Person Image

  Education

  • Ph.D.(Genetics and Breeding in Aquatic Animals ), Ehime University , JAPAN
  • วท.ม. (พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  16S rRNAAeromonas hydrophilaAndaman SeaAndrogenic glandsAnimaliaAquaculturebase populationBighead catfishBroodstock managementcatfishcDNAClarias gariepinusClarias macrocephalusDevelopmental stagedisease resistancedistributionDIVERSITYDNA VARIATIONdrum-shaped ascosporesDUSKY GROUPEREarly maturingEASTERNecological modelingEcologyeconomic analysisEEL ANGUILLA-ANGUILLAEffectiveElectrolytic FlocculationELISAendangeredEngineered hormoneenvironmental impactsEpinephelusExpressionfactorial designFecundityferal populationferal populationsfishFish chipfish cultureFish growth hormoneFish oilfloodingflow cytometryFood quality and safetyFreshnessFRESHWATER PRAWNFrozen storageFryingGene expressionGene ontologyGene poolgenetic analysisGenetic changeGenetic correlationGenetic Diversitygenetic markergenetic variationgiant freshwater prawngrowthgrowth performanceGrowth rateGSIGulf of ThailandgyrBhatchery stockheavy chain genesHeritabilityhybrididentification methodImmunityintrogressionMekong giant catfishMEKONG RIVERmicrosatellitesNile tilapiaOreochromis niloticusPangasianodon gigasphylogenyprobioticsreproductive successscallopsSNPsoutheast Asiaspecies-specificSSCPSterilityteleostThai walking catfishTranscriptomeTransposable elementTriploidการแปลงเพศกุ้งก้ามกรามความหลากหลายทางพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงพันธุ์ปลาสลิดพันธุศาสตร์

  Interest

  พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ , การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 2 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 99 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 77 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 36 เรื่อง (เชิงวิชาการ 34 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 9 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 6 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Study of genetic diversity of orange-spotted grouper, Epinephelus coioides, from Thailand and Indonesia using microsatellite markersAntoro S., Na-Nakorn U., Koedprang W.2006Marine Biotechnology
  8(1),pp. 17-26
  37
  2Genetic relatedness and differentiation of hatchery populations of Asian seabass (Lates calcarifer) (Bloch, 1790) broodstock in Thailand inferred from microsatellite genetic markersSenanan W., Pechsiri J., Sonkaew S., Na-Nakorn U., Sean-In N., Yashiro R.2015Aquaculture Research
  46(12),pp. 2897-2912
  12
  3Effects of strains on growth performances of triploid bighead catfish, Clarias macrocephalus Günther, 1864Chatchaiphan S., Srisapoome P., Na-Nakorn U.2016Agriculture and Natural Resources
  50(4),pp. 299-305
  3
  4Genetic diversity of domesticated stocks of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage 1878), in Thailand: Relevance to broodstock management regimesNa-Nakorn U., Moeikum T.2009Aquaculture
  297(1-4),pp. 70-77
  26
  5Allozyme revealed substantial genetic diversity between hatchery stocks of Siamese fighting fish, Betta splendens, in the province of Nakornpathom, ThailandMeejui O., Sukmanomon S., Na-Nakorn U.2005Aquaculture
  250(1-2),pp. 110-119
  8
  6A current update on the distribution, morphological features, and genetic identity of the southeast asian mahseers, tor speciesJaafar F., Na-Nakorn U., Srisapoome P., Amornsakun T., Duong T.Y., Gonzales-Plasus M.M., Hoang D.H., Parhar I.S.2021Biology
  10(4)
  2
  7A study on phylogeny and biogeography of mahseer species (Pisces: Cyprinidae) using sequences of three mitochondrial DNA gene regionsNguyen T., Na-Nakorn U., Sukmanomon S., ZiMing C.2008Molecular Phylogenetics and Evolution
  48(3),pp. 1223-1231
  41
