Person Image

  Education

  • ปร.ด.(กีฎวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  AcroclitaAgroforestryanal lobeAng-Ed Community forestantsApoideaArtificial rearingAterpiaBaburiabacterial wiltbananabeetlebehaviorbifid spineBiodiversityBioluminescenceCamouflagecassavacaterpillarCaterpillar rubbingcaterpillarscharacterschecklistColeopteracostal foldCrambidaecucullus processCyphophanesdeciduous forestDeciduous rain forestdiscoverydisease resistant cultivarsDisplay treedistribution recordsDiveresitydiversityDoi Suthep-Pui National ParkEcotourismelevationEnarmoniiniEnvironmental factorsenvironmental protectionEpinotiaEucoenogenesEucosminiexploitationFallbackFibuloidesFibuloides bullaFibuloides tratensisforest ecosystemFormicidaegeneric charactersgenetic differentiationgenital morphologygermplasmGrapholitinihabitathair pencilhairpencilHala-Bala Wildlife Research Stationhaplotype networkHelictophanesHierarchically organized behaviorhindwing cleftlaosLepidopteraLife cycleLoboschizaLoboschiza koenigianaMagachilinimale secondary structuresMating congregationMetendotheniamorphologyMorphospeciesMycalesisNational Biodiversity Conservation AreaNatural forestnew combinationnew speciesOlethreutinaeOlethreutiniPhou PhanangSoutheast AsiaTaxonomyTortricidaeTrat Agroforestry Research and Training Stationความหลากหลายเชื้อไฟโตพลาสมาบ้านอ่างเอ็ดผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อหนอนม้วนใบพืชอาหารแมลงพาหะสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราดสะแกราชหนอนผีเสื้ออนุกรมวิธานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

