Person Image

  Education

  • วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ. (เกษตรกลวิธาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  Acoustic responseAxis rotationDurianEmpirical approachfiber contentflesh thicknessformic acidHyperspectral imagingIndirect predictionMangomaturityNear infraredNear infrared spectroscopyNon-destructive evaluationNon-Destructive Technology for fruits, Near Infrared Spectroscopy.para rubber sheetPartial least squares regression analysispolished coconutPostharvest Technology, Agricultural Engineering, Multivariable calibration and classification.red-fleshed pomeloSoluble solids contentspectral imaging techniquespectrophotometerSugarcane leafSugarcane leaf plucking and collectingSugarcane stalksugarcane stalkssulfuric acidVariable combinationvisible reflectanceกรดซัลฟิวริกกรดฟอร์มิกการเกิดโรคใบขาวการคัดแยกการทดสอบแบบไม่ทำลายในผลไม้, การวิเคราะห์คุณภาพด้วยเทคนิค NIRการปลูกอ้อยการปอกเปลือกมันฝรั่งการพัฒนาไถจานแบบมีชุดการเพาะงอกการลดความชื้นการวัดแบบอัตโนมัติการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัมการส่งเสริมการขายการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดการอบแห้งเก็บรวบรวมใบอ้อยข้อตาอ้อยขัดและทำความสะอาดข้าวเปลือกความกรอบความแก่ความบริบูรณ์เครื่องขัดผิวเครื่องจักรกลเครื่องจักรผลิตอ้อยเครื่องแช่ท่อนพันธุ์เครื่องตัดข้อตาอ้อยเครื่องปลูกอ้อยชุดเก็บใบอ้อยต้นทุนและผลตอบแทนถั่วเขียวเทคโนโลยีสารสนเทศนครปฐมแบบใช้ข้อตาใบอ้อยปรับแรงฉุดลากปริมาณเนื้อยางแห้งเผาใบอ้อยพลังงานแสงอาทิตย์พันธุ์อ้อยสะอาดมะพร้าวเจียมะละกอมันฝรั่งเมล็ดถั่วเขียวเมล็ดพันธุ์ยางก้อนถ้วยยางพารายางพาราแผ่นรมควันเยื่อหุ้มเมล็ดรถเกี่ยวนวดข้าวระบบกึ่งอัตโนมัติระบบควบคุมความชื้นโรงเรือนลดการเกิดโรคใบขาววิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, งานด้านวิศวกรรมเกษตร, การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปรสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สเปกโทรสโกปีอินฟราเราดย่านใกล้สเปกโทรสโคปีส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเห็ดเห็ดนางฟ้าอบแห้งอ้อยพันธุ์สะอาดอินฟราเรดย่านใกล้อุปกรณ์พกพาอุปกรณสางใบอ้อย

  Interest

  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, งานด้านวิศวกรรมเกษตร, การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร, การทดสอบแบบไม่ทำลายในผลไม้, การวิเคราะห์คุณภาพด้วยเทคนิค NIR, Postharvest Technology, Agricultural Engineering, Multivariable calibration and classification., Non-Destructive Technology for fruits, Near Infrared Spectroscopy.

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
  • ส.ค. 2561 - ก.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.98 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 7214 ชั้น 2 อาคาร7 พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Empirical reduction of rind effect on rind and flesh absorbance for evaluation of durian maturity using near infrared spectroscopyPhuangsombut K., Phuangsombut A., Talabnark A., Terdwongworakul A.2018Postharvest Biology and Technology
  142,pp. 55-59
  13
  2Empirical approach to improve the prediction of soluble solids content in mango using near-infrared spectroscopyPhuangsombut K., Phuangsombut A., Terdwongworakul A.2020International Food Research Journal
  27(2),pp. 217-223
  2
  3Combination of visible reflectance and acoustic response to improve non-destructive assessment of maturity and indirect prediction of internal quality of red-fleshed pomeloPhuangsombut K., Phuangsombut A., Terdwongworakul A.2020International Journal of Food Science and Technology
  2
  4Multi-parameter index for durian maturity and its prediction using miniature near infrared spectrometerCheepsomsong T., Sangwanangkul P., Puttipipatkajorn A., Terdwongworakul A., Puttipipatkajorn A., Kulmutiwat S., Phuangsombut A.2023Postharvest Biology and Technology
  205
  2
  5Application of miniaturized near-infrared spectrometer for indirectly determining flesh thickness of intact polished coconutPhuangsombut A., Phuangsombut K., Meetim J., Terdwongworakul A.2023Postharvest Biology and Technology
  198
  1
  6Detection of dry rubber content in rubber cup lumps using electrical impedance spectroscopyPhuangsombut K., Phuangsombut A., Terdwongworakul A.2020Indian Journal of Agricultural Sciences
  90(4),pp. 832-834
  0
  7Improved evaluation of commercial cane sugar content in sugarcane stalk using near infrared hyperspectral imaging and stalk axis rotation techniqueChiatrakul J., Terdwongworakul A., Phuangsombut K., Phuangsombut A.2022Biosystems Engineering
  223,pp. 161-173
  0