  8Evaluation of genetic diversity of eight grouper species Epinephelus spp. based on microsatellite variationsKoedprang W., Na-Nakorn U., Nakajima M., Taniguchi N.2007Fisheries Science
  73(2),pp. 227-236
  12
  9Genetic parameters of a snakeskin gourami (Trichopodus pectoralis, Regan 1910) base population created from crossing three hatchery stocksSutthakiet O., Koonawootrittriron S., Chatchaiphan S., Thaithungchin C., Na-Nakorn U.2019Aquaculture
  512
  3
  10Isolation and characterization of microsatellite loci of Clarias macrocephalus and their application to genetic diversity studyNa-Nakorn U.1999Fisheries Science
  65(4),pp. 520-526
  26
  11Evidence of dramatic sterility in F 1 male hybrid catfish [male Clarias gariepinus (Burchell, 1822) × female C. macrocephalus (Günther, 1864)] resulting from the failure of homologous chromosome pairing in meiosis IPonjarat J., Singchat W., Monkheang P., Suntronpong A., Tawichasri P., Sillapaprayoon S., Ogawa S., Muangmai N., Baicharoen S., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S., Parhar I., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K.2019Aquaculture
  505,pp. 84-91
  8
  12Genome-Wide SNP Analysis of Hybrid Clariid Fish Reflects the Existence of Polygenic Sex-Determination in the LineageNguyen D.H.M., Ponjarat J., Laopichienpong N., Panthum T., Singchat W., Ahmad S.F., Kraichak E., Muangmai N., Duengkae P., Peyachoknagul S., Na-Nakorn U., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Frontiers in Genetics
  13
  1
  13De Novo Transcriptome Characterization and Growth-Related Gene Expression Profiling of Diploid and Triploid Bighead Catfish (Clarias macrocephalus Günther, 1864)Chatchaiphan S., Srisapoome P., Kim J., Devlin R., Na-Nakorn U.2017Marine Biotechnology
  19(1),pp. 36-48
  22
  14An Investigation of ZZ/ZW and XX/XY Sex Determination Systems in North African Catfish (Clarias gariepinus, Burchell, 1822)Nguyen D.H.M., Panthum T., Ponjarat J., Laopichienpong N., Kraichak E., Singchat W., Ahmad S.F., Muangmai N., Peyachoknagul S., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Frontiers in Genetics
  11
  7
  15Evaluation of a commercial SPF Litopenaeus vannamei shrimp breeding program: Resistance to infectious myonecrosis virus (IMNV), Taura syndrome virus (TSV), and white spot syndrome virus (WSSV) from laboratory challengesProchaska J., Poompuang S., Koonawootrittriron S., Sukhavachana S., Na-Nakorn U., Na-Nakorn U.2022Aquaculture
  554
  0
  16Population genetics of the spotted seahorse (Hippocampus kuda) in Thai waters: Implications for conservationPanithanarak T., Karuwancharoen R., Na-Nakorn U., Nguyen T.2010Zoological Studies
  49(4),pp. 564-576
  22
  17Probiotic effects of a novel strain, Acinetobacter KU011TH, on the growth performance, immune responses, and resistance against Aeromonas hydrophila of bighead catfish (Clarias macrocephalus Günther, 1864)Bunnoy A., Na-Nakorn U., Srisapoome P.2019Microorganisms
  7(12)
  7
  18Growth and flesh quality of the hybrid between Pangasianodon hypophthalmus and Pangasius bocourtiHatachote S., Sriphairoj K., Na-Nakorn U.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(5),pp. 717-725
  0
  19Genetic diversity of wild Mekong giant catfish Pangasianodon gigas collected from Thailand and CambodiaNgamsiri T., Ngamsiri T., Nakajima M., Sukmanomon S., Sukumasavin N., Kamonrat W., Na-Nakorn U., Taniguchi N.2007Fisheries Science
  73(4),pp. 792-799
  21
  20Catfish species identification using lab-on-chip PCR-RFLPWong L., Wong L., Peatman E., Kelly L., Kucuktas H., Na-Nakorn U., Liu Z.2014Journal of Aquatic Food Product Technology
  23(1),pp. 2-13
  6
  21DNA barcoding of catfish: Species authentication and phylogenetic assessmentWong L.L., Peatman E., Lu J., Kucuktas H., He S., Zhou C., Zhou C., Na-nakorn U., Liu Z.2011PLoS ONE