  Interest

  อนุกรมวิธานแมลง

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2556 - พ.ย. 2560 หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ก.ค. 2550 - มิ.ย. 2554 รองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 74 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 64 เรื่อง (เชิงวิชาการ 63 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 15 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 10 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Distribution, abundance, and habitat characteristics of the congregating firefly, Pteroptyx Olivier (Coleoptera: Lampyridae) in ThailandJaikla S., Lewis S.M., Thancharoen A., Pinkaew N.2020Journal of Asia-Pacific Biodiversity
  13(3),pp. 358-366
  8
  2Two new species and a new record of Eucoenogenes meyrick (Lepidoptera: Tortricidae) from Thailand with a discussion of characters defining the genusPinkaew N., Chandrapatya A., Brown R.2005Proceedings of the Entomological Society of Washington
  107(4),pp. 869-882
  7
  3A new species and two new combinations in the genus Fibuloides Kuznetsov (Lepidoptera: Tortricidae: Eucosmini) from ThailandPinkaew N.2008Zootaxa
  (1688),pp. 61-65
  5
  4Extractive foraging of toxic caterpillars in wild northern pig-tailed macaques (Macaca leonina)Trébouet F., Reichard U.H., Pinkaew N., Malaivijitnond S.2018Primates
  59(2),pp. 185-196
  5
  5Sirindhornia Pinkaew, Muadsub (Lepidoptera: Tortricidae), a new enarmoniine genus from ThailandMuadsub S., Pinkaew N., Pinkaew N.2014Zootaxa
  3869(1),pp. 53-63
  4
  6Loboschiza Diakonoff (Lepidoptera: Tortricidae) from Thailand with descriptions of four new speciesAnan S., Dokchan P., Pinkaew N., Pinkaew N.2016Zootaxa
  4109(1),pp. 81-88
  4
  7Two new species of Fibuloides Kuznetsov, 1997 (Lepidoptera: Tortricidae) from ThailandPinkaew N., Pinkaew N., Zhang A.2012Zootaxa
  (3256),pp. 51-57
  3
  8Two new species of fibuloides (Lepidoptera: Tortricidae) from eastern ThailandJaikla S., Pinkaew N., Pinkaew N., Vitheepradit A., Klangsap N.2013Zootaxa
  3664(1),pp. 85-91
  3
  9Two new species of the genus echinopla smith, 1857 (Hymenoptera: Formicidae: Formicinae) from ThailandTanansathaporn S., Zettel H., Pinkaew N., Kongmee M., Waengsothorn S., Jaitrong W.2018Far Eastern Entomologist
  (370),pp. 1-11
  3
  10Discovery of the male of Temnolopha matura Diakonoff (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutini) in South ThailandPinkaew N.2011Zootaxa
  (2760),pp. 65-68
  2
  11Two new species of the genus sorolopha lower (Lepidoptera: Tortricidae) from northern ThailandPatibhakyothin N., Pinkaew N., Pinkaew N., Sukprakob N.2015Zootaxa
  3949(1),pp. 135-141
  2
  12First report on the Olethreutini (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) of Lao PDR with descriptions of two new speciesPinkaew N., Pinkaew N., Phewphanh P., Phewphanh P.2017Zootaxa
  4358(1),pp. 125-141
  2
  13One new species of Baburia Koçak, 1981 and one of Metendothenia Diakonoff, 1973 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from ThailandJirasuttayaporn P., Pitaktunsakul P., Pinkaew N., Pinkaew N.2018Zootaxa
  4438(1),pp. 159-166
  2
  14Checklist of the tribe Spilomelini (Lepidoptera: Crambidae: Pyraustinae) in ThailandChaovalit S., Pinkaew N.2020Agriculture and Natural Resources
  54(5),pp. 499-506
  2
  15Beetle biodiversity in forest habitats in Laos depends on the level of human exploitationChouangthavy B., Bouttavong K., Louangphan J., Phewphanh P., Sibounnavong P., Souksavat S., Souksavat S., Pinkaew N., Babendreier D.2020Journal of Insect Conservation
  24(5),pp. 833-840
  1
  16Ukamenia Oku, 1981 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), new record for Thailand with descriptions of a new speciesMUADSUB S., PINKAEW N., PINKAEW N.2020Zootaxa
  4881(1),pp. 83-90
  1
  17Resin bees of genus megachile, subgenera callomegachile and carinula (Hymenoptera, megachilidae) from thailand with description of a new speciesChatthanabun N., Ascher J.S., Pinkaew N., Thanoosing C., Thanoosing C., Traiyasut P., Warrit N.2020ZooKeys
  2020(997),pp. 95-144
  1
  18Theorica valuliae Pinkaew, new species (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), the first record of the genus in ThailandPinkaew N., Pinkaew N., Muadsub S.2019Zootaxa
  4590(4),pp. 487-494
  1
  19Revision of the genus Cimeliomorpha Diakonoff (Lepidoptera: Tortricidae)Pinkaew N., Pinkaew N., Horak M.2019Zootaxa
  4615(3),pp. 457-480
  1
  20Two new species of the genus Loboschiza Diakonoff, 1968 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from ThailandPinkaew N., Pinkaew N., Phosrithong N.2018Zootaxa
  4433(3),pp. 595-600
  1
  21Biology and rearing technique for the mangrove firefly, Pteroptyx valida (Coleoptera: Lampyridae) Olivier, with discussion of additional instar in femaleJaikla S., Thancharoen A., Pinkaew N.2020Journal of Asia-Pacific Biodiversity
  13(3),pp. 367-371
  1
  22A new species of lobesia guenée, 1845 from Thailand (Lepidoptera: Tortricidae: Oletheutinae)Charoensub T., Pinkaew N., Pinkaew N., Sanguansub S.2018Zootaxa
  4434(2),pp. 381-384
  0
  23Two new species of Enarmoniini (Lepidoptera: Tortricidae) from eastern ThailandMuadsub S., Pinkaew N., Pinkaew N.2014Zootaxa
  3841(1),pp. 127-134
  0
  24Genetic variation in Mineus group of Mycalesis (Nymphalidae: Satyrinae) in peninsular Thailand: Inferred from mitochondrial and nuclear genesMorlor S., Pinkaew N., Boonrotpong S.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(3),pp. 631-640
  0
  25Kasetsartra Pinkaew (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), a new genus from Thailand with the description of its type speciesPinkaew N., Pinkaew N.2018Zootaxa
  4532(1),pp. 95-103
  0
  26Descriptions of two new species of Fibuloides Kuznetsov, 1997 (Lepidoptera: Tortricidae: Eucosmini) from ThailandSiraphattarathamrong P., Muadsub S., Pinkaew N., Pinkaew N.2019Zootaxa
  4590(4),pp. 495-500
  0
  27Lepidoptera Associated with Cultured Lac, Kerria lacca (Kerr, 1872) (Hemiptera: Kerridae), in Northern ThailandAdamski D., Pinkaew N., Nishida K., Deering F.2020Journal of the Lepidopterists' Society
  74(4),pp. 209-243
  0
  28First record of the genus arria (Mantodea, haaniidae, arriini) from Thailand, with the description of a new species of moss-dwelling praying mantisUnnahachote T., Shcherbakov E., Pinkaew N.2021ZooKeys
  2021(1028),pp. 49-60
  0
  29Two new species of the genus Apsidophora Diakonoff, 1973 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from ThailandPinkaew N., Pinkaew N., Muadsub S.2020Zootaxa
  4877(3),pp. 401-412
  0
  30First record of the genus Hiroshiinoueana Kawabe, 1978 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), with a new record and a new species from ThailandPinkaew N., Pinkaew N., Muadsub S.2021Zootaxa
  5023(3),pp. 442-450
  0
  31Megalota festuca Pinkaew and Muadsub (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), a new species from ThailandPINKAEW N., PINKAEW N., MUADSUB S.2021Zootaxa
  5026(4),pp. 595-600
  0
  32Three new species of Loboschiza Diakonoff, 1968 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) with redescriptions of L. mediana (Walker, 1864) and L. martia (Meyrick, 1911), two new records from ThailandMuadsub S., Pinkaew N., Pinkaew N.2021Zootaxa
  5047(1),pp. 068-080
  0
  33A new species of Metendothenia Diakonoff, 1973 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from ThailandPinkaew N., Muadsub S.2021Zootaxa
  4996(1),pp. 177-182
  0
  34Two new species of Commoneria Horak & Komai, 2006 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from ThailandPinkaew N., Pinkaew N., Muadsub S., Jaikla S.2022Zootaxa
  5195(2),pp. 187-195
  0
  35Three new species of Xenolepis Diakonoff, 1973 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from ThailandThonongtor P., Muadsub S., Jaikla S., Pinkaew N., Pinkaew N.2022Zootaxa
  5209(1),pp. 34-44
  0
  36Temnolopha paucusinota Muadsub & Pinkaew (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), a new species from ThailandMuadsub S., Pinkaew N., Pinkaew N.2022Zootaxa
  5219(5),pp. 493-500
  0
  37THREE NEW SPECIES OF THE ANT GENUS LEPISIOTA SANTSCHI, 1926 (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) FROM THAILANDJarernkong K., Kongmee M., Pinkaew N., Jaitrong W.2023Far Eastern Entomologist
  (468),pp. 1-15
  0