คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Agingalternative exerciseAnterior cruciate ligament reconstructionASEAN CommunityAssignment name checking methodBalancebalancing abilitybasic educationblood pressurebrand personalitycaffeineCapacityCardiac FunctionCentral obesitycomputer assisted instructionConflict ManagementDeep Water Runningeducational institutionsexerciseExercise intensityExercise trainingFemaleFingerprint scannerFinite element analysisFitness Trainerfunctional balance trainingfutsalHeart rateHeart rate variabilityhigher educationhigh-heeled shoesJob SatisfactionLipid profilesmanaging sportMetabolic SyndromeMotion AnalysisMuscle SorenessObesityreaction timerunningtaekwondoUniversity StudentsvalidityViral MarketingVO2 peakWell-beingการกระโดดสูงการจัดการการกีฬาการจัดการกีฬาการจัดการทางการกีฬาการเช็คชื่อส่งงานการตอบสนองทางสรีรวิทยาการทดสอบสมรรถภาพทางกายการบริหารจัดการการเปิดเสรีทางการค้าการฝึกกีฬาการฟังเพลงการยศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพการสร้างแบบทดสอบการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายกีฬาเกณฑ์มาตรฐานเกมฟุตบอลสนามเล็กความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยาความต้องการทางสรีรวิทยาความพึงพอใจความเร็วคิเนซิโอเทปคุณภาพบริการเครื่องสแกนลายนิ้วมือดัชนีมวลกายท่องเที่ยวทักษะที่ใช้นักกีฬาประเภททีมนักกีฬาฟุตซอลนักกีฬาวิลแชร์แนวทางปริมาณการเคลื่อนที่ผู้ฝึกสอนกีฬาผู้สูงอายุฟุตซอลโภชนาการมวยไชยาระยะเวลาการออกกำลังกายรูปแบบรายการกีฬาทางโทรทัศน์แรงคืนตัวของเทปสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสรีรวิทยาการออกกำลังกายสวนสาธารณะสุขภาพแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการรับรู้ความเหนื่อยอาเซียนอุปกรณ์Resource

นักวิจัยทั้งหมด 28 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 18 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 85 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 82 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 37 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 41 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 291 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 195 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 96 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 11 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 167 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 140 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 20 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 53 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 33 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)