  6(3)
  62
  22Novel microsatellites for multiplex PCRs in the Humpback grouper, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828), and applications for broodstock managementNa-Nakorn U., Yashiro R., Wachirachaikarn A., Prakoon W., Pansaen N.2010Aquaculture
  306(1-4),pp. 57-62
  12
  23Heritability and genetic correlation of body shape and deformity in snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis Regan, 1910Sutthakiet O., Koonawootrittriron S., Sukhavachana S., Chatchaiphan S., Thaitungchin C., Na-Nakorn U.2020Aquaculture
  523
  3
  24Response to mass selection for disease resistance in walking catfish, clarias macrocephalusNa-Nakorn U., Chantsawang S., Tarnchalanukit W.1995Journal of Applied Aquaculture
  4(4),pp. 65-74
  13
  25Transcriptomic analysis of female and male gonads in juvenile snakeskin gourami (Trichopodus pectoralis)Boonanuntanasarn S., Jangprai A., Na-Nakorn U.2020Scientific Reports
  10(1)
  4
  26Species identification of four economically important Pangasiid catfishes and closely related species using SSCP markersSriphairoj K., Klinbu-nga S., Kamonrat W., Na-Nakorn U.2010Aquaculture
  308(SUPPL.1)
  13
  27Genetic diversity of the North African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822) hatchery stocks in ThailandWachirachaikarn A., Na-Nakorn U.2019ScienceAsia
  45(4),pp. 301-308
  4
  28Genetic impacts of hybrid catfish farming (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) on native catfish populations in central ThailandSenanan W., Kapuscinski A.R., Na-Nakorn U., Miller L.M.2004Aquaculture
  235(1-4),pp. 167-184
  71
  29Genetic changes, intra- and inter-specific introgression in farmed Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in ThailandSukmanomon S., Kamonrat W., Poompuang S., Nguyen T.T.T., Nguyen T.T.T., Bartley D.M., May B., Na-Nakorn U.2012Aquaculture
  324-325,pp. 44-54
  12
  30Selection response and genetic parameters for growth in North African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822)Srimai W., Srimai W., Koonawootrittriron S., Chaivichoo P., Manee-aphai W., Phu-onnim A., Koolboon U., Na-Nakorn U.2020Aquaculture
  518
  4
  31MtDNA diversity of the critically endangered Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas Chevey, 1913) and closely related species: Implications for conservationNa-Nakorn U., Sukmanomon S., Nakajima M., Taniguchi N., Kamonrat W., Poompuang S., Nguyen T.2006Animal Conservation
  9(4),pp. 483-494
  29
  32Isozyme variation among four species of the catfish genus ClariasNa-Nakorn U., Sodsuk P., Wongrat P., Janekitkarn S., Bartley D.2002Journal of Fish Biology
  60(4),pp. 1051-1057
  9
  33Genetic components of growth traits of the hybrid between ♂North African catfish (Clarias gariepinus Burchell, 1822) and ♀bighead catfish (C. macrocephalus Günther, 1864)Chaivichoo P., Koonawootrittriron S., Chatchaiphan S., Srimai W., Srimai W., Na-Nakorn U.2020Aquaculture
  521
  2
  34Genetic aspect in broodstock management of the critically endangered Mekong giant catfish, Pangasianodon gigas in ThailandSriphairoj K., Kamonrat W., Na-Nakorn U.2007Aquaculture
  264(1-4),pp. 36-46
  21
  35Genome-wide SNP analysis suggests male heterogamety in bighead catfish (Clarias macrocephalus, Günther, 1864)Nguyen D.H.M., Ponjarat J., Laopichienpong N., Kraichak E., Panthum T., Singchat W., Ahmad S.F., Muangmai N., Duengkae P., Peyachoknagul S., Ezaz T., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Aquaculture
  543
  6
  36Isolation and characterization of microsatellites in giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergiiCharoentawee K., Poompuang S., Na-Nakorn U.2006Molecular Ecology Notes
