Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
 • วท.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559

Expertise Cloud

ChildrenHealth PromotionKnowledge ManagementKU-SS Sport Management and Sport Science Summit 2013Management SuccessNational Sports AssociationOver weightSport and ExerciseStartupการจัดการกีฬา Sport Managementการจัดการคุณภาพการตอบสนองทางสรีรวิทยาการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงการทบทวนและประเมินผลการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการบริหารจัดการการบริหารจัดการฟิตเนสเซ็นเตอร์การฝึกเกมฟุตบอลสนามเล็กการฝึกสมรรถภาพทางกายการฟังเพลงการเลือกใช้บริการการวิเคราะห์เกมการแข่งขันการวิ่งบนลู่กลการส่งเสริมสุขภาพกีฬาคอร์ฟบอลกีฬาคอรฟ์บอล ระดับความหนัก อัตราการเต้นของหัวใจกีฬาจานร่อนประเภทอัลติเมทความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยาความคิดเห็นความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความต้องการทางสรีรวิทยาความพึงพอความพึงพอใจความเร็วที่เฉพาะเจาะจงความเร็วเท้า นักกีฬาทีมความเร็วในการวิ่งเปลี่ยนทิศทางคุณภาพบริการท่องเที่ยว Tourismทักษะที่ใช้ธุรกิจการกีฬา Sport Bussinessนนทรีเกมส์นักกีฬาประเภททีมนักกีฬาฟุตซอลนักเทนนิสเยาวชนระดับชั้นเลิศนักเทนนิสระดับเยาวชนชั้นเลิศนักฟุตซอลนันทนาการ Recreationบาสเกตบอลประสิทธิภาพปริมาณการเคลื่อนที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาผู้ใช้บริการผู้สนับสนุนกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพฤติกรรมการเลือกซื้อพื้นสนามหญ้าจริงพื้นสนามหญ้าเทียมฟิตเนสเซ็นเตอร์ฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพและปริมณฑลเยาวชนรองเท้ากีฬาระบบ GPSระยะเวลาการออกกำลังกายร่างกายและจิตใจลู่วิ่งแบบไม่ใช้มอเตอร์และทักษะที่ใช้สมรรถภาพด้านแอนแอโรบิคสมรรถภาพทางกายสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสวนสาธารณะสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกายอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการรับรู้ความเหนื่อยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุปกรณ์ทดสอบความเร็วีฬาคอร์ฟบอล

Interest

การจัดการกีฬา Sport Management, นันทนาการ Recreation, ท่องเที่ยว Tourism, ธุรกิจการกีฬา Sport Bussiness

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)