คณะประมง บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
112 316 82.486 609.380
428 691.866
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
5 8 9 11 7 ---
40 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
3 1,223.26 12 5.634

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
267 70 138 165 0 0 0 8 0 0 51 1 3
699 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
Laboratory of Aquatic Animal Genetics (LAB22)168943430000002900
Laboratory of Aquatic Animal Health Management (LAB23)72211110000001200
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FFC)121414000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
Laboratory of Aquatic Animal Genetics-ศ.อุทัยรัตน์ณ นคร
Laboratory of Aquatic Animal Health Management-ศ.อุทัยรัตน์ณ นคร
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,223.26นายสรณัฏฐ์ศิริสวย

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ388,000.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องกลั่นแยกไขมันสำหรับสัตว์น้ำ649,992.90
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องบดย่อยวัตถุดิบอาหารสัตว์1,999,999.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องบดวัตถุดิบแบบพัดลมดูด163,333.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องผลิตอาหารชนิดเม็ดลอยน้ำ163,333.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องผสมอาหารแบบแนวนอน163,333.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องวิเคราะห์ความชื่นระบบอินฟาเรด144,396.50
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์750,000.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องสกัดและวิเคราะห์เยื่อใยในอาหารสัตว์น้ำ349,997.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องสูญญากาศ197,950.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องอบแห้งอาหารอัดเม็ด385,200.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เตาเผาความร้อนสูง278,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

นาย สรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email: ffissns@ku.ac.th
โทร. 02-579-2924
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FFC)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email: ffisurn@ku.ac.th
โทร. 0-2579-5576
Laboratory of Aquatic Animal Genetics (LAB22)
Member: 15 (Int: 4 Nisit: 11 Ext: 0)
Laboratory of Aquatic Animal Health Management (LAB23)
Member: 5 (Int: 1 Nisit: 4 Ext: 0)

Member Performance

ดร. ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
7
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
12
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.354
+ Univ. Project
0.790
- Leader
0.330
- Co-
0.330
- Ads.
0.130
+ Ext. Project
13.564
- Leader
2.648
- Co-
9.210
- Ads.
1.706
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
2
- Co-
6
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
92.335
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
92.335
- Leader
0.140
- Co-
86.935
- Ads.
5.260
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าLaboratory of Aquatic Animal Genetics2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าLaboratory of Aquatic Animal Health Management2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
69
+ Univ. Project
32
- Leader
17
- Co-
14
- Ads.
1
+ Ext. Project
37
- Leader
26
- Co-
6
- Ads.
5
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
238.923
+ Univ. Project
92.312
- Leader
48.056
- Co-
43.556
- Ads.
0.700
+ Ext. Project
146.611
- Leader
127.608
- Co-
8.696
- Ads.
10.306
+ Research Unit
2
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
216
- International
216
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
36
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.379
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.379
- Leader
2.013
- Co-
0.250
- Ads.
1.116
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.130
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.130
- Leader
4.130
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อัครศิริ แสงสว่าง, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
3
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
30.146
+ Univ. Project
0.370
- Leader
0.220
- Co-
0.150
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
29.776
- Leader
3.391
- Co-
26.385
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
1,223.26
 
+ Equipment
12
- Equip Price (Baht)
5,633,534.40
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
12
- Leader
11
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.510
+ Univ. Project
2.150
- Leader
1.050
- Co-
0.700
- Ads.
0.400
+ Ext. Project
2.360
- Leader
2.300
- Co-
0.000
- Ads.
0.060
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกLaboratory of Aquatic Animal Genetics2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
9
- Leader
3
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.805
+ Univ. Project
1.110
- Leader
0.675
- Co-
0.300
- Ads.
0.135
+ Ext. Project
8.695
- Leader
0.917
- Co-
7.778
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
2
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.990
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.990
- Leader
0.290
- Co-
4.700
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุขกฤช นิมิตรกุล, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
6
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
35.480
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
35.480
- Leader
26.968
- Co-
8.462
- Ads.
0.050
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
8
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
2
+ Ext. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
22.102
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.150
- Co-
0.150
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
21.652
- Leader
1.365
- Co-
20.287
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
25
- International
25
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกLaboratory of Aquatic Animal Genetics2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
76
+ Univ. Project
22
- Leader
13
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Project
54
- Leader
32
- Co-
21
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
111.660
+ Univ. Project
10.050
- Leader
5.860
- Co-
4.190
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
101.609
- Leader
42.871
- Co-
56.697
- Ads.
2.042
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
108
- International
108
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.833
+ Univ. Project
1.690
- Leader
1.020
- Co-
0.670
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.143
- Leader
0.000
- Co-
6.143
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ชุมพล ศรีทอง, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.353
+ Univ. Project
1.080
- Leader
0.540
- Co-
0.240
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
3.273
- Leader
3.273
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พรรษา ถมยา, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.400
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
6
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
31.816
+ Univ. Project
1.000
- Leader
0.500
- Co-
0.500
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
30.816
- Leader
2.411
- Co-
28.405
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
24
- Leader
9
- Co-
15
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
40.837
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
40.837
- Leader
11.851
- Co-
28.986
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สุทิน สมบูรณ์, นักวิชาการประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
9
- Leader
5
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.062
+ Univ. Project
1.280
- Leader
0.700
- Co-
0.580
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.782
- Leader
0.180
- Co-
6.602
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วิชิต เสมาชัย, นักวิชาการประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.830
+ Univ. Project
0.830
- Leader
0.480
- Co-
0.350
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, นักวิชาการประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
0
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.854
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.854
- Leader
0.000
- Co-
5.854
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
30
+ Univ. Project
21
- Leader
11
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.388
+ Univ. Project
8.980
- Leader
4.490
- Co-
4.490
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.408
- Leader
1.044
- Co-
2.875
- Ads.
1.490
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
20
- International
20
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกLaboratory of Aquatic Animal Genetics2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
39
+ Univ. Project
32
- Leader
17
- Co-
14
- Ads.
1
+ Ext. Project
7
- Leader
3
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
39.458
+ Univ. Project
25.470
- Leader
12.660
- Co-
10.860
- Ads.
1.950
+ Ext. Project
13.988
- Leader
3.888
- Co-
10.100
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
74
- International
74
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
20
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.210
+ Univ. Project
0.210
- Leader
0.210
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
55
+ Univ. Project
21
- Leader
11
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Project
34
- Leader
17
- Co-
13
- Ads.
4
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
67.435
+ Univ. Project
7.470
- Leader
3.910
- Co-
3.560
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
59.965
- Leader
24.529
- Co-
22.779
- Ads.
12.657
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
44
- International
44
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สุบรรณ เสถียรจิตร, นักวิชาการประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.013
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.013
- Leader
0.000
- Co-
2.013
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
82
+ Univ. Project
13
- Leader
7
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Project
69
- Leader
67
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
45.163
+ Univ. Project
1.735
- Leader
0.955
- Co-
0.655
- Ads.
0.125
+ Ext. Project
43.428
- Leader
39.674
- Co-
3.754
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
30
- International
30
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
42
+ Univ. Project
14
- Leader
7
- Co-
6
- Ads.
1
+ Ext. Project
28
- Leader
21
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
56.495
+ Univ. Project
3.200
- Leader
1.600
- Co-
1.300
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
53.295
- Leader
22.995
- Co-
30.300
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0