Person Image

  Education

  • ปร.ด.(กีฎวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  AcroclitaadultAgricultureAgroforestryanal lobeAng-Ed Community forestAntantscharactersColeopteracorematacostal foldCrambidaecucullus processCydiaCyphophanesdeciduous forestDeciduous rain forestdiscoverydisease resistant cultivarsDisplay treedistributiondiversityDoi Suthep-Pui National ParkEcotourismelevationEnarmoniiniEucosminiFibuloidesLaosLepidopteraLife cycleLoboschizanew combinationnew speciesOlethreutinaeOlethreutiniPhou PhanangSoutheast AsiaTaxonomyTheorica valuliaeTineidaeTortricidaeTrat Agroforestry Research and Training Stationความหลากหลายเชื้อไฟโตพลาสมาด้วงผิวดินต่อแตนบ้านอ่างเอ็ดป่าชุมชนป่าธรรมชาติผีเสื้อผี้เสื้อผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กผีเสื้อกลางคืนสิรินธรผีเสื้อกลางวันผีเสื้อหนอนปลอกผนังผีเสื้อหนอนม้วนใบผีเสื้อหนอนม้วนใบ เผ่า Olethreutini ดอยสุเทพ-ปุยผีเสื้อหนอนม้วนใบ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผึ้งพฤติกรรมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พืชพืชและสัตว์เฉพาะถิ่นพืชอาหารเพลี้ยอ่อนภูเขาควายมันสำประหลังมันสำปะหลังแมลงแมลงกลุ่มสำคัญแมลงน้ำแมลงพาหะแมลงศัตรูข้าวแมลงศัตรูธรรมชาติแมลงศัตรูอ้อยโรคพุ่มแจ้โรคพุ่มแจ้ลาววนเกษตรสกุลใหม่สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราดสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชสวนสาธารณะสะแกราชสัตว์ป่าสัตว์ป่าห้วยขาแข้งหนอนผีเสื้อหิ่งห้อยน้ำกร่อยอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานแมลงอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏอุทยานแห่งชาติเขานันอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติภูเขาควาย

  Interest

  อนุกรมวิธานแมลง

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2556 - พ.ย. 2560 หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ก.ค. 2550 - มิ.ย. 2554 รองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องพิพิธภัณฑ์แมลงสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 79 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 84 เรื่อง (เชิงวิชาการ 83 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 15 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 10 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Distribution, abundance, and habitat characteristics of the congregating firefly, Pteroptyx Olivier (Coleoptera: Lampyridae) in ThailandJaikla S., Lewis S.M., Thancharoen A., Pinkaew N.2020Journal of Asia-Pacific Biodiversity
  13(3),pp. 358-366
  15
  2Extractive foraging of toxic caterpillars in wild northern pig-tailed macaques (Macaca leonina)Trébouet F., Reichard U.H., Pinkaew N., Malaivijitnond S.2018Primates
  59(2),pp. 185-196
  8
  3Two new species and a new record of Eucoenogenes meyrick (Lepidoptera: Tortricidae) from Thailand with a discussion of characters defining the genusPinkaew N., Chandrapatya A., Brown R.2005Proceedings of the Entomological Society of Washington
  107(4),pp. 869-882
  7
  4A new species and two new combinations in the genus Fibuloides Kuznetsov (Lepidoptera: Tortricidae: Eucosmini) from ThailandPinkaew N.2008Zootaxa
  (1688),pp. 61-65
  5
  5Sirindhornia Pinkaew, Muadsub (Lepidoptera: Tortricidae), a new enarmoniine genus from ThailandMuadsub S., Pinkaew N., Pinkaew N.2014Zootaxa
  3869(1),pp. 53-63
  4
  6Beetle biodiversity in forest habitats in Laos depends on the level of human exploitationChouangthavy B., Bouttavong K., Louangphan J., Phewphanh P., Sibounnavong P., Souksavat S., Souksavat S., Pinkaew N., Babendreier D.2020Journal of Insect Conservation
  24(5),pp. 833-840
  4
  7Loboschiza Diakonoff (Lepidoptera: Tortricidae) from Thailand with descriptions of four new speciesAnan S., Dokchan P., Pinkaew N., Pinkaew N.2016Zootaxa
  4109(1),pp. 81-88
  4
  8Resin bees of genus megachile, subgenera callomegachile and carinula (Hymenoptera, megachilidae) from thailand with description of a new speciesChatthanabun N., Ascher J.S., Pinkaew N., Thanoosing C., Thanoosing C., Traiyasut P., Warrit N.2020ZooKeys
  2020(997),pp. 95-144
  3
  9Two new species of the genus sorolopha lower (Lepidoptera: Tortricidae) from northern ThailandPatibhakyothin N., Pinkaew N., Pinkaew N., Sukprakob N.2015Zootaxa
  3949(1),pp. 135-141
  3
  10First report on the Olethreutini (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) of Lao PDR with descriptions of two new speciesPinkaew N., Pinkaew N., Phewphanh P., Phewphanh P.2017Zootaxa
  4358(1),pp. 125-141
  3
  11One new species of Baburia Koçak, 1981 and one of Metendothenia Diakonoff, 1973 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from ThailandJirasuttayaporn P., Pitaktunsakul P., Pinkaew N., Pinkaew N.2018Zootaxa
  4438(1),pp. 159-166
  3
  12Discovery of the male of Temnolopha matura Diakonoff (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutini) in South ThailandPinkaew N.2011Zootaxa
  (2760),pp. 65-68
  3
  13Two new species of Fibuloides Kuznetsov, 1997 (Lepidoptera: Tortricidae) from ThailandPinkaew N., Pinkaew N., Zhang A.2012Zootaxa
  (3256),pp. 51-57
  3
  14Two new species of fibuloides (Lepidoptera: Tortricidae) from eastern ThailandJaikla S., Pinkaew N., Pinkaew N., Vitheepradit A., Klangsap N.2013Zootaxa
  3664(1),pp. 85-91
  3
  15Biology and rearing technique for the mangrove firefly, Pteroptyx valida (Coleoptera: Lampyridae) Olivier, with discussion of additional instar in femaleJaikla S., Thancharoen A., Pinkaew N.2020Journal of Asia-Pacific Biodiversity
  13(3),pp. 367-371
  3
  16Two new species of the genus echinopla smith, 1857 (Hymenoptera: Formicidae: Formicinae) from ThailandTanansathaporn S., Zettel H., Pinkaew N., Kongmee M., Waengsothorn S., Jaitrong W.2018Far Eastern Entomologist
  (370),pp. 1-11
  3
  17Theorica valuliae Pinkaew, new species (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), the first record of the genus in ThailandPinkaew N., Pinkaew N., Muadsub S.2019Zootaxa
  4590(4),pp. 487-494
  2
  18Three new species of Xenolepis Diakonoff, 1973 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from ThailandThonongtor P., Muadsub S., Jaikla S., Pinkaew N., Pinkaew N.2022Zootaxa
  5209(1),pp. 34-44
  2
  19Ukamenia Oku, 1981 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), new record for Thailand with descriptions of a new speciesMUADSUB S., PINKAEW N., PINKAEW N.2020Zootaxa
  4881(1),pp. 83-90
  2
  20Checklist of the tribe Spilomelini (Lepidoptera: Crambidae: Pyraustinae) in ThailandChaovalit S., Pinkaew N.2020Agriculture and Natural Resources
  54(5),pp. 499-506
  2
  21First record of the genus Hiroshiinoueana Kawabe, 1978 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), with a new record and a new species from ThailandPinkaew N., Pinkaew N., Muadsub S.2021Zootaxa
  5023(3),pp. 442-450
  1
  22Megalota festuca Pinkaew and Muadsub (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), a new species from ThailandPINKAEW N., PINKAEW N., MUADSUB S.2021Zootaxa
  5026(4),pp. 595-600
  1
  23Two new species of the genus Apsidophora Diakonoff, 1973 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from ThailandPinkaew N., Pinkaew N., Muadsub S.2020Zootaxa
  4877(3),pp. 401-412
  1
  24Temnolopha paucusinota Muadsub & Pinkaew (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), a new species from ThailandMuadsub S., Pinkaew N., Pinkaew N.2022Zootaxa
  5219(5),pp. 493-500
  1
  25A new species of genus Thymioptila Diakonoff (Lepidoptera: Tortricidae) from Thailand and a new record, Thymiotila oedalea (Meyrick, 1909), from LaosPinkaew N.2022Zootaxa
  5222(6),pp. 534-544
  1
  26Lepidoptera Associated with Cultured Lac, Kerria lacca (Kerr, 1872) (Hemiptera: Kerridae), in Northern ThailandAdamski D., Pinkaew N., Nishida K., Deering F.2020Journal of the Lepidopterists' Society
  74(4),pp. 209-243
  1
  27First record of the genus arria (Mantodea, haaniidae, arriini) from Thailand, with the description of a new species of moss-dwelling praying mantisUnnahachote T., Shcherbakov E., Pinkaew N.2021ZooKeys
  2021(1028),pp. 49-60
  1
  28A new species of Metendothenia Diakonoff, 1973 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from ThailandPinkaew N., Muadsub S.2021Zootaxa
  4996(1),pp. 177-182
  1
  29Revision of the genus Cimeliomorpha Diakonoff (Lepidoptera: Tortricidae)Pinkaew N., Pinkaew N., Horak M.2019Zootaxa
  4615(3),pp. 457-480
  1
  30Two new species of the genus Loboschiza Diakonoff, 1968 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from ThailandPinkaew N., Pinkaew N., Phosrithong N.2018Zootaxa
  4433(3),pp. 595-600
  1
  31A new species of lobesia guenée, 1845 from Thailand (Lepidoptera: Tortricidae: Oletheutinae)Charoensub T., Pinkaew N., Pinkaew N., Sanguansub S.2018Zootaxa
  4434(2),pp. 381-384
  1
  32Description of Antaeola rhinosa sp. nov. (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from ThailandMuadsub S., Pinkaew N.2023Zootaxa
  5323(1),pp. 133-140
  1
  33The first checklist of the tribe Olethreutini (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) of ThailandMuadsub S., Pinkaew N.2023Zootaxa
  5349(1),pp. 1-65
  0
  34Ground-dwelling ant diversity in forests and agricultural land use at Sakaerat Biosphere Reserve, ThailandKhongthawie S., Hasin S., Ponpinij S., Pinkaew N.2023Biodiversitas
  24(11),pp. 5937-5946
  0
  35Review of the lanternfly genus Pyrops of Thailand (Hemiptera: Fulgoridae) with notes and keys to speciesJiaranaisakul K., Constant J., Pinkaew N.2024Zootaxa
  5397(1),pp. 47-79
  0
  36Aspila pibooni (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae: Grapholitini), a peculiar new species from ThailandPinkaew N.2024Zootaxa
  5397(3),pp. 427-434
  0
  37Two new species of Enarmoniini (Lepidoptera: Tortricidae) from eastern ThailandMuadsub S., Pinkaew N., Pinkaew N.2014Zootaxa
  3841(1),pp. 127-134
  0
  38Genetic variation in Mineus group of Mycalesis (Nymphalidae: Satyrinae) in peninsular Thailand: Inferred from mitochondrial and nuclear genesMorlor S., Pinkaew N., Boonrotpong S.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(3),pp. 631-640
  0
  39Kasetsartra Pinkaew (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), a new genus from Thailand with the description of its type speciesPinkaew N., Pinkaew N.2018Zootaxa
  4532(1),pp. 95-103
  0
  40Descriptions of two new species of Fibuloides Kuznetsov, 1997 (Lepidoptera: Tortricidae: Eucosmini) from ThailandSiraphattarathamrong P., Muadsub S., Pinkaew N., Pinkaew N.2019Zootaxa
  4590(4),pp. 495-500
  0
  41Two new species of Commoneria Horak & Komai, 2006 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from ThailandPinkaew N., Pinkaew N., Muadsub S., Jaikla S.2022Zootaxa
  5195(2),pp. 187-195
  0
  42Review of the genus Eurhaphidophora Gorochov, 1999 (Orthoptera: Ensifera: Rhaphidophoridae) from Thailand, with description of a new speciesDawwrueng P., Gorochov A.V., Pinkaew N., Vitheepradit A.2023Zootaxa
  5278(2),pp. 351-362
  0
  43THREE NEW SPECIES OF THE ANT GENUS LEPISIOTA SANTSCHI, 1926 (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) FROM THAILANDJarernkong K., Kongmee M., Pinkaew N., Jaitrong W.2023Far Eastern Entomologist
  (468),pp. 1-15
  0
  44Three new species of Loboschiza Diakonoff, 1968 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) with redescriptions of L. mediana (Walker, 1864) and L. martia (Meyrick, 1911), two new records from ThailandMuadsub S., Pinkaew N., Pinkaew N.2021Zootaxa
  5047(1),pp. 068-080
  0