Person Image

Administration

Education

 • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
 • MSCE(Civil Engineering), University of Texas at Austin, U.S.A.
 • Ph.D.(Civil Engineering), Purdue University , U.S.A.

Expertise Cloud

BridgeBridge Management System (BMS)Carbon Fiber Reinforced Polymercarbon fiber-reinforced polymerConcreteCorrosionDeteriorationDurabilityEarthquakeEccentric loadEvaluationFatiguefracture energyReinforced concrete beamReinforced Concrete คอนกรีตเสรReliabilitySoil-structure interactionStatic LoadStatic Weight StationSteelsteel relaxationstop holeStrengtheningStructural Reliability AnalysisTrafficTruck FactortrucksUltrasonic pulse velocityVisual inspectionwaste materialsWater-to-cement ratioWeigh-in-MotionWeigh-In-Motion (WIM) SystemWeight enforcementWeld connectionwet/dry cyclesการขยายตัวการคลายตัวของลวดอัดแรงการคืบการชะอัลคาไลการซ่อมบำรุงรักษาสะพานการทดสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิกการทดสอบโดยใช้การสะท้อนของการกระแทกการทดสอบแบบไม่ทาลายการทดสอบแบบไม่ทำลายการทดสอบสะพานการประเมินการเสื่อมสภาพของสะพานการประเมินโครงสร้างการป้องกันการผุกร่อนเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีการสำรวจตรวจสอบสภาพสะพานการเสริมกำลังการเสื่อมสภาพการหดตัวกำลังรับน้ำหนักขนาดของมวลรวมความคงทนความเค้นรอยบากความปลอดภัยความล้าความล้า สะพานเหล็ก รถบรรทุก การซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กเครื่องชั่งน้ำหนักแบบไดนามิกเครื่องทดสอบโครงสร้างคอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างสะพานช่องว่างด่านชั่งน้ำหนักแบบสถิตย์น้ำหนักรถบรรทุกปฏิกิริยาอัลคาไลซิลิก้าปฏิกิริยาแอลคาไลซิลิกาปัญหาการเกิดสนิมแผงกั้นเสียงแผ่นดินไหวพื้นออร์โธโทรปิกมาตรฐานรอยเชื่อมรอยต่อสันรอยร้าวระบบการจัดการสะพานแรงกระแทก แผ่นวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย การเสริมกำลังรับแรงดัด อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดลักษณะการจัดเรียงล้อลักษณะการจัดเรียงล้อ สะพาน การเสื่อมสภาพวัสดุวัสดุเสริมเส้นใยคาร์บอนวิธีตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางทะเลส่วนผสมส่วนผสมคอนกรีต ความคงทน การกัดกร่อน การแตกร้าวสะพานสะพานขึงสะพานเหล็กเสริมกำลังเสาเหล็กออร์โธทรอปิคอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ฺRailway Bridge

Interest

Metal Fatigue Analysis, Structural Reliability Analysis, Nondestructive Testing , Health Monitoring of Bridge Structures

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Truck models for improved fatigue life predictions of steel bridgesChotickai P., Bowman M.2006Journal of Bridge Engineering
11(1),pp. 71-80
39
2Performance of CFRP-Strengthened Concrete Beams after Exposure to Wet/Dry CyclesChotickai P., Somana S.2018Journal of Composites for Construction
22(6)
8
3Effect of pre-installed corrosion on steel plate-CFRP bond characteristicsChotickai P.2018International Journal of Adhesion and Adhesives
84,pp. 431-437
4
4Field testing and performance evaluation of a through-plate girder railway bridgeChotickai P., Kanchanalai T.2010Transportation Research Record
(2172),pp. 132-141
3
5Comparative study of fatigue provisions for the AASHTO fatigue guide specifications and LRFR manual for evaluationChotickai P., Bowman M.2006Journal of Bridge Engineering
11(5),pp. 655-660
2
6Performance of corroded rectangular RC columns strengthened with CFRP composite under eccentric loadingChotickai P., Tongya P., Jantharaksa S.2021Construction and Building Materials
268
2
7Stress analysis of rib-to-deck joints in orthotropic steel deck based on nominal and effective notch stress approachesChotickai P., Srisawat T.2021Engineering Journal
25(7),pp. 17-30
0
8Compressive mechanical properties of cement mortar containing recycled high-density polyethylene aggregates: Stress–strain relationshipAocharoen Y., Chotickai P.2021Case Studies in Construction Materials
15
0
9Field evaluation of weigh-in-motion system on weight enforcement operationChotickai P.2012Advances in Civil Engineering and Building Materials
,pp. 887-892
0
10Experimental and analytical studies of door-type modular scaffolds with initial geometrical imperfectionsChotickai P., Kaewsawang S.2018Engineering Journal
22(6),pp. 135-150
0
11Damage evaluation of fiber-reinforced concrete exposed to elevated temperatures by nondestructive testsSuwanvitaya P., Chotickai P., Nobuaki O.2019Engineering and Applied Science Research
46(1),pp. 37-43
0
12Performance of reinforced concrete beams strengthened with CFRP composite in corrosive environmentChotickai P., Chimmanee W.2011Advanced Materials Research
250-253,pp. 3706-3714
0
13Field evaluation of weigh-in-motion system on weight enforcement operationChotickai P.2012Advances in Civil Engineering and Building Materials - Selected Peer Reviewed Papers from 2012 2nd International Conference on Civil Engineering and Building Materials, CEBM 2012
,pp. 887-892
0
14Fatigue load spectra for steel railway bridges using simulation and field dataChotickai P., Kanchanalai T.2006Analytical and Computational Methods - Proceedings of the 10th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, EASEC 2010
2,pp. 297-302
0