Person Image

  Education

  • Ph.D.( Genetics Bioinformatics and Computational Biology), Virginia Tech University , U.S.A.
  • วท.บ. (พันธุศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Aedes aegyptiArecaceaeArticleBulbophyllumCassavacassava breedingCommelinidscontrol regiondenguedengue virusfireflygenetic variationGeneticsgenomegenome analysisGenome assemblyGenome editinggenotypeMitochondriamitochondrial DNAmitochondrial genomeMitogenomemolecular evolutionmosquitomosquito vectormtDNAnatural productsnonhumannonribosomal peptide synthetasesnuclear magnetic resonance (NMR)Nutrition valuesOrchidPalm-sugarpectinPedigree modelPhylogeneticPhylogenetic analysisphylogenetic relationshipphylogenetic treephylogenomicsPhylogenyTriastRNA genevariant callingVarietal stabilityVarieties for specific locationVinegar Crab Population genetics mitochondrial DNAvirus cell interactionvirus isolationvirus strainxylanxyloglucanzooarchaeologyกล้วยไม้กัญชาการแก้ไขจีโนมการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะชำการคัดเลือกการต่อกิ่งการถ่ายทอดยีนในแนวราบการถ่ายโอนยีนการเพาะปลูก-เลี้ยงสัตว์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมการวิเคราะห์แผนภุมิวิวัฒนาการการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตอขยะอินทรีย์คริสเปอร์แคสความต้านทานยาปฏิชีวนะความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการความหลากหลายของจุลินทรีย์ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณค่าโภชนาการเครื่องหมายดีเอ็นเอจีโนมจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิดจุลินทรีย์ในลำไส้ชนิดชีวสารสนเทศชีวสารสนเทศขั้นสูงดีเอ็นเอโบราณต้นกำเนิดทรานสคริปโตมนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์แบคทีเรียในดินปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งผลิตภาพพรีไบโอติกพันธุประวัติพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสมุนไพรพืชหัวสกุลกลอยโพลีคีไทด์ฟอสซิลฟ้าทะลายโจรมันสำปะหลังเมตาจีโนมิกส์ยีนสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

  Interest

  Computational Biology , Genetics

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2561 - เม.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายฐานข้อมูลภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A reduction of mitochondrial DNA molecules during embryogenesis explains the rapid segregation of genotypesCree L.M., Samuels D.C., De Sousa Lopes S.C., Rajasimha H.K., Wonnapinij P., Mann J.R., Mann J.R., Dahl H.H.M., Chinnery P.F., Chinnery P.F.2008Nature Genetics
  40(2),pp. 249-254
  380
  2The Distribution of Mitochondrial DNA Heteroplasmy Due to Random Genetic DriftWonnapinij P., Chinnery P., Samuels D.2008American Journal of Human Genetics
  83(5),pp. 582-593
  62
  3Mitochondrial DNA sequence characteristics modulate the size of the genetic bottleneckWilson I.J., Carling P.J., Carling P.J., Alston C.L., Alston C.L., Floros V.I., Floros V.I., Pyle A., Pyle A., Hudson G., Hudson G., Sallevelt S.C.E.H., Lamperti C., Carelli V., Carelli V., Bindoff L.A., Bindoff L.A., Samuels D.C., Wonnapinij P., Zeviani M., Zeviani M., Taylor R.W., Taylor R.W., Smeets H.J.M., Horvath R., Horvath R., Chinnery P.F., Chinnery P.F., Chinnery P.F.2016Human Molecular Genetics
  25(5),pp. 1031-1041
  50
  4Previous Estimates of Mitochondrial DNA Mutation Level Variance Did Not Account for Sampling Error: Comparing the mtDNA Genetic Bottleneck in Mice and HumansWonnapinij P., Wonnapinij P., Chinnery P., Samuels D.2010American Journal of Human Genetics
  86(4),pp. 540-550
  35
  5Preventing the transmission of pathogenic mitochondrial DNA mutations: Can we achieve long-term benefits from germ-line gene transfer?Samuels D.C., Wonnapinij P., Wonnapinij P., Wonnapinij P., Chinnery P.F.2013Human Reproduction
  28(3),pp. 554-559
  31
  6Reassessing evidence for a postnatal mitochondrial genetic bottleneckSamuels D., Wonnapinij P., Cree L., Chinnery P., Chinnery P.2010Nature Genetics
  42(6),pp. 471-472
  28
  7Priorities to inform research on marine plastic pollution in Southeast AsiaOmeyer L.C.M., Duncan E.M., Duncan E.M., Aiemsomboon K., Beaumont N., Bureekul S., Cao B., Cao B., Carrasco L.R., Chavanich S., Clark J.R., Cordova M.R., Cordova M.R., Couceiro F., Cragg S.M., Dickson N., Failler P., Ferraro G., Fletcher S., Fletcher S., Fong J., Ford A.T., Gutierrez T., Shahul Hamid F., Hiddink J.G., Hoa P.T., Holland S.I., Jones L., Jones L., Jones N.H., Koldewey H., Koldewey H., Lauro F.M., Lauro F.M., Lee C., Lewis M., Marks D., Matallana-Surget S., Mayorga-Adame C.G., McGeehan J., Messer L.F., Michie L., Miller M.A., Mohamad Z.F., Nor N.H.M., Müller M., Neill S.P., Nelms S.E., Onda D.F.L., Ong J.J.L., Pariatamby A., Phang S.C., Phang S.C., Quilliam R., Robins P.E., Salta M., Sartimbul A., Shakuto S., Skov M.W., Taboada E.B., Todd P.A., Toh T.C., Valiyaveettil S., Viyakarn V., Wonnapinij P., Wood L.E., Yong C.L.X., Godley B.J.2022Science of the Total Environment
  841
  20
  8Comparative mitochondrial genome analysis of the firefly, Inflata indica (Coleoptera: Lampyridae) and the first evidence of heteroplasmy in firefliesSriboonlert A., Wonnapinij P.2019International Journal of Biological Macromolecules
  121,pp. 671-676
  14
  9New Record of Pteroptyx tener Olivier (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) in ThailandSriboonlert A., Swatdipong A., Wonnapinij P., E-Kobon T., Thancharoen A.2015Coleopterists Bulletin
  69(2),pp. 332-336
  12
  10Population genetics of the violet vinegar Crab (Episesarma versicolor) along the Andaman sea Coast of ThailandSupmee V., Ngernsiri L., Sriboonlert A., Wonnapinij P., Sangthong P.2012Zoological Studies
  51(7),pp. 1040-1050
  11
  11Heterologous biosynthesis of a fungal macrocyclic polylactone requires only two iterative polyketide synthasesBunnak W., Wonnapinij P., Sriboonlert A., Lazarus C., Wattana-Amorn P.2019Organic and Biomolecular Chemistry
  17(2),pp. 374-379
  9
  12Complete coding sequence of dengue virus serotype 4 isolated from field-caught mosquitoes in ThailandSittivicharpinyo T., Wonnapinij P., Surat W.2017Memorias do Instituto Oswaldo Cruz
  112(8),pp. 580-582
  6
  13The complete chloroplast genome sequence of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer)Sakulsathaporn A., Sakulsathaporn A., Wonnapinij P., Vuttipongchaikij S., Apisitwanich S., Apisitwanich S., Apisitwanich S.2017BMC Research Notes
  10(1)
  5
  14Gel-permeation chromatography–enzyme-linked immunosorbent assay method for systematic mass distribution profiling of plant cell wall matrix polysaccharidesSathitnaitham S., Suttangkakul A., Wonnapinij P., McQueen-Mason S.J., Vuttipongchaikij S.2021Plant Journal
  5
  15Molecular phylogenetics of species of bulbophyllum sect. Trias (Orchidaceae; Epidendroideae; Malaxidae) based on nrITS and plastid rbcL and matKWonnapinij P., Sriboonlert A.2015Phytotaxa
  226(1),pp. 01-017
  5
  16Portunus pelagicus mtDNA heteroplasmy inheritance and its effect on the use of mtCR and mtCOI sequence dataKoolkarnkhai P., Intakham C., Sangthong P., Surat W., Wonnapinij P.2019Mitochondrial DNA Part A: DNA Mapping, Sequencing, and Analysis
  30(8),pp. 848-860
  5
  17Phylogenetic analyses of DENV-3 isolated from field-caught mosquitoes in ThailandSittivicharpinyo T., Wonnapinij P., Surat W.2018Virus Research
  244,pp. 27-35
  4
  18Origin of prehistoric cattle excavated from four archaeological sites in central and northeastern ThailandSiripan S., Wonnapinij P., Auetrakulvit P., Wangthongchaicharoen N., Surat W.2019Mitochondrial DNA Part A: DNA Mapping, Sequencing, and Analysis
  30(4),pp. 609-617
  4
  19Cassava root crown phenotyping using three-dimension (3D) multi-view stereo reconstructionSunvittayakul P., Kittipadakul P., Wonnapinij P., Chanchay P., Wannitikul P., Sathitnaitham S., Phanthanong P., Changwitchukarn K., Suttangkakul A., Ceballos H., Ceballos H., Vuttipongchaikij S.2022Scientific Reports
  12(1)
  4
  20Dynamic Alteration of Microbial Communities of Duckweeds from Nature to Nutrient-Deficient ConditionBunyoo C., Roongsattham P., Khumwan S., Phonmakham J., Wonnapinij P., Thamchaipenet A.2022Plants
  11(21)
  3
  21Ancient DNA of pigs in Thailand: Evidence of multiple origins of Thai pigs in the late Neolithic periodWannajuk M., Sangthong P., Natapintu S., Wonnapinij P., Vuttipongchaikij S., Kubera A., Won-In K., Mingmuang M., Surat W.2013ScienceAsia
  39(5),pp. 456-465
  3
  22Phylogenetic and recombinant analyses of complete coding sequences of DENV-1 from field-caught mosquitoes in ThailandPunpapong V., Sittivicharpinyo T., Wonnapinij P., Surat W.2020Virus Research
  286
  3
  23Efficiency comparison of four high-fidelity DNA polymerases for dengue virus detection and genotype identification in field-caught mosquitoesSittivicharpinyo T., Wonnapinij P., Surat W.2018Agriculture and Natural Resources
  52(1),pp. 84-92
  2
  24Towards sex identification of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer L.) by DNA fingerprinting, suppression subtractive hybridization and de novo transcriptome sequencingPipatchartlearnwong K., Juntawong P., Wonnapinij P., Apisitwanich S., Vuttipongchaikij S.2019PeerJ
  2019(7)
  2
  25RNA editing in the chloroplast of asian palmyra palm (Borassus flabellifer)Sakulsathaporn A., Sakulsathaporn A., Sakulsathaporn A., Wonnapinij P., Suttangkakul A., Apisitwanich S., Apisitwanich S., Apisitwanich S., Vuttipongchaikij S.2019Genetics and Molecular Biology
  42(4)
  1
  26Origin and distribution of ancient Thai pig lineagesChittavichai T., Surat W., Wetchaphan S., Poungpan S., Boonmala S., Netmanee S., Auetrakulvit P., Khunsong S., Wattanapituksakul A., Shoosongdej R., Shoosongdej R., Wonnapinij P.2021International Journal of Osteoarchaeology
  1
  27Exploration of microbial communities in the guts and casts of Eudrilus eugeniae, Perionyx excavatus, and Eisenia fetidaWonnapinij P., Sriboonlert A., Surat W.2022Folia Microbiologica
  1
  28