วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
20 141 6.125 83.308
161 89.433
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 6 18 29 3 ---
56 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 606.20 69 43.963

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
59 190 69 38 0 2 0 12 0 0 73 3 3
443 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Department#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
000.0000.000
000.0000.000
ภาควิชาการจัดการการกีฬา2700.33060.762
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ241295.900132.234
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว12774.54099.365
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา000.0000.000
สำนักงานเลขานุการ0250.00041.395
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ261689.000175.647
Department#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmountAmount
10.0000.00
10.0000.00
ภาควิชาการจัดการการกีฬา10.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ10.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว10.0000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา10.0000.00
สำนักงานเลขานุการ10.0000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ1606.206943,963,178.00

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
0100000000000
สำนักงานเลขานุการ61600000000100
0000000000000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ512124545332323006200
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว20701515331818003200
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ3618446460077003900
ภาควิชาการจัดการการกีฬา163877000000400

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา606.20นางสาวอำพรศรียาภัย

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากล้องบันทึกภาพความถี่ระบบอินฟาเรด975,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากล้องบันทึกภาพความถี่ระบบอินฟาเรด975,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากล้องบันทึกภาพความถี่สูงระบบอินฟาเรด1,775,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากล้องบันทึกภาพความถี่สูงระบบอินฟาเรด1,775,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากล้องบันทึกภาพความถี่สูงระบบอินฟาเรด1,775,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากล้องบันทึกภาพความถี่สูงระบบอินฟาเรด1,775,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากล้องบันทึกภาพความถี่สูงระบบอินฟาเรด1,775,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากล้องบันทึกภาพความถี่สูงระบบอินฟาเรด1,775,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากล้องบันทึกภาพความถี่สูงระบบอินฟาเรด1,775,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากล้องบันทึกภาพความถี่สูงระบบอินฟาเรด650,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากล้องบันทึกภาพความถี่สูงระบบอินฟาเรด650,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากล้องบันทึกภาพความถี่สูงระบบอินฟาเรด650,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากล้องบันทึกภาพความพี่สูงระะบบอินฟาเรด1,775,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและระบบปลายประสาทด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ พร้อมชุดเครื่องมือผ่าตัด115,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและแลายประสาทด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ85,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ250,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องตรวจภาวะความผิดปกติจากการนอนหลับแบบพกพา8,300,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อชนิดไร้สายแบบ 8 ช่องสัญญาณ สำหรับการเชื่อมต่อกับชุดวิเคราะห์ ฯ950,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องฝึกกำลังของกล้ามเนื้อขา398,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย9,975.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง184,949.50
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจในแต่ละครั้งแบบวัดจากภายนอก985,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดแรงบีบมือแบบดิจิตอล19,875.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวัดและบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา478,290.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของนักกีฬา240,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องวิเคราะห์ไขมัน Inbody720974,570.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นหระแทก697,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องให้การรักษาโดยใช้กระแสไฟฟ้าแบบ Tens65,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาจักรยานทดสอบสมรรถภาพแบบอนากาศนิยม164,800.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาจักรยานทดสอบสมรรถภาพแบบอานากาศนิยม114,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาจักรยานทดสอบสมรรถภาพแบบอานากาศนิยม114,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาจักรยานอนากาศนิยม190,085.50
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ขณะออกกำลังกายชนิดพกพา995,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดควบคุมกล้องบันทึกภาพความถี่สูง850,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดควบคุมการประสานสัมพันธ์เพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ300,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดควบคุมและโปรแกรมการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อชนิดไร้สาย350,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดเครื่องวัดคลื่นสมองแบบพกพา95,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดเครื่องวัดคลื่นสมองแบบพกพา95,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดเครื่องวัดคลื่นสมองแบบพกพา95,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดฝึกทางจิตวิทยา899,700.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดไฟตกแต่งห้อง Studio Bike 15,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดวัดสัญญาณป้อนกลับทางชีวภาพและระบบประสาท900,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดวิเคราะห์การทรงท่าของร่างกาย900,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดวิเคราะห์ประสิทธิภาพเกมการแข่งขัน591,900.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดวิเคราะห์แรงปฏิกิริยาของร่างกาย Kistler force plate รุ่น 9281EA820,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดวิเคราะห์แรงปฏิกิริยาของร่างกาย Kistler force plate รุ่น 9281EA820,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดวิเคราะห์แลคเตท78,800.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดวิเคราะห์แลคเตท78,800.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดวิเคราะห์แลคเตท78,800.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดแสดงผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงก๊าซขณะออกกำลังกายด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม990,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดอุปกรณ์การช่วยชีวิตเบื้องต้น199,983.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาลู่วิ่งไฟฟ้า560,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาอุปกรณ์ควบคุมชุดวิเคราะห์การทรงท่าของร่างกาย480,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาอุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ997,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาอุปกรณ์สำหรับวัดระดับความเจ็บปวด198,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

