คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
125 347 86.381 647.403
472 733.784
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
6 10 9 14 8 ---
47 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
4 1,223.26 12 5.634

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
335 70 147 162 0 0 0 11 0 0 49 3 3
774 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
Laboratory of Aquatic Animal Genetics-ศ.อุทัยรัตน์ณ นคร
Laboratory of Aquatic Animal Health Management-ศ.อุทัยรัตน์ณ นคร
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,223.26นายสรณัฏฐ์ศิริสวย
ศูนย์เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ-รศ.ประพันธ์ศักดิ์ศีรษะภูมิ

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ388,000.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องกลั่นแยกไขมันสำหรับสัตว์น้ำ649,992.90
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องบดย่อยวัตถุดิบอาหารสัตว์1,999,999.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องบดวัตถุดิบแบบพัดลมดูด163,333.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องผลิตอาหารชนิดเม็ดลอยน้ำ163,333.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องผสมอาหารแบบแนวนอน163,333.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องวิเคราะห์ความชื่นระบบอินฟาเรด144,396.50
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์750,000.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องสกัดและวิเคราะห์เยื่อใยในอาหารสัตว์น้ำ349,997.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องสูญญากาศ197,950.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องอบแห้งอาหารอัดเม็ด385,200.00
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เตาเผาความร้อนสูง278,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

นาย สรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email: ffissns@ku.ac.th
โทร. 02-579-2924
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FFC)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email: ffisurn@ku.ac.th
โทร. 0-2579-5576
Laboratory of Aquatic Animal Genetics (LAB22)
Member: 15 (Int: 4 Nisit: 11 Ext: 0)
Laboratory of Aquatic Animal Health Management (LAB23)
Member: 5 (Int: 1 Nisit: 4 Ext: 0)
ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email: ffispssp@ku.ac.th
โทร. 025792924
ศูนย์เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ (------)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

ดร. ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
7
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
12
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.354
+ Univ. Project
0.790
- Leader
0.330
- Co-
0.330
- Ads.
0.130
+ Ext. Project
13.564
- Leader
2.648
- Co-
9.210
- Ads.
1.706
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยLaboratory of Aquatic Animal Genetics2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยLaboratory of Aquatic Animal Health Management2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
70
+ Univ. Project
32
- Leader
17
- Co-
14
- Ads.
1
+ Ext. Project
38
- Leader
26
- Co-
6
- Ads.
6
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
253.923
+ Univ. Project
92.312
- Leader
48.056
- Co-
43.556
- Ads.
0.700
+ Ext. Project
161.611
- Leader
127.608
- Co-
8.696
- Ads.
25.306
+ Research Unit
2
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
240
- International
240
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
36
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.379
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.379
- Leader
2.013
- Co-
0.250
- Ads.
1.116
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.210
+ Univ. Project
0.210
- Leader
0.210
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
56
+ Univ. Project
21
- Leader
11
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Project
35
- Leader
17
- Co-
13
- Ads.
5
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
71.035
+ Univ. Project
7.470
- Leader
3.910
- Co-
3.560
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
63.565
- Leader
24.529
- Co-
22.779
- Ads.
16.257
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
46
- International
46
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สุบรรณ เสถียรจิตร, นักวิชาการประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.013
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.013
- Leader
0.000
- Co-
2.013
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
101
+ Univ. Project
13
- Leader
7
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Project
88
- Leader
86
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
59.028
+ Univ. Project
1.735
- Leader
0.955
- Co-
0.655
- Ads.
0.125
+ Ext. Project
57.293
- Leader
53.539
- Co-
3.754
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
38
- International
38
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
43
+ Univ. Project
14
- Leader
7
- Co-
6
- Ads.
1
+ Ext. Project
29
- Leader
21
- Co-
7
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
56.795
+ Univ. Project
3.200
- Leader
1.600
- Co-
1.300
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
53.595
- Leader
22.995
- Co-
30.300
- Ads.
0.300
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
20
- International
20
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
26
- Leader
9
- Co-
17
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
45.553
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
45.553
- Leader
11.851
- Co-
33.702
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สุทิน สมบูรณ์, นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
9
- Leader
5
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.062
+ Univ. Project
1.280
- Leader
0.700
- Co-
0.580
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.782
- Leader
0.180
- Co-
6.602
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วิชิต เสมาชัย, นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.830
+ Univ. Project
0.830
- Leader
0.480
- Co-
0.350
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
0
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.854
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.854
- Leader
0.000
- Co-
5.854
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
30
+ Univ. Project
21
- Leader
11
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.388
+ Univ. Project
8.980
- Leader
4.490
- Co-
4.490
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.408
- Leader
1.044
- Co-
2.875
- Ads.
1.490
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
24
- International
24
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกLaboratory of Aquatic Animal Genetics2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
40
+ Univ. Project
32
- Leader
17
- Co-
14
- Ads.
1
+ Ext. Project
8
- Leader
3
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
40.058
+ Univ. Project
25.470
- Leader
12.660
- Co-
10.860
- Ads.
1.950
+ Ext. Project
14.588
- Leader
3.888
- Co-
10.100
- Ads.
0.600
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
82
- International
82
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
20
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกLaboratory of Aquatic Animal Genetics2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยศูนย์เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ2565 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
80
+ Univ. Project
22
- Leader
13
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Project
58
- Leader
32
- Co-
25
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
139.877
+ Univ. Project
10.050
- Leader
5.860
- Co-
4.190
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
129.827
- Leader
42.871
- Co-
84.914
- Ads.
2.042
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
228
- International
228
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
18
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.833
+ Univ. Project
1.690
- Leader
1.020
- Co-
0.670
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.143
- Leader
0.000
- Co-
6.143
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ชุมพล ศรีทอง, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.353
+ Univ. Project
1.080
- Leader
0.540
- Co-
0.240
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
3.273
- Leader
3.273
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สหภพ ดอกแก้ว, นักวิชาการประมง ขำนาญการ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
25
+ Univ. Project
17
- Leader
10
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
1
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.652
+ Univ. Project
2.669
- Leader
1.445
- Co-
1.225
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.983
- Leader
2.000
- Co-
6.983
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พรรษา ถมยา, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.400
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
21
- Leader
6
- Co-
15
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
32.316
+ Univ. Project
1.000
- Leader
0.500
- Co-
0.500
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
31.316
- Leader
2.411
- Co-
28.905
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
19
- Leader
4
- Co-
15
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
88.973
+ Univ. Project
0.370
- Leader
0.220
- Co-
0.150
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
88.603
- Leader
3.891
- Co-
84.712
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
1,223.26
 
+ Equipment
12
- Equip Price (Baht)
5,633,534.40
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรพร หมื่นพล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
12
- Leader
11
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.510
+ Univ. Project
2.150
- Leader
1.050
- Co-
0.700
- Ads.
0.400
+ Ext. Project
2.360
- Leader
2.300
- Co-
0.000
- Ads.
0.060
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกLaboratory of Aquatic Animal Genetics2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
9
- Leader
3
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.805
+ Univ. Project
1.110
- Leader
0.675
- Co-
0.300
- Ads.
0.135
+ Ext. Project
8.695
- Leader
0.917
- Co-
7.778
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
2
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.990
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.990
- Leader
0.290
- Co-
4.700
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุขกฤช นิมิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
47.780
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
47.780
- Leader
26.968
- Co-
20.762
- Ads.
0.050
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
8
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
2
+ Ext. Project
7
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
19.153
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.150
- Co-
0.150
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
18.703
- Leader
1.365
- Co-
17.338
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
32
- International
32
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.130
+ Univ. Project
6.000
- Leader
2.000
- Co-
2.000
- Ads.
2.000
+ Ext. Project
19.130
- Leader
4.130
- Co-
15.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อัครศิริ แสงสว่าง, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.750
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.300
- Leader
0.300
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นรธัช ประชุม, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
57.325
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
57.325
- Leader
0.000
- Co-
57.325
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สิลา สุขวัจน์, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.600
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.600
- Leader
0.600
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จักร อรัณยกานนท์, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.350
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.350
- Leader
0.350
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ชลธิดา ภูถาวร, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.350
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.350
- Leader
0.000
- Co-
0.350
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อนุรักษ์ บุญน้อย, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.450
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0