Person Image

  Education

  • Ph.D. ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  แนวโน้มผลงานของอัญชนา

  Journal

  บทความของอัญชนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชากีฏวิทยา

  Publish Year International Journal 17
  2021 exSara M. Lewis, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCHOONG HAY WONG, exTANIA L?PEZ-PALAFOX, exPaola Velasco Santos, exCHIAHSIUNG WU, exLynn Faust, exRapha?l De Cock, exAvalon C. S. Owens, exR. Harvey Lemelin, exHum Gurung, exWan F.A. Jusoh, exDaniel Trujillo, exVor Yiu, exPablo Jaramillo L?pez, exSoraya Jaikla, exJ. MICHAEL REED, "Firefly tourism: Advancing a global phenomenon toward abrighter future", Conservation Science and Practice, ปีที่ 3, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-18
  2020 exNguantad, S, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exAjaraporn Sriboonlert, "Identification of potential candidate genes involved in the sex determination cascade in an aquatic firefly, Sclerotia aquatilis (Coleoptera, Lampyridae)", GENOMICS, ปีที่ 112, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 2590-2602
  2020 exJeffrey A. Harvey, exRobin Heinen, exInge Armbrecht, exYves Basset, exJames H. Baxter-Gilbert, exT. Martijn Bezemer, exMonika B?hm, exRiccardo Bommarco, exPaulo A.V. Borges, exPedro Cardoso, exViola Clausnitzer, exTara M. Cornelisse, exElizabeth E. Crone, exMarcel Dicke, exKlaas Douwe B Dijkstra, exLee A. Dyer, exJacintha Ellers, exThomas Fartmann, exMatthew Lewis Forister, exMichael J. Furlong, exAndres Garcia-Aguayo, exJustin Gerlach, exRieta Gols, exDave Goulson, exJan Christian Habel, exNick M. Haddad, exCaspar A. Hallmann, exS?rgio S. Henriques, exMarie E. Herberstein, exAxel Hochkirch, exAlice Catherine Hughes, exSarina J. Jepsen, exThomas Hefin Jones, exBora Mehmet Kaydan, exDavid Kleijn, exAlexandra Maria Klein, exTanya M. Latty, exS. R. Leather, exSara M. Lewis, exBradford C. Lister, exJohn E. Losey, exElizabeth C. Lowe, exCraig R. Macadam, exJames Montoya-Lerma, exChristopher D. Nagano, exSophie Ogan, exMichael Christopher Orr, exChristina J. Painting, exThai Hong Pham, exSimon Geoffrey Potts, exAunu Rauf, exTomas L. Roslin, exMichael J. Samways, exFrancisco S?nchez-Bayo, exSim A. Sar, exCheryl B. Schultz, exAnt?nio Onofre Soares, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeja Tscharntke, exJason M. Tylianakis, exKate D.L. Umbers, exLouise E. M. Vet, exMarcel E. Visser, exAnte Vujic, exDavid L. Wagner, exM. F. WallisDeVries, exCatrin Westphal, exThomas E. White, exVicky L. Wilkins, exPaul H. Williams, exKris A.G. Wyckhuys, exZengrong Zhu, exHans de Kroon, "International scientists formulate a roadmap forinsect conservation and recovery", Nature Ecology & Evolution , ปีที่ 4, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 174-176
  2020 exSara M. Lewis, exCHOONG HAY WONG, exAVALON C.S. OWENS, exCANDACE FALLON, exSARINA JEPSEN, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCHIAHSIUNG WU, exRAPHAEL DE COCK, exMARTIN NOV?K, exTANIA L?PEZ-PALAFOX, exVERONICA KHOO, exJ. MICHAEL REED, "A Global Perspective on Firefly Extinction Threats", BioScience, ปีที่ 70, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 157-167
  2020 exสรญา ใจกล้า, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Biology and rearing technique for the mangrove firefly, Pteroptyx valida (Coleoptera: Lampyridae) Olivier, with discussion of additional instar in female", Journal of Asia-Pacific Biodiversity, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 367-371
  2020 exสรญา ใจกล้า, exSara M. Lewis, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Distribution, abundance, and habitat characteristics of the congregating firefly, Pteroptyx Olivier (Coleoptera: Lampyridae) in Thailand", Journal of Asia-Pacific Biodiversity, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 358-366