  6(3),pp. 823-825
  24
  37DNA microsatellite-based evaluation of early growth performance among strains of freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii de ManKaraket T., Poompuang S., Na-Nakorn U., Kamonrat W., Hallerman E.2011Aquaculture
  311(1-4),pp. 115-122
  7
  38PrefaceNa-Nakorn U., Poompuang S.2010Aquaculture
  308(SUPPL.1)
  0
  39Mitochondrial DNA diversity of the Asian moon scallop, Amusium pleuronectes (Pectinidae), in ThailandMahidol C., Mahidol C., Na-Nakorn U., Sukmanomon S., Taniguchi N., Nguyen T.2007Marine Biotechnology
  9(3),pp. 352-359
  33
  40Current status & prospects of farming the giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man 1879) in ThailandNa-Nakorn U., Jintasataporn O.2012Aquaculture Research
  43(7),pp. 1015-1022
  10
  41Molecular characterization and expression analysis of Cyclin B and Cell division cycle 2 in gonads of diploid and triploid bighead catfish, Clarias macrocephalus Günther, 1864Wachirachaikarn A., Rungsin W., Srisapoome P., Klinbunga S., Klinbunga S., Na-Nakorn U.2017Agriculture and Natural Resources
  51(2),pp. 117-130
  3
  42Genetic Differentiation of Natural Populations of the Snake-head Fish, Channa striatus in ThailandHara M., Sekino M., Na-Nakorn U.1998Fisheries Science
  64(6),pp. 882-885
  12
  43Lack of introgressive hybridization by North African catfish (Clarias gariepinus) in native Vietnamese bighead catfish (Clarias macrocephalus) populations as revealed by novel nuclear and mitochondrial markersDuong T., Scribner K., Kanefsky J., Na-Nakorn U.2017Aquaculture
  473,pp. 468-477
  4
  44Genetic diversity of walking catfish, Clarias macrocephalus, in Thailand and evidence of genetic introgression from introduced farmed C. gariepinusNa-Nakorn U., Kamonrat W., Ngamsiri T.2004Aquaculture
  240(1-4),pp. 145-163
  73
  45No AFLP sex-specific markers detected in Pangasianodon gigas and P. hypophthalmusSriphairoj K., Na-Nakorn U., Brunelli J.P., Thorgaard G.H.2007Aquaculture
  273(4),pp. 739-743
  12
  46Species identification of non-hybrid and hybrid Pangasiid catfish using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphismSriphairoj K., Na-Nakorn U., Klinbunga S., Klinbunga S.2018Agriculture and Natural Resources
  52(1),pp. 99-105
  4
  47Microsatellites revealed no genetic differentiation between hatchery and contemporary wild populations of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage 1878) in VietnamHa H., Ha H., Nguyen T., Poompuang S., Na-Nakorn U.2009Aquaculture
  291(3-4),pp. 154-160
  15
  48Development of a monoclonal antibody specific to the IgM heavy chain of bighead catfish (Clarias macrocephalus): A biomolecular tool for the detection and quantification of IgM molecules and IgM+ cells in Clarias catfishBunnoy A., Na-Nakorn U., Srisapoome P.2020Biomolecules
  10(4)
  5
  49Allotriploidy increases sterility in the hybrid between Clarias macrocephalus and Clarias gariepinusNa-Nakorn U., Rangsin W., Boon-Ngam J.2004Aquaculture
  237(1-4),pp. 73-88
  20
  50Acinetobacter strain KUO11TH, a unique organism related to Acinetobacter pittii and isolated from the skin mucus of healthy bighead catfish and its efficacy against several fish pathogensBunnoy A., Na-Nakorn U., Kayansamruaj P., Srisapoome P.2019Microorganisms
  7(11)
  6
  51Preliminary study on performance of triploid Thai silver barb, Puntius gonionotusKoedprang W., Na-Nakorn U.2000Aquaculture
  190(3-4),pp. 211-221
  26
  52Genetic parameters and genotype-environment interaction for growth traits of North African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822)Srimai W., Koonawootrittriron S., Manee-aphai W., Chatchaiphan S., Koolboon U., Na-Nakorn U.2019Aquaculture
  501,pp. 104-110
  8
