Person Image

Administration

Education

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2554

Expertise Cloud

anaerobic capacityAquatic exerciseBlood pressurecaffeineChildrencomplex trainingcreatine kinaseDOMSFunctional fitnessfutsalHealth Promotionintensive trainingL-carnitinemuscle strengthNitric oxideNormOlder adultOver weightoverwightPhysical Fitnessplyometric trainingpower-endurancereaction timeRepeated sprintresistance trainingrope snapping trainingsleep deprivationsleep losssleepinessSmall-Side GamesSoccerWarm-Upเเลคเตทในเลือดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2012 การแข่งขันฟุตบอลโลก 2010การเคลื่อนที่เฉพาะเจาะจงการงีบหลับการตอบสนองทางสรีรวิทยาการทดสอบวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้ำเที่ยวการนวดทางการกีฬาการประสานสัมพันธ์ในกาคเคลื่อนไหวการฝึกด้วยแรงต้านการเพิ่มระยะเวลาการนอนการฟื้นสภาพของกล้ามเนื้อการไฟฟ้านครหลวงการวิเคราะห์การยิงประตู: ทีมชาติสเปนการส่งเสริมสุขภาพการสร้างแบบทดสอบการอบอุ่นร่างกายด้วยความหนักระดับสูงการออกกำลังกายแบบแอโรบิกกำลังของกล้ามเนื้อ กิจกรรมกลางแจ้งกีฬาฟุตบอลเกณฑ์มาตรฐานเกมฟุตบอลสนามเล็กเกมสนามเล็กไขมันในร่างกายความเข้มแข็งทางจิตใจ เทควันโด สภาวะลื่นไหลความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยาความเชื่อมั่นในการฝึก ผู้ฝึกสอนกีฬาระดับเยาวชนความเร็วความสามารถในการฟื้นตัวคุณภาพการนอนหลับงีบหลับกลางวันดัชนีมวลกายทดสอบทักษะที่ใช้นักกีฬาฟุตซอลน้ำมันมวย สรีรวิทยา จิตวิทยา สมรรถนะทางกีฬาแบบทดสอบ M-ABC2ปริมาณการเคลื่อนที่ผลแบบเฉียบพลันในการอบอุ่นร่างกายผู้สูงอายุพลังพลังกล้ามเนื้อพลังอนากาศนิยม การทดสอบกระโดด ฟุตซอลพลัยโอเมตริกฟุตซอลโฟมกลิ้งแบบไม่เรียบโฟมกลิ้งแบบเรียบภาวะอดนอนมวยปล้ำมวลกล้ามเนื้อยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ร้อยละของไขมันในร่างกายร่างกายและจิตใจแรงต้านแรงเหยียดขาสควอชสภาวะพร่องออกซิเจนสภาวะลนื่ ไหล / ความเชื่อมนั่ ในตนเอง /ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ นักกีฬา /วอลเลย์บอลอาชีพสมรรถภาพสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิคสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสรีรวิทยาการออกกำลังกายสุขภาพแอโรบิก

Interest

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก