Person Image

Administration

Education

 • D.Sc. (Computer Engineering), George Washington University, Washington DC,USA., 2542
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532

Expertise Cloud

AndroidBag-of-visual wordsBig dataBioinformaticsclass imbalance distributionClassificationClusteringCorrelationDisparity mapDNA Sequence MatchingDNA Sequencesevent classificationEvent detectionFeature extractionfeature selectionFilter-based methodinfluenza virusKnowledge ManagementMultimediapattern analysisPCRranking methodRedundancySemanticssimilaritysimilarity measureStereo visionTag suggestiontext categorizationText classificationUnsupervised learningVideo croppingvideo databaseVideo MatchingVideo SearchVisual content representationVisual wordweb videoweb-based sofeware tools developmentYCbCrกข. ๖การเกษตรแบบแม่นยำการแข่งขันการคัดกรองการคัดแยกแพ็กเก็ตการจัดกลุ่มพรีฟิกการจัดการความรู้ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ความพร้อมผลงานวิจัยความยั่งยืนคุณสมบัติเคมีกายภาพแป้งเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเครือข่ายสังคมเครื่องจักรการเรียนรู้เครื่องมือวิทยาศาสตร์โคนมโคเนื้อโครงข่ายประสาทเทียมงานวิจัยชัยนาท ๑ชีวสารสนเทศเชื้อพันธุกรรมฐานข้อมูลฐานข้อมูลการวิจัยดัชนีสมรรถนะงานวิจัยติดตามประเมินผลทรัพยากรวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิจัยมันสำปะหลังมุมหัวข้าวมุมหางข้าว เมล็ดพันธุ์ปนโมเดลสามมิติจากภาพสองมิติยางพาราระบบการติดตามและประเมินผลระบบข้อมูลทางชีวภาพระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบสำนักงานอัตโนมัติลำดับเบสของดีเอ็นเอและโปรตีนลำดับเบสที่เปลียนรูปแบบหนึ่งตำแหน่งวารสารวิทยาการข้อมูลวิศวกรรมศาสตร์ศึกษาวิสัยทัศน์ทางการศึกษาสถานะสถาบันวิจัยและพัฒนา สุพรรณบุรี๑หน่วยงวิจัยหลักสูตรเหมืองข้อมูลแหล่งข้อมูลอัจฉริยะอุปกรณ์พกพาแอปไอโอที

Interest

Pattern Analysis, Image Processing, Multimedia, Pattern Recognition, Feature Selection

Administrative Profile


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 74 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 57 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


แสดงความคิดเห็น

(10)
 • จ้า

  28 ธันวาคม 2553

 • อันหยัง

  28 ธันวาคม 2553

 • ขออนุญาตครับ

  28 ธันวาคม 2553

 • Test again from my iPod

  28 ธันวาคม 2553

 • Should have poster's name na krub and also post time

  16 มกราคม 2554