  2019 exพรชนัน จันทร์ฉาย, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reconstruction of insect hormone pathways in an aquatic firefly, Sclerotia aquatilis (Coleoptera: Lampyridae), using RNA-seq", PeerJ, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2019, หน้า 1-25
  2019 exL.A. BALLANTYNE, exC.L. LAMBKIN, exJ.-Z. HO, exW.F.A. JUSOH, exB. NADA, exS. NAK-EIAM, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exW. WATTANACHAIYINGCHAROEN, exV. YIU, "The Luciolinae of S. E. Asia and the Australopacific region: a revisionary checklist (Coleoptera: Lampyridae) including description of three new genera and 13 new species", Zootaxa, ปีที่ 4687, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2019, หน้า 1-174
  2018 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Lankaew, exP. Moonjuntha, exทยาทิต วงศ์ภาณุวัฒน์, inดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKris A. G. Wyckhuys, "Effective biological control of an invasive mealybug pest enhances root yield in cassava", Journal of Pest Science , ปีที่ 91, ฉบับที่ 4, กันยายน 2018, หน้า 1199-1211
  2016 exLESLEY A. BALLANTYNE, exCHRISTINE L. LAMBKIN, exXIN LUAN, exYuvarin Boontop, exSORASAK NAK-EIAM, exSUTTISAN PIMPASALEE, exSOMMYOT SILALOM, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Further studies on south eastern Asian Luciolinae: 1. Sclerotia Ballantyne, a new genus of fireflies with back swimming larvae 2. Triangulara Pimpasalee,a new genus from Thailand (Coleoptera: Lampyridae)", ZOOTAXA, ปีที่ 4170, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - กันยายน 2016, หน้า 201-249
  2018 exKris A.G. Wyckhuys, exPrapit Wongtiem, exAunu Rauf, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGeorge E. Heimpel, exNhung T.T. Le, exMuhammad Zainal Fanani, exGeoff M. Gurr, exJonathan G. Lundgren, exDharani D. Burra, exLeo K. Palao, ex Glenn Hyman, exIgnazio Graziosi, exVi X. Le, exMatthew J.W. Cock, exTeja Tscharntke, ex Steve D. Wratten, exLiem V. Nguyen, ex Minsheng You, ex Yanhui Lu, exJohannes W. Ketelaar, exGeorg Goergen, exPeter Neuenschwander, "Continental-scale suppression of an invasive pest by a host-specific parasitoid underlines both environmental and economic benefits of arthropod biological control", PeerJ, ปีที่ 6, ฉบับที่ e5796, มิถุนายน 2018, หน้า 1-24
  2016 exJunsuke Konno, exYoko Hatta-Ohashi, exRyutaro Akiyoshi, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomyot Silalom, exWatana Sakchoowong, exVor Yiu, exNobuyoshi Ohba, exHirobumi Suzuki, "TiLIA: a software package for image analysis of firefly flash patterns", Ecology and Evolution, ปีที่ 6, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2016, หน้า 3026-3031
  2015 inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "New Record of Pteroptyx tener Olivier (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) in Thailand", COLEOPTERISTS BULLETIN, ปีที่ 69, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 332-336
  2012 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Well managed firefly tourism: a good tool for firefly conservation in Thailand", Lampyrid, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 1-7
  2012 exSomyot Silalom, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuyanee Vessabutr , "The life history of a species of Lamprigera (Coleoptera: Lampyridae): Results of a preliminary study on laboratory rearing of fireflies at Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai, Thailand.", Lampyrid, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012
  2008 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMARC A. BRANHAM, exJames E. Lloyd, "Building Twilight “Light Sensors” to Study the Effects of Light Pollution on Fireflies.", American Biology Teacher, ปีที่ 70, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า e6-e12
  2007 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBallantyne, L.A., exMARC A. BRANHAM, "Description of Luciola aquatilis sp. nov., a new aquatic firefly (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) from Thailand.", Zootaxa, ปีที่ 1611, ตุลาคม 2007, หน้า 55-62

