Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy (in Civil Engineering), Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา, 2554

  Expertise Cloud

  Aggregate expansionAlkali Silica ReactionAntibacterialASRBio-wastebond strengthbond-slip relationshipCalcinated EggshellCellular lightweight concreteCement-like materialCompressive strengthConcreteConcrete/FRP Bond JointConfinementCorrosionDebondingdefectDefect criticalityDry densityDuctilityDurabilityFRPFRP strengtheningFRP/concrete interfaceHazardousHDPEHealing agentIndustrial wasteinterfacial shear stressInterlocking concrete blockJuteJute fiberLateral StrainLightweight cement blockslight-weight cement blocksLightweight concrete blockmechanism and expansion detectMicrocapsuleMoisturemotar barsMulti-scaleNMPNonmetallic fractionnon-metallic fraction residueNon-metallic partPemeabilityPervious ConcretePreventionPrinted circuit boardrecyclingReinforced concrete beamResidual wasteRice Husk AshStrengtheningwastewaste materialswaste printed circuit boardWastewater sludgeการป้องกันการวิบัติของคานคอนกรีตการเสริมกำลังการเสื่อมสภาพทางเคมีของมวลรวมการหลุดลอกการโอบรัดการโอบรัดด้วย FRPกำลังยึดเหนี่ยวกำลังรับแรงอัดข้อบกพร่องความเครียดทางขวางความเร็วคลื่นอุลตร้าโซนิคความหนาแน่นแห้งคอนกรีตพรุนคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์คานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างคอนกรีตช่องว่างโซเดียมซิลิเกตเถ้าแกลบปฏิกิริยาอัลคาไลซิลิก้าปัญหาอัลคาไลน์ซิลิก้าเปลือกไข่ไก่เผาผงอโลหะผลกระทบผลของข้อบกพร่องพฤติกรรมการดัดพอลิเมอร์เสริมเส้นใยมอร์ต้าร์ซ่อมแซมตนเองไมโครแคปซูลรอยต่อระหว่าง FRP และคอนกรีตแรงอัดตามแนวแกนวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยวัสดุซ่อมแซมวัสดุซีเมนต์เมทริกซ์เสริมเส้นใยสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงส่วนอโลหะสารซ่อมแซมสารปอซโซลานเส้นใยธรรมชาติเส้นใยปอหน่วยแรงเฉือนในรอยต่อ

  Interest

  Structural Engineering, Composite Materials, Structural Rehabilitation

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Structural solution using molecular dynamics: Fundamentals and a case study of epoxy-silica interfaceBüyüköztürk O., Buehler M., Lau D., Tuakta C.2011International Journal of Solids and Structures
  48(14-15),pp. 2131-2140
  118
  2Deterioration of FRP/concrete bond system under variable moisture conditions quantified by fracture mechanicsTuakta C., Büyüköztürk O.2011Composites Part B: Engineering
  42(2),pp. 145-154
  98
  3Ductility of FRP-concrete systems: Investigations at different length scalesGunes O., Lau D., Tuakta C., Büyüköztürk O.2013Construction and Building Materials
  49,pp. 915-925
  44
  4Conceptual model for prediction of FRP-concrete bond strength under moisture cyclesTuakta C., Büyüköztürk O.2011Journal of Composites for Construction
  15(5),pp. 743-756
  26
  5Durability and long-term performance modeling of FRP-concrete systemsBüyüköztürk O., Lau D., Tuakta C.2012Proceedings of the 6th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering, CICE 2012
  9
  6Remote detection of debonding in FRP-strengthened concrete structures using acoustic-laser techniqueBüyüköztürk O., Haupt R., Tuakta C., Chen J.2012RILEM Bookseries
  6,pp. 19-24
  4
  7Recycling of non-metallic residue from waste printed circuit boards to produce interlocking concrete blocksPianchaiyaphum S., Pianchaiyaphum S., Kwonpongsagoon S., Kwonpongsagoon S., Kanchanapiya P., Tuakta C., Tuakta C.2021International Journal of Environmental Science and Development
  12(6),pp. 169-174
  2
  8Effects of water content on compressive strength of eco-friendly light-weight cement blocks using cement-like material prepared from agricultural wastesChandeng L., Meesak T., Tuakta C., Jirawattanasomkul T., Ueda T., Ueda T., Jongprateep O.2020Chiang Mai Journal of Science
  47(4 Special Issue 2),pp. 700-711
  1
  9Bio-waste-based lightweight cement blocks with antibacterial performanceChandeng L., Chandeng L., Saphongxay K., Saphongxay K., Panomsuwan G., Panomsuwan G., Tuakta C., Siwayaprahm P., Jongprateep O., Jongprateep O.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 43-56
  0
  10NATURAL FIBER-REINFORCED LIGHT-WEIGHT CEMENT BLOCKS PREPARED FROM WASTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENTChandeng L., Meesak T., Tuakta C., Wisuthseriwong T., Ueda T., Jongprateep O.2022Acta Polytechnica CTU Proceedings
  33,pp. 70-77
  0
  11Using Biowastes and Nonmetallic Fraction from Printed Circuit Board Waste to Fabricate Ecofriendly Lightweight Cement BlocksChandeng L., Saphongxay K., Lertworasirikul A., Tuakta C., Kwonpongsagoon S., Jonprateep O.2023Journal of Materials in Civil Engineering
  35(1)
  0
  12INDUSTRIAL WASTEWATER SLUDGE AS POTENTIAL FILLER MATERIALS FOR FABRICATION OF LIGHTWEIGHT CONCRETE BLOCKSSaphongxay K., Saphongxay K., Tuakta C., Jongprateep O., Jongprateep O.2022Suranaree Journal of Science and Technology
  29(2)
  0
  13Defect criticality in FRP/concrete bond joint – A finite element studyTuakta C., Yoopom C.2016Proceedings of the 8th International Conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering, CICE 2016
  ,pp. 73-78
  0