Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.พลศึกษา, มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  FutsalSpecific testValidityการตอบสนองทางสรีรวิทยาการเตะตัดการฝึกด้วยแรงต้านการฝึกบนบกความการฝึกแบบผสมผสานการฝึกแบบฟังก์ชั่นการฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกหนักสลับเบาที่ความหนักสูงการเพิ่มน้ำหนักการเพิ่มระยะเวลาการนอนการฟังเพลงการยิงลูกตั้งเตะแบบทางตรงการวิเคราะห์การยิงประตู: ทีมชาติสเปนการวิเคราะห์เกมการแข่งขันการวิเคราะห์เกมการแข่งขันและสมรรถนะทางการกีฬา (match performance analysis)การวิ่งบนลู่กลการวิ่งหนักสลับเบาที่ความหนักระดับสูงการส่งเสริมสุขภาพการสร้างแบบทดสอบการสร้างแบบทดสอบและประเมินสมรรถนะของนักกีฬา (test construction and athlete performance assessment)การสร้างแบบแบบทดสอบ สมรรถภาพด้านแอนแอโรบิค นักกีฬาบาสเก็ตบอลการหยุดฝึกซ้อมระยะสั้นการอบอุ่นร่างกายการอบอุ่นร่างกายด้วยความหนักระดับสูงเกมฟุตบอลสนามเล็กความคล่องแคล่วว่องไวความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความต้องการทางสรีรวิทยาความแรงความสามารถด้านความเร็วในการวิ่งความสามารถในการฟื้นตัวความสามารถในการเลี้ยงบอลคาร์โบไฮเดรตคุณภาพการนอนหลับเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬางีบหลับกลางวันชกลมช่วงเวลาในการแข่งขันที่แตกต่างกันชุดถ่วงน้ำหนักตัวบ่งชี้ความสามารถพิเศษถุงทรายทดสอบทักษะการจัดการความเครียดทักษะที่ใช้เทควันโด ลูกกลิ้งโฟม ระดับความเข้มข้นของกรดแลคติก การฟื้นตัว การตอบสนองทางสรีรวิทยานักกีฬากอล์ฟนักกีฬาชั้นเลิศนักกีฬาประเภททีมนักกีฬาฟุตซอลปริมาณการเคลื่อนที่ฟุตซอลโฟมกลิ้งแบบไม่เรียบโฟมกลิ้งแบบเรียบภาวะพร่องออกซิเจนภาวะอดนอนภาวะออกซิเจนมากกว่าปกติมวยไทยมวยปล้ำยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่เยาวชนเยาวชนไทยระดับความหนักระดับฮอร์โมน IGF-1ระบบ GPSระยะเวลาการออกกำลังกายร่างกายและจิตใจแรงเหยียดขาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ลู่วิ่งแบบไม่ใช้มอเตอร์ลู่วิ่งแบบไม่ใช้มอร์เตอร์ทรงโค้งและความคล?องแคล?วว่องไวและทักษะที่ใช้วิ่งในน้ำลึกวิทยาศาสตร์ของการฝึกซ้อมกีฬา (science of sports training)เวลาปฏิกิริยา เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ลูกบอลปฏิกิริยา สควอชสมรรถภาพด?านแอโรบิคสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิคสมรรถภาพทางกลไกสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสมรรถภาพแอนแอโรบิกสมรรถภาพแอโรบิกสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (exercise and sports physiology)สัดส่วนร่างกายสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกายองค์ประกอบร่างกายองค์ประกอบร่างกาย สมรรถภาพทางกลไก ทักษะการจัดการความเครียด ยูโดอ้วนออกกำลังกายอัตราการใช้พลังงานอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการรับรู้ความเหนื่อยอุปกรณ์ทดสอบความเร็วโอเมก้า3ีฬาคอร์ฟบอล

  Interest

  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (exercise and sports physiology), การสร้างแบบทดสอบและประเมินสมรรถนะของนักกีฬา (test construction and athlete performance assessment), วิทยาศาสตร์ของการฝึกซ้อมกีฬา (science of sports training), การประยุกต์สรีวิทยาในกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล (applied physiology of soccer and futsal), การวิเคราะห์เกมการแข่งขันและสมรรถนะทางการกีฬา (match performance analysis)

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • ก.ค. 2558 - ต.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารสนามแบดมินตัน
   • ห้อง 2207 ชั้น 2 อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ห้อง 4204 ชั้น 2 อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ห้องลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 49 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 เรื่อง (เชิงวิชาการ 29 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Physiological demands and activity profiles during futsal match play according to competitive levelMakaje N., Ruangthai R., Arkarapanthu A., Yoopat P.2012Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
  52(4),pp. 366-374
  61
  2Comparative effects of water- and land-based combined exercise training in hypertensive older adultsRuangthai R., Phoemsapthawee J., Makaje N., Phimphaphorn P.2020Archives of Gerontology and Geriatrics
  90
  5
  3Sports science-based research on the sport of muay thai: A review of the literatureMohamad N., Mohamad N., Chinnasee C., Hemapandha W., Vongjaturapat N., Makaje N., Ratanarojanakool P., Pimjan L.2017Walailak Journal of Science and Technology
  14(8),pp. 615-625
  4