นางสาว อำพร ศรียาภัย, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
Email: feduapsp@ku.ac.th
โทร. 029428675
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา (SRDC)
Member: 17 (Int: 16 Nisit: 1 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ปรางทิพย์ ยุวนนท์000.00000.0000.00
สุติมา ธิบดี000.00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการการกีฬาAn Uesugi010.00360,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการการกีฬาธเนศ ยุคันตวนิชชัย040.00600,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการการกีฬาพรชัย ตรัสใจธรรม000.00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการการกีฬาเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์0170.006,418,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการการกีฬาศิริรักษ์ ขาวไชยมหา000.00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการการกีฬาสรายุทธ์ น้อยเกษม080.0022,481,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการการกีฬาสิทธิ์ ธีรสรณ์224330,000.008,295,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการการกีฬาอิษฎี กุฏอินทร์0160.0022,608,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี14262,540,000.0021,825,40000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจักรพงษ์ ขาวถิ่น060.00667,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพนันทวัน เทียนแก้ว4111,000,000.0025,695,35000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพนิรอมลี มะกาเจ444800,000.0015,843,20000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพปิยาภรณ์ ตุ้มนาค030.005,180,70000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพพรพล พิมพาพร0180.0026,400,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพไพฑูรย์ วงศ์อนุการ020.008,376,60000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพภูวนารถ ศรีทน0100.006,756,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพราตรี เรืองไทย10365,580,000.0050,100,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพวัลลีย์ ภัทโรภาส040.0017,201,30000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพวิมลมาศ ประชากุล080.0015,410,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์010.0025,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสุพัชรินทร์ ปานอุทัย22200,000.0050,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสุรัสวดี สมนึก010.00100,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพอภิลักษณ์ เทียนทอง27240,000.004,899,50000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพอภิวัฒน์ จำเดิม010.0025,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพอาภัสรา อัครพันธุ์0220.003,392,40000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพอำนวย ตันพานิชย์0160.004,461,88000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพอุบล ทองปัญญา220.002,107,37700.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวไพลิน เผือกประคอง0120.0010,490,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหววุฒิไกร น้อยพันธ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวสมภิยา สมถวิล0260.0013,268,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวสิริพร ศศิมณฑลกุล24309,080,000.0061,605,70000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวอรอุมา บุณยารมย์0240.005,268,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวอาริสร์ กาญจนศิลานนท์0160.0018,530,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวอำพร ศรียาภัย0460.0089,567,3001606.206941,827.80
สำนักงานเลขานุการRaul Calderon Jr010.0020,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการจิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า010.0025,98000.0000.00
สำนักงานเลขานุการจีระพันธ์ มะโนรมณ์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการดลนภา การักษ์010.006,20000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุพิตร สมาหิโต0220.0041,342,65000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ปรางทิพย์ ยุวนนท์0100000000000
สุติมา ธิบดี0000000000000
ภาควิชาการจัดการการกีฬาAn Uesugi0000000000000
ภาควิชาการจัดการการกีฬาธเนศ ยุคันตวนิชชัย0500000000000
ภาควิชาการจัดการการกีฬาพรชัย ตรัสใจธรรม0100000000000
ภาควิชาการจัดการการกีฬาเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์11055000000000
ภาควิชาการจัดการการกีฬาศิริรักษ์ ขาวไชยมหา0000000000000
ภาควิชาการจัดการการกีฬาสรายุทธ์ น้อยเกษม0200000000000
ภาควิชาการจัดการการกีฬาสิทธิ์ ธีรสรณ์121222000000000
ภาควิชาการจัดการการกีฬาอิษฎี กุฏอินทร์3800000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี30844002200000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจักรพงษ์ ขาวถิ่น01111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพนันทวัน เทียนแก้ว0333000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพนิรอมลี มะกาเจ6902424002200000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพปิยาภรณ์ ตุ้มนาค1200001100000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพพรพล พิมพาพร2381818000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพไพฑูรย์ วงศ์อนุการ0222000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพภูวนารถ ศรีทน4600000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพราตรี เรืองไทย10661212004400000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพวัลลีย์ ภัทโรภาส0400000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพวิมลมาศ ประชากุล22822000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์0011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสุพัชรินทร์ ปานอุทัย01333000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสุรัสวดี สมนึก2033000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพอภิลักษณ์ เทียนทอง1722001100000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพอภิวัฒน์ จำเดิม0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพอาภัสรา อัครพันธุ์61644002200000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพอำนวย ตันพานิชย์23200000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพอุบล ทองปัญญา1100000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวไพลิน เผือกประคอง0844000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหววุฒิไกร น้อยพันธ์0133000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวสมภิยา สมถวิล12364422181800000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวสิริพร ศศิมณฑลกุล141644220000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวอรอุมา บุณยารมย์10524422181800000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวอาริสร์ กาญจนศิลานนท์2844000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวอำพร ศรียาภัย21844000000000
สำนักงานเลขานุการRaul Calderon Jr5000000000000
สำนักงานเลขานุการจิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า0000000000000
สำนักงานเลขานุการจีระพันธ์ มะโนรมณ์0000000000000
สำนักงานเลขานุการดลนภา การักษ์0000000000000
สำนักงานเลขานุการสุพิตร สมาหิโต11600000000000