  53Genetic parameters of reproductive traits in male and female North African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822)Srimai W., Srimai W., Koonawootrittriron S., Manee-aphai W., Chaivichoo P., Phu-onnim A., Koolboon U., Na-Nakorn U.2019Aquaculture
  513
  1
  54Production of all-male stock by neofemale technology of the Thai strain of freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergiiRungsin W., Paankhao N., Na-Nakorn U.2006Aquaculture
  259(1-4),pp. 88-94
  19
  55Responses to mass selection in a domesticated population of snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis, Regan 1910, and confounding effects from stocking densitiesChatchaiphan S., Thaithungchin C., Koonawootrittriron S., Na-Nakorn U.2019Aquaculture
  498,pp. 181-186
  5
  56Comparison of cold and heat shocks to induce diploid gynogenesis in Thai walking catfish (Clarias macrocephalus) and performances of gynogensNa-Nakorn U.1995Aquatic Living Resources
  8(4),pp. 333-341
  13
  57Growth performance, genetic diversity and morphometric traits of an introduced wild and hatchery population of Clarias macrocephalus günther, 1864Muiocha D., Onming S., Na-Nakorn U.2017Journal of Fisheries and Environment
  41(2),pp. 1-19
  4
  58Spatial and Temporal Genetic Variation of Green Mussel, Perna viridis in the Gulf of Thailand and Implication for AquaculturePrakoon W., Tunkijjanukij S., Nguyen T., Na-Nakorn U.2010Marine Biotechnology
  12(5),pp. 506-515
  18
  59Loss of genetic variation of Phalacronotus bleekeri (Günther, 1864) in the hatchery stocks revealed by newly developed microsatellitesWachirachaikarn A., Prakoon W., Nguyen T.T.T., Nguyen T.T.T., Prompakdee W., Na-Nakorn U.2011Aquaculture
  321(3-4),pp. 298-302
  5
  60Crossing of African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822), strains based on strain selection using genetic diversity dataWachirachaikarn A., Rungsin W., Srisapoome P., Na-Nakorn U.2009Aquaculture
  290(1-2),pp. 53-60
  30
  61Isozymes Variation of Clarias macrocephalus from Four Locations in ThailandNa-Nakorn U., Hara M., Taniguchi N., Seki S.1998Fisheries Science
  64(4),pp. 526-530
  10
  62Protoplast isolation and culture of aquatic plant Cryptocoryne wendtii de WitPongchawee K., Na-Nakorn U., Lamseejan S., Poompuang S., Phansiri S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(2),pp. 300-310
  2
  63Heritability for growth traits in giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Mann 1879) based on best linear unbiased prediction methodologyKitcharoen N., Rungsin W., Koonawootrittriron S., Na-Nakorn U.2012Aquaculture Research
  43(1),pp. 19-25
  24
  64Selection of brooders from early maturing freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii) results in faster growth rates of offspring than in those selected from late maturing prawnsKitcharoen N., Koonawootrittiron S., Na-Nakorn U.2010Aquaculture
  306(1-4),pp. 362-364
  7
  65Contributions of Genetics to Freshwater Aquaculture in AsiaNa-Nakorn U.2002Fisheries Science
  68,pp. 714-717
  0
  66Chromosome study of hybrid and gynogenetic offspring of artificial crosses between members of the catfish families Clariidae and PangasiidaeNa-Nakorn U., Sidthikraiwong P., Tarnchalanukit W., Roberts T.R.1993Environmental Biology of Fishes
  37(3),pp. 317-322
  16
  67Threatened fishes of the world: Pangasius sanitwongsei Smith 1931 (Siluriformes: Pangasiidae)Hogan Z., Na-Nakorn U., Kong H.2009Environmental Biology of Fishes
  84(3),pp. 305-306
  5
  68Heritability of immunity traits and disease resistance of bighead catfish, Clarias macrocephalus Günther, 1864Srisapoome P., Chatchaiphan S., Bunnoy A., Koonawootrittriron S., Na-Nakorn U.2019Fish and Shellfish Immunology
  92,pp. 209-215
  13
