Kitaoka T., Takahashi K., Yabe M., Soralump S., Maeda Y.2015Geotechnical Engineering
   46(1),pp. 12-21
   2
   13Damages and causative factors of 2015 strong Nepal Earthquake and directional movements of infrastructures in the Kathmandu Basin and along the Araniko HighwayManandhar S., Hino T., Soralump S., Francis M.2016Lowland Technology International
   18(2),pp. 141-164
   2
   14Assessment of potassium silicate based surface penetration materials with low viscosity in the repair of concrete structuresInazumi S., Inazawa T., Soralump S., Saiki O., Matsumoto H.2017International Journal of GEOMATE
   12(29),pp. 163-170
   2
   15Penetration behavior of chemical grouting considering ground uncertaintyShishido K., Hashida H., Inazumi S., Soralump S.2018International Journal of GEOMATE
   14(45),pp. 22-27
   2
   16Estimation of failure surface of Pa Bon dam from site investigationPanthi K., Soralump S.2020Jordan Journal of Civil Engineering
   14(1),pp. 97-107
   2
   17Cyclic drawdown of water causing the slope failure of canal and damSoralump S., Noppadol P.W., Panthi K., Sanmuang J.202016th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ARC 2019
   2
   18Innovations in the improvements of soft Bangkok clay using prefabricated vertical drains and deep cement mixing (DCM)Bergado D.T., Manandhar S., Soralump S., Hino T.2020Lowland Technology International
   22(1),pp. 93-112
   1
   19Possibility of impervious coating for the geotechnical reuse of soil and solid wasteInazumi S., Shishido K.I., Soralump S.2019Environmental Geotechnics
   8(5),pp. 324-333
   1
   20Centrifuge modeling of LNAPL migration with a soil-cement barrier in case of flow and no-flow conditionsKererat C., Sasanakul I., Soralump S.2012Geotechnical Special Publication
   (225 GSP),pp. 3513-3522
   1
   21Centrifuge simulation of LNAPL transportation in sand deposits with containment under flow and no-flow conditionsKererat C., Soralump S., Sasanakul I.2013ScienceAsia
   39(5),pp. 527-534
   1
   22Weak Plane Failure of Phyllitic Sandstone: Back Analysis for Slope Stabilization and the Use of Probabilistic Approach for Design OptimizationSoralump S., Isaroran R., Yangsanphu S.2019Geotechnical and Geological Engineering
   37(4),pp. 2315-2324
   1
   23Rain-triggered landslides mitigations using construction methods with geosyntheticsBergado D., Artidteang S., Soralump S.201410th International Conference on Geosynthetics, ICG 2014
   1
   24Landslide risk management of Patong City, Phuket, ThailandSoralump S., Pungsuwan D., Chantasorn M., Inmala N., Alambepola N.201114th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
   1
   25Influence of uncertainty in soil parameters to factor of safety along Mekong riverbankThongchart S., Sooksatra V., Soralump S.2008Geotechnical Engineering
   39(1),pp. 37-48
   1
   26Modeling impact of future climate on stability of slope based on general circulation modelSoralump S., Chaithong T.2017Geotechnical Engineering
   48(1),pp. 109-116
   0
   27A study on moisture infiltration of subsoil in a slope due to tropical rainfallOhtsu H., Hotta Y., Soralump S., Niimura T.2010Zairyo/Journal of the Society of Materials Science, Japan
   59(3),pp. 192-198
   0
   28Deterministic modeling of rain-triggered landslides: A case study in Nan Province, ThailandFowze J., Bergado D., Samarakoon L., Voottripruex P., Soralump S., Jotisankasa A.201114th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
   0
   29Some applications of unsaturated soil mechanics in Thailand: An appropriate technology approachMairaing W., Jotisankasa A., Soralump S.20125th Asia-Pacific Conference on Unsaturated Soils 2012
   1,pp. 44-57
   0
   30PrefaceJotisankasa A., Sawangsuriya A., Soralump S., Mairaing W.20125th Asia-Pacific Conference on Unsaturated Soils 2012
   1
   0
   31Life cycle assessment on recycling of construction sludges in geotechnical engineering fieldsInazumi S., Soralump C., Soralump S., Ohtsuka S., Nakagishi Y.2015International Journal of GEOMATE
   9(2),pp. 1553-1566
   0
   32Assessment of landslide susceptibility area using RS and GIS in KrabiKittipakawat P., Soralump S., Sharp A., Karnjana J., Matsuoka M.2018GMSARN International Journal
   12(4),pp. 181-188
   0
   33A study on characteristics of fine particle distribution at cut slope and fill slope comprising weathered graniteOhtsu H., Thirapong P., Kitaoka T., Ito S., Yabe M., Soralump S.2018Zairyo/Journal of the Society of Materials Science, Japan
   67(3),pp. 346-353
   0
   34Assessment of the upstream slope failure of a dam due to repeated cyclic drawdownSoralump S., Panthi K., Prempramote S.2021Soils and Foundations
   61(5),pp. 1386-1398
   0
   35Study of vcm improved soft soil properties using non-destructive and destructive techniquesAlditra D.F., Chaiprakaikeow S., Soralump S.2020Geosciences (Switzerland)
   10(8),pp. 1-15
   0
   36Liquefaction susceptibility assessment using geotechnical and geological manners of northern ThailandKusumahadi Y., Soralump S., Jinagoolwipat M.2020International Journal of Geotechnical Earthquake Engineering
   11(2),pp. 50-71
   0
   37Use of geosynthetic clay liner as a remedial measure of claystone degradation in Lam Ta Khong hydropower plantSoralump S., Shrestha A., Jotisankasa A., Thongthamchart C., Isaroran R.2021Geotextiles and Geomembranes
   0
   38APPLICATION OF CENTRIFUGE MODEL TESTS TO SETTLEMENT BEHAVIOR UNDER GROUNDWATER RECOVERYIntui S., Soralump S., Inazumi S., Shishido K.I.2021International Journal of GEOMATE
   21(84),pp. 34-40
   0