Search Result of "aggregation"

About 68 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Influence of aggregation on the antioxidative capacity of milk peptides

ผู้แต่ง:ImgPattorn, S., ImgHorimoto, Y., ImgDr.Parichat Hongsprabhas, Associate Professor, ImgYada, R.Y.,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Influence of NaCl Concentration on the Build-Up Properties and Aggregation of Reactive Dyes

ผู้แต่ง:ImgDr.Jantip Setthayanond, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Information gain Aggregation-based Approach for Time Series Shapelets Discovery (2018)

ผู้แต่ง:ImgChutimol Kramakum, ImgDr.Thanawin Rakthanmanon, Assistant Professor, ImgDr.Kitsana Waiyamai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Soil Aggregation of the Kamphaeng Saen Soil Series )

ผู้เขียน:ImgJaruay Im-emkamo, ImgTawin Krutkum

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

จากสังเกตการณ์เพาะปลูกพืชไร่ในต้นฤดูฝนที่สถานีฝึกนิสิตกำแพงแสน พบว่า ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพด ที่ปลูกภายหลังไถพรวนดินด้วยแทรกเตอร์และภายหลังจากหยอดเมล็ดแล้ว ฝนตก และทิ้งช่วงออกไปจนผิวดินแห้ง เมล็ดพืชงอกไม่สม่ำเสมอและงอกได้เป็นจำนวนน้อย ต้องปลูกซ้ำหรือปลูกซ่อม ประกอบกับพื้นที่บริเวณนั้นเคยมีจอมปลวกอยู่ จึงสงสัยว่า เนื่องจากเป็นดินฐานจอมปลวกที่อัดแน่นกว่าดินธรรมดา จึงลองขุดดินโดยไม่ให้มีแรงกดหรือแยกเลยโดยล้อมดินเป็นแท่งพอดีใส่กระถาง นำมาทดลองเปรียบเทียบกับดินจากบริเวณที่ไม่มีจอมปลวก ภายหลังจากการให้น้ำแก่ดินจนถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของความจุในการอิ่มตัวด้วยน้ำส่วนหนึ่ง พรวนหน้าดิน หยอดเมล็ดถั่วเขียวลึกลงไปในดิน 1 นิ้ว อีกส่วนหนึ่งตัดหน้าดินเป็นแว่นหนาประมาณ 1 นิ้ว วางเมล็ดถั่วเขียวลงแล้ววางแผ่นดินปิดถับหลัง จากนี้ไม่ได้ให้น้ำอีก พบว่าถั่วเขียวงอกได้ 96 เปอร์เซ็นต์เท่ากัน และมีลักษณะการชอนไชและความยาวของรากไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงแน่ใจว่าไม่ใช่ปัญหาของความอักแน่นของดินฐานจอมปลวก

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 010, Issue 1, Jan 76 - Jun 76, Page 42 - 50 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Influence of NaCl Concentration on the Build-Up Properties and Aggregation of Reactive Dyes)

ผู้เขียน:Imgดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research investigated the influence of NaCl salt concentrations on the build-up properties of the selected warm- (Remazol Red RGB and Sumifix Supra Red 3BF) and hot- (Procion Red H-E3B and Drimarene Red X-6BN) dyeing reactive dyes on cotton. The results showed that an increment in the NaCl salt concentration in the dyebath influenced the visual color yields of the dyes on cotton. Too high a salt content led to a decline in the visual color yields. This may have been explained by the formation of larger dye aggregates, being enhanced by the higher salt content. Too large aggregates were considered to lead to a lower number of dyes diffusing into the fiber and so they would mostly remain on the fiber surface, thereby reducing the visual color yield. A significant reduction in visual color yield of the dyes on cotton occurred at 300 g/l salt. Among the dyes studied, Drimarene Red X-6BN was less affected by the salt concentration changes. From the study of the aggregation of the dye molecules in solution, it was found that increasing the salt concentrations enhanced the aggregation of the dye molecules. In the presence of salt, less dye in monomeric form existed in the solutions. When salt concentrations increased, the absorbance peaks responsible for the dye aggregates increased compared with those of the dyes in monomeric form. In addition, a bathochromic shift was also observed. With increasing salt concentrations, Drimarene Red X-6BN exhibited less reduction in the absorbance peak of the dye aggregates compared with the other dyes. This was in agreement with the build-up results. From this research, it showed that almost all recommended salt concentrations used in the reactive dyeing were not the optimum concentrations delivering the ultimate build-up of the dyes on cotton.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 3, Jul 08 - Sep 08, Page 558 - 568 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Relationship between Soil Property and the Aggregation of Tropical Forest Soils in Thailand)

