Person Image

  Education

  • ปร.ด.(โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2546
  • วท.ม.(สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2530
  • วท.บ.(รังสีเทคนิค), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2527

  Expertise Cloud

  Advanced placement programcaffeinecreatine kinaseCyclea barbata MiersDeep-water runningDOMSfutsalfutsal specific fitness testgelling mechanismHeart rateLactate dehydrogenaseLactic acidL-carnitineMovementmuscle strengthObese WomenOpinionoverwightOxygen DeficitOxygen Uptake Kineticsphenolic compoundPhysiological DemandPhysiological demandsplyometric trainingport-specific testreaction timereliability.Satisfactionsleep deprivationsoluble dietary fiberSpecific testStretch-shortening cycleTeachingTwelfth grade studentsvalidityVertical jumpการตัดสินใจการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการบริโภคอย่างยั่งยืนการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์การฟื้นตัวการฟื้นตัว ความเร็วในการวิ่ง ความแม่นยำในการส่งบอล ฟุตซอลการรับรู้ภาพลักษณ์ทางกายการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมการวิ่งในน้ำ การฝึกพลัยโอเมตริก กล้ามเนื้อเสียหายการสร้างแบบทดสอบการสร้างแบบแบบทดสอบ สมรรถภาพด้านแอนแอโรบิค นักกีฬาบาสเก็ตบอลการให้ออกซิเจนการออกกำลังกายเกณฑ์มาตรฐานเข้าศึกษาไขมันในร่างกายความแข็งแรงความคิดเห็นความพึงพอใจความสามารถพิเศษทางการกีฬาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดคิเนติคของการใช้ออกซิเจนโครงการเรียนล่วงหน้าดัชนีมวลกายเด็กอ้วนต้นแบบธุรกิจทดสอบนักเรียนน้ำนมแพะน้ำมันมวย สรีรวิทยา จิตวิทยา สมรรถนะทางกีฬาปัจจัยผู้หญิงอ้วนพฤติกรรมการบริโภคฟุตซอลโภชนาการมวยปล้ำมวลกล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โยเกิร์ตชนิดผงร้อยละของไขมันในร่างกายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6แรงเหยียดขาโรงเชือดโคโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์แลคเตทในเลือดสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสรีรวิทยาการออกกำลังกายสัดส่วนมูลค่าสุขภาพออกซิเจนเด็ฟฟิซิทอาหารพื้นถิ่น

  Interest

  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย, โภชนาการ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก