ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Aeromonas hydrophilaAGHandrogenic gland hormoneaquacultureAquafeedaquatic plantAsian seabassCage cultureCatfishClarias MacrocephalusCoenobitidaeComparative genomicsconservationcorallimorphariaCorallimorpharianDisease resistancedry salted fishfishfish mealgene expressiongenetic diversityGiant Freshwater PrawnGiant river prawnGrowth performancehybrid catfishImmunityLates calcariferMacrobrachium rosenbergiimicrosatelliteNile tilapiaOreochromis niloticusoxidative rancidityProteinRed tilapiashrimp feedshrimp growthsilkworm pupaeSnakeskin gouramyStreptococcosisStreptococcus agalactiaeTaxonomyTerrestrial hermit crabTilapiavaccineVibriosisWater QualityWHITE SHRIMPการคัดเลือกการเจริญเติบโตการเติบโตการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการย่อยได้การแสดงออกของยีนกุ้งกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งขาววานาไมท์กุ้งขาวแวนนาไมกุ้งทะเลไขมันความต้านทานโรคความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำ เครื่องหมายพันธุกรรมชีววิทยาตับและตับอ่อนทริพลอยด์ เทคโนโลยีชีวภาพธนาคารปูนิวคลีโอไทด์ไนตริฟายอิงแบคทีเรียแบคทีเรียประมงปรับปรุงพันธุ์ปลาปลากระพงขาวปลากะพงปลากะพงขาวปลาการ์ตูนปลาดุกลูกผสมปลาดุกอุยปลานิลปลาสลิดปลาสวยงามโปรตีนแพลงก์ตอนภูมิคุ้มกันแร่ธาตุอินทรีย์วัคซีนสัตว์น้ำเห็ดทะเลอาหารอาหารกุ้งอาหารกุ้งขาวอาหารปลาอาหารสัตว์น้ำอุณหภูมิแอปพลิเคชั่น

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ 3 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,223.26 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.63 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 84 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 205 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 131 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 32 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 104 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 261 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 190 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 95 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 701 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 392 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 309 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 10 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 153 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 140 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 51 รางวัล (เกียรติบัตร 18 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)