ผู้เขียน:ImgWanrapee Suwanprapa, Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The aggregate size distribution and its relationships with other soil properties were determined in eight soils under different tropical forest types: secondary mixed deciduous forest, dry dipterocarp forest, dry evergreen forest and an ecotone zone. The aggregate stability of individual aggregate size fractions WSA1 to WSA6 were determined by a wet-sieving method as: 2 mm ? WSA1 <8 mm; 1 mm ? WSA2 < 2 mm; 0.5 mm ? WSA3 < 1 mm; 0.25 mm ? WSA4 < 0.5 mm ; 0.1 mm ? WSA5 < 0.25 mm; and WSA6 < 0.10 mm.. They were moderately shallow to very deep and slightly to strongly acidic. The soil texture was sandy loam to clay with low to high levels of organic matter content (2.0–18.7 g.kg-1), available phosphorus (0.13–0.17 mg.kg-1), available potassium (11–174 mg.kg-1), and cation exchange capacity (4.5–38.5 cmolc.kg-1). There were no differences in the aggregate size distribution among the soils with nearly half of the net aggregates being dominated by macroaggregate size WSA1, especially in the topsoil layers. Organic carbon, available P, bulk density, sand+silt and the clay fractions, and extractable Mg, Fe and Mn played important roles in the water stability of aggregation of these soils in different sizes. Organic carbon was the main source contributing to the formation of macroaggregates (r = 0.77in the topsoils, which consequently reduced the bulk density of these soils (r= -0.58 ). Various amorphous forms of Fe, especially in the amorphous form, were clearly involved in the formation of microaggregates (below 2.5 mm) in subsurface soils.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 3, May 15 - Jun 15, Page 361 - 374 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Development and validation of the measurement model of group-level positive psychological capital: Composing group-level variables from individual-level data using data aggr

ผู้เขียน:ImgVitanya Vanno, ImgWannee Kaemkate, ImgSuwimon Wongwanich

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Data aggregation models or composition models were used to guide the aggregation of individual-level data to represent group-level variables. All studies of group-level, positive, psychological capital, or simply group-level PsyCap, composed this group-level construct from individual-level data. The purpose of this study was to develop and validate the measurement models of group-level PsyCap using different data aggregation models, namely, the direct consensus model or self-referent model and the referent-shift consensus model or group-referent model. The sample consisted of 303 student groups, selected by multi-stage random sampling, from 10 higher education institutions in Thailand in the 2013 academic year. The instrument was the PsyCap scale, consisting of self-referent items and group-referent items. The study was conducted at the group-level of analysis. Second-order confirmatory factor analysis was undertaken to validate the measurement model at the group-level PsyCap. The results showed that the measurement models of group-level PsyCap using the direct consensus model (?2 = 172.593, df = 146, p = .066, AGFI = .914, RMSEA = .025) and the referent-shift consensus model (?2 = 155.609, df = 154, p = .449, AGFI = .926, RMSEA = .006) were both valid and fitted the empirical data.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 037, Issue 1, Jan 16 - Apr 16, Page 99 - 110 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration

หัวเรื่อง:การเหนี่ยวนำการรวมมวลของโปรตีนคอมโพสิทระหว่างโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลทกับโซเดียมเคซิเนทที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยแคลเซียม

Img
1234