Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • ศศ.บ. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  12-15 RM2-10 RManaerobic capacitybench pressBlood Lactate body bendingcomplex trainingcompression quad sleevecountermovement jumpCreatine kinaseDeep Water RunningDeep-water runningJoggingkinematicsLactate dehydrogenasemaximum inspiratory pressuremaximum voluntary isometric contractionMuscle Sorenessphysical fitnessPlyometric TrainingPlyometric Training Program power-enduranceresistance trainingrespiratory musclerope snapping trainingrunningshoulder pressSittingStretch-shortening cyclethree-dimentional analysisVertical jumpvertimax? trainingการตัดสินใจการทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Isokinetic และการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อการฝึกด้วยน้ำหนัก และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาเทนนิส กอล์ฟ ฯลฯการฝึกแรงต้านการฝึกไฮพ็อคเซียการพัตต์การรับรู้ภาพลักษณ์ทางกายการวิ่งในน้ำ การฝึกพลัยโอเมตริก กล้ามเนื้อเสียหายการออกกำลังกายเข้าศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจความแข็งแรงความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาความแข็งแรงสูงสุดความแคล่วคล่วองว่องไวความสำเร็จคะแนน ทักษะกีฬาจิตวิทยาการกีฬาเจตคติเด็กอ้วนแต้มต่อทดสอบทักษะทักษะทางจิตใจนักกอล์ฟเยาวชนสมัครเล่นนักกอล์ฟอาชีพนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่นนักกีฬากอล์ฟอาชีพนักกีฬาเบสบอลนักกีฬาฟุตซอลนักกีฬาเยาวชนปรับปรุงงาน ตรวจสอบโครงการปัจจัยโปรแกรมการฝึกทักษะทางจิตใจผู้ชายน้ำหนักตัวเกินพลังกล้ามเนื้อขายกน้ำหนัก 1 ครั้งเยาวชนไทยแรงต้านแรงเหยียดขาสภาวะพร่องออกซิเจนสมการทำนายสมรรถภาพทางกลไกสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางจิตสมรรถภาพทางจิตใจสรีรจิตวิทยาสัดส่วนร่างกายแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาองค์ประกอบองค์ประกอบร่างกายอัตราการเผาผลาญพลังงานขณะพักแอโรบิก

  Interest

  การฝึกด้วยน้ำหนัก และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาเทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ, การทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Isokinetic และการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2558 - มี.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ก.ค. 2555 - ม.ค. 2556 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา(รักษาราชการแทน) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ก.ค. 2554 - ม.ค. 2555 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา(ผู้รักษาราชการแทน) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ต.ค. 2553 - ต.ค. 2555 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ต.ค. 2553 - เม.ย. 2554 หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา(รักษาราชการแทน) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • พ.ค. 2550 - ส.ค. 2550 เลขานุการ(ผู้ปฏิบัติหน้าที่) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ต.ค. 2549 - ต.ค. 2553 หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 26 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Personality characteristics and competitive anxiety in individual and team athletesKemarat S., Theanthong A., Yeemin W., Suwankan S.2022PLoS ONE
  17(1 January 2022)
  3
  2The effects of post activation potentiation warm-up and pre-shot routine programs on driving performance in amateur golfersYeemin W., Kemarat S., Theanthong A.2020PLoS ONE
  15(10 October)
  2
  3The effects of six weeks of deep-water running after soccer practice combined with plyometric training on indirect symptoms of muscle damageTheanthong A., Rungthai R., Arkarapanthu A., Chentanez T.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(3),pp. 501-513
  1
  4Psychological skills development in professional and amateur golfersKemarat S., Theanthong A., Yeemin W.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(2),pp. 397-402
  0
  5CHANGE IN RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH AND LUNG FUNCTION AFTER SPRINTS, MIDDLE AND LONG-DISTANCE RUNNINGSilapabanleng S., Theanthong A., Phangjaem M., Pheungtamon V., Suwondit P.2021Suranaree Journal of Science and Technology
  28(4),pp. 1-7
  0