  Conference

  การนำเสนอบทความของอัญชนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชากีฏวิทยา

  Publish Year International Conference 9
  2017 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนิษฐาน ศรีนวล, exปาริฉัตร ลักษณะวิมล, "Relationship between Synchronous Fireflies, Pteroptyx spp. and Their Firefly Trees", The International Firefly Symposium 2017, 22 - 29 เมษายน 2017, ไทเป ไต้หวัน
  2017 exSoraya Jaikla, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Biology of the Synchronous Firefly Pteroptyx valida Rearing in Artificial Media", The International Firefly Symposium 2017, 22 - 29 เมษายน 2017, ไทเป ไต้หวัน
  2017 exSupakorn Tangsuan, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomyot Silalom, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParichart Laksanawimol, "The First Study on Infectious Disease in the Terrestrial Firefly, Lamprigera tenebrosa (Walker)", The International Firefly Symposium 2017, 22 - 29 เมษายน 2017, ไทเป ไต้หวัน
  2014 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภาวดี เขียวแก่, exปาริฉัตร ลักษณะวิมล, exP.Damrongphol, "Toxicity and Behavioral Responses of the Freshwater Firefly Larvae, Luciola aquatilis, to Glyphosate Herbicide", 2014 International Firefly Symposium, 11 - 15 สิงหาคม 2014, Gainesville ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
  2013 exChackapong Chaiwong, exPranode Somchaiyaphum, exNuttaphong duanden, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWirong Chanthorn, "Does Intensive and Non-Intensive Soybean Cultivation Affect Soil Fertility Differently in a 20-Year Fallow Field?", The Second Environment Asia International Conference on “Human Vulnerability and Global Environmental Change”, 15 - 17 พฤษภาคม 2013, ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
  2012 exสุภาวดี เขียวแก่, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ปราณีต ดำรงผล, "Toxicity of herbicide glyphosate to aquatic firefly larvae, Luciola aquatilis Thancharoen", The first symposium of the benthological society of Asia, 14 มิถุนายน 2012, Matsumoto ญี่ปุ่น
  2010 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Firefly tourism: a good tool for firefly conservation in Thailand", The Second International Firefly Symposium Firefly Conservation: from Science to Practice , 2 - 5 สิงหาคม 2010, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
  2010 exสมยศ ศิลาล้อม, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The life history of a species of Lamprigera (Coleoptera: Lampyridae): results of a preliminary study on laboratory rearing of fireflies at Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai, Thailand", The Second International Firefly Symposium Firefly Conservation: from Science to Practice , 3 สิงหาคม 2010, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
  2008 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Luciola aquatilis, a new species of aquatic firefly from Thailand ", การประชุมวิชาการนานาชาติ “Diversity and Conservation of Fireflies” , 26 สิงหาคม 2008, แม่ริม เชียงใหม่ ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 12
  2017 exทยาทิต วงศ์ภาณุวัฒน์, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของเพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller ต่อมันสาปะหลังในช่วงอายุที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 23 พฤศจิกายน 2017, ตรัง ประเทศไทย
  2017 exรัชณัฐน์ พันธุ์สน, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินการเข้าทาลายของศัตรูและโรคที่สาคัญในแปลงมันสาปะหลังพันธุ์ลูกผสมของสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 23 พฤศจิกายน 2017, ตรัง ประเทศไทย
  2015 exศุภกร แต่งสวน, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมยศ ศิลาล้อม, exปาริฉัตร ลักษณะวิมล, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชีววิทยาเบื้องต้นของหิ่งห้อยยักษ์เพศเมียชนิด Lamprigera tenebrosa Walker (Coleoptera: Lampyridae)", The 5th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand, 25 - 27 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
  2015 exเรียวไผ่ จันทรชิต, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมโภชน์ ศรีโกสามาตร, "การเลี้ยงและวงจรชีวิตของจักจั่นเขตร้อน, Dundubia nagarasingna Distant (Homoptera: Cicadidae)", The 5th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand, 25 - 27 พฤษภาคม 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 exAmonporn KUNAPHAN, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of cassava resistance to spiralling whitefly, Aleurodicus dispersus, infestation on various cassava varieties", KU-UT Student Symposium 2014:“Green Agricultural and Processing Technology for Sustainable Agriculture”, 24 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 exสุภาวดี เขียวแก่, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริฉัตร ลักษณะวิมล, exปราณีต ดำรงผล, "กรณียกเว้นในการเป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพของหิ่งห้อย: พฤติกรรมการปรับตัวของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืดLuciola aquatilis Thancharoen ในน้ำที่ปนเปื้อนสารกำจัดวัชพืช", 4th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand, 23 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม 2014, พิษณุโลก ประเทศไทย
  2013 exอมรพร คุณะพันธ์, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาการกระจายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell (Hemiptera: Aleyrodidae) บนใบมันสาปะหลังณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย จ. นครราชสีมา", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2011 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMARC A. BRANHAM, exวิสุทธิ์ ใบไม้, exHirobumi Suzuki, "การบรรยายลักษณะของหิ่งห้อยชนิด Luciola aquatilis Thancharoen (Coleoptera: Lampyridae) โดยใช้สัณฐานวิทยาและโมเลกุล", การประชุมอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 1, 2 - 4 พฤษภาคม 2011, พิษณุโลก ประเทศไทย
  2009 exดวงตา โปร่งจิตร, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis ในการควบคุมหอยเชอรี่โดยชีววิธี", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2008 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The biology and mating behavior of an aquatic firefly species, Luciola aquatilis sp. nov. (Coleoptera: Lampyridae). ", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551” (Thailand Research Expo 2008) , 13 กันยายน 2008, ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จากการเพาะเลี้ยงสู่การอนุรักษ์ : ความสามารถในการปรับตัวของหิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis", การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 12, 9 - 13 ตุลาคม 2008, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
  2008 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จากการเพาะเลี้ยงสู่การอนุรักษ์ : การปรับตัวของหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis", การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 12, 10 - 13 ตุลาคม 2008, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

  Copyrights

  การจดลิขสิทธิ์ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year International Copyrights 1
  2012 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Entomology : Bio-control version", Kasetsart University, 2012
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500184]