Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • MSCE(Civil Engineering), University of Texas at Austin, U.S.A.
  • Ph.D.(Civil Engineering), Purdue University , U.S.A.

  Expertise Cloud

  BridgeBridge Management System (BMS)Carbon fiber reinforced polymercarbon fiber-reinforced polymerConcreteCorrosionDeteriorationDurabilityEarthquakeEvaluationFatiguefatigue lifeFatigue ความล้าFiber Reinforced CompositeFiber reinforced concreteFiber Reinforced Plastic (FRP)Field TestFinite elementFlexible Pavementfracture energyReinforced Concrete BeamReinforced Concrete คอนกรีตเสรReliabilityResidual strengthRib spliceRib-to-deck jointRoughnessSeismic analysisSEISMIC PERFORMANCEService LifeshrinkageSoil-structure interactionStatic LoadStatic Weight StationSteelStrengtheningStress–strain curveStructural Reliability AnalysisTrafficTruck FactortrucksUltrasonic pulse velocityVisual inspectionWaste managementwaste materialsWater-to-cement ratioWeigh-in-MotionWeigh-In-Motion (WIM) SystemWeight enforcementWeld connectionwet/dry cyclesการขยายตัวการคลายตัวของลวดอัดแรงการคืบการชะอัลคาไลการซ่อมบำรุงรักษาสะพานการทดสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิกการทดสอบโดยใช้การสะท้อนของการกระแทกการทดสอบแบบไม่ทาลายการทดสอบแบบไม่ทำลายการทดสอบสะพานการประเมินการเสื่อมสภาพของสะพานการประเมินโครงสร้างการป้องกันการผุกร่อนเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีการสำรวจตรวจสอบสภาพสะพานการเสริมกำลังการเสื่อมสภาพความล้าคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กเครื่องชั่งน้ำหนักแบบไดนามิกเครื่องทดสอบโครงสร้างคอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างสะพานช่องว่างด่านชั่งน้ำหนักแบบสถิตย์น้ำหนักรถบรรทุกปฏิกิริยาอัลคาไลซิลิก้าปฏิกิริยาแอลคาไลซิลิกาปัญหาการเกิดสนิมแผงกั้นเสียงแผ่นดินไหวพื้นออร์โธโทรปิกมาตรฐานรอยเชื่อมรอยต่อสันรอยร้าวระบบการจัดการสะพานแรงกระแทก แผ่นวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย การเสริมกำลังรับแรงดัด อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดลักษณะการจัดเรียงล้อลักษณะการจัดเรียงล้อ สะพาน การเสื่อมสภาพวัสดุวัสดุเสริมเส้นใยคาร์บอนวิธีตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางทะเลส่วนผสมส่วนผสมคอนกรีต ความคงทน การกัดกร่อน การแตกร้าวสะพาน

  Interest

  Metal Fatigue Analysis, Structural Reliability Analysis, Nondestructive Testing , Health Monitoring of Bridge Structures

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2562 - ม.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • เม.ย. 2555 - ม.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Truck models for improved fatigue life predictions of steel bridgesChotickai P., Bowman M.2006Journal of Bridge Engineering
  11(1),pp. 71-80
  43
  2Performance of CFRP-Strengthened Concrete Beams after Exposure to Wet/Dry CyclesChotickai P., Somana S.2018Journal of Composites for Construction
  22(6)
  9
  3Performance of corroded rectangular RC columns strengthened with CFRP composite under eccentric loadingChotickai P., Tongya P., Jantharaksa S.2021Construction and Building Materials
  268
  7
  4Effect of pre-installed corrosion on steel plate-CFRP bond characteristicsChotickai P.2018International Journal of Adhesion and Adhesives
  84,pp. 431-437
  7
  5Field testing and performance evaluation of a through-plate girder railway bridgeChotickai P., Kanchanalai T.2010Transportation Research Record
  (2172),pp. 132-141
  5
  6Compressive mechanical properties of cement mortar containing recycled high-density polyethylene aggregates: Stress–strain relationshipAocharoen Y., Chotickai P.2021Case Studies in Construction Materials
  15
  3
  7Comparative study of fatigue provisions for the AASHTO fatigue guide specifications and LRFR manual for evaluationChotickai P., Bowman M.2006Journal of Bridge Engineering
  11(5),pp. 655-660
  2
  8Damage evaluation of fiber-reinforced concrete exposed to elevated temperatures by nondestructive testsSuwanvitaya P., Chotickai P., Nobuaki O.2019Engineering and Applied Science Research
  46(1),pp. 37-43
  0
  9Performance of reinforced concrete beams strengthened with CFRP composite in corrosive environmentChotickai P., Chimmanee W.2011Advanced Materials Research
  250-253,pp. 3706-3714
  0
  10Field evaluation of weigh-in-motion system on weight enforcement operationChotickai P.2012Advances in Civil Engineering and Building Materials - Selected Peer Reviewed Papers from 2012 2nd International Conference on Civil Engineering and Building Materials, CEBM 2012
  ,pp. 887-892
  0
  11Fatigue load spectra for steel railway bridges using simulation and field dataChotickai P., Kanchanalai T.2006Analytical and Computational Methods - Proceedings of the 10th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, EASEC 2010
  2,pp. 297-302
  0
  12Stress analysis of rib-to-deck joints in orthotropic steel deck based on nominal and effective notch stress approachesChotickai P., Srisawat T.2021Engineering Journal
  25(7),pp. 17-30
  0
  13Field evaluation of weigh-in-motion system on weight enforcement operationChotickai P.2012Advances in Civil Engineering and Building Materials
  ,pp. 887-892
  0
  14Experimental and analytical studies of door-type modular scaffolds with initial geometrical imperfectionsChotickai P., Kaewsawang S.2018Engineering Journal
  22(6),pp. 135-150
  0