  69Development stages of androgenic glands in Giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879 in relation to size and age, and the success rate of feminization after andrectomy in small and large size prawnRungsin W., Swatdipong A., Na-Nakorn U.2012Aquaculture
  354-355,pp. 136-143
  4
  70A preliminary genetic map of walking catfish (Clarias macrocephalus)Poompuang S., Na-Nakorn U.2004Aquaculture
  232(1-4),pp. 195-203
  24
  71Molecular identification and expression profiling of a novel alpha2-macroglobulin gene in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man)Likittrakulwong W., Na-Nakorn U., Poompuang S., Koonawootrittriron S., Srisapoome P.2017Agriculture and Natural Resources
  51(1),pp. 25-35
  7
  72Temporal genetic heterogeneity of juvenile orange-spotted grouper (Epinephelus coioides, Pisces: Serranidae)Pumitinsee P., Senanan W., Na-Nakorn U., Kamonrat W., Koedprang W.2009Aquaculture Research
  40(10),pp. 1111-1122
  1
  73Suitable conditions for induction of gynogenesis in the catfish, Clarias macrocephalus, using sperm of Pangasius sutchiNa-Nakorn U., Rangsin W., Witchasunkul S.1993Aquaculture
  118(1-2),pp. 53-62
  27
  74Phylogenetic relationships among nine scallop species (Bivalvia: Pectinidae) inferred from nucleotide sequences of one mitochondrial and three nuclear gene regionsMahidol C., Mahidol C., Na-Nakorn U., Sukmanomon S., Yoosuk W., Taniguchi N., Nguyen T.2007Journal of Shellfish Research
  26(1),pp. 25-32
  8
  75Ontogenetic development of the digestive tract and ultrastructure of the anterior intestinal epithelia in tiger grouper Epinephelus fuscoguttatus (Forsskål, 1775) larvaeAiemsomboon K., Khammee W., Bunlipatanon P., Na-Nakorn U.2017Agriculture and Natural Resources
  51(6),pp. 445-453
  2
  76Effects of parental strains and heterosis of the hybrid between Clarias macrocephalus and Clarias gariepinusKoolboon U., Koonawootrittriron S., Kamolrat W., Na-Nakorn U.2014Aquaculture
  424-425,pp. 131-139
  19
  77Characterization of microsatellite DNA markers in a critically endangered species, Mekong giant catfish, Pangasianodon gigasNgamsiri T., Ohashi Y., Sukumasavin N., Nakajima M., Na-Nakorn U., Taniguchi N.2006Molecular Ecology Notes
  6(2),pp. 313-315
  6
  78Pubertal effects of 17α-methyltestosterone on GH-IGF-related genes of the hypothalamic-pituitary-liver-gonadal axis and other biological parameters in male, female and sex-reversed Nile tilapiaPhumyu N., Boonanuntanasarn S., Jangprai A., Yoshizaki G., Na-Nakorn U.2012General and Comparative Endocrinology
  177(2),pp. 278-292
  29
  79Factors affecting the protoplast isolation and culture of Anubias nana EnglerPongchawee K., Na-Nakorn U., Lamseejan S., Poompuang S., Phansiri S.2006International Journal of Botany
  2(2),pp. 193-200
  9
  80Development of the new microsatellite multiplex PCR panel and genetic variation of farmed snakeskin gourami, Trichopodus pectoralisWachirachaikarn A., Sutthakiet O., Senanan W., Na-Nakorn U.2020Aquaculture International
  28(2),pp. 751-765
  2
  81Genetic diversity of hatchery stocks of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) in ThailandChareontawee K., Poompuang S., Na-Nakorn U., Kamonrat W.2007Aquaculture
  271(1-4),pp. 121-129
  33
  82Polymorphic microsatellite primers developed from DNA of the endangered Mekong giant catfish, Pangasianodon gigas (Chevey) and cross-species amplification in three species of PangasiusNa-Nakorn U., Sriphairoj K., Sukmanomon S., Poompuang S., Kamonrat W.2006Molecular Ecology Notes
  6(4),pp. 1174-1176
  10
  83Isolation and characterization of microsatellite DNA markers in endangered Mekong giant catfish Pangasianodon gigasOhashi Y., Nakajima M., Sukumasavin N., Na-Nakorn U., Taniguchi N.2006Fisheries Science
  72(5),pp. 1066-1071
  3