คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

acquisition centralityAgingAnterior Cruciate Ligament ReconstructionASEAN CommunityAssignment name checking methodBalanceBlood pressurebrand personalityCentral obesityComputer Assisted InstructionDeep Water RunningexerciseExercise trainingFitness trainerfutsalHeart rateHeart rate variabilityJob SatisfactionLipid profilesmanaging sportMetabolic SyndromeMuscle SorenessObesityperceived valuepursuit of happinessreaction timerunningSport OrganizationSport TourismStress fracturetaekwondotalented athleteThai Dancing ExerciseTurnover IntentionUniversity StudentsValidationvalidityviral marketingVO2 peakWell-beingWheelchair basketballการกระโดดสูงการจัดการการกีฬาการจัดการกีฬาการจัดการทางการกีฬาการเช็คชื่อส่งงานการตอบสนองทางสรีรวิทยาการทดสอบสมรรถภาพทางกายการทรงตัวการนวดการบริหารจัดการการเปิดเสรีทางการค้าการฝึกกีฬาการฟังเพลงการยศาสตร์การสร้างแบบทดสอบการออกกำลังกายกีฬาเกณฑ์มาตรฐานเกมฟุตบอลสนามเล็กความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยาความต้องการทางสรีรวิทยาความพึงพอใจความเร็วคิเนซิโอเทปคุณภาพบริการเครื่องสแกนลายนิ้วมือดัชนีมวลกายท่องเที่ยวทักษะที่ใช้นักกีฬาประเภททีมนักกีฬาฟุตซอลนักกีฬาวิลแชร์แนวทางปริมาณการเคลื่อนที่ผู้ฝึกสอนกีฬาผู้สุงอายุผู้สูงอายุผู้สูงอายุฟุตซอลโภชนาการมวยไชยาระดับความหนักระยะเวลาการออกกำลังกายรูปแบบรายการกีฬาทางโทรทัศน์แรงคืนตัวของเทปเวชศาสตร์การกีฬาสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิคสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสรีรวิทยาการออกกำลังกายสวนสาธารณะสุขภาพแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการรับรู้ความเหนื่อยอาเซียนอุปกรณ์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย อาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: fssark@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-5258

นางสาว ไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

E-Mail: fssplp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-5258Resource

นักวิจัยทั้งหมด 29 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 14 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 99 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 91 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 357 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 250 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 107 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 14 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 12 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 167 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 140 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 20 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 57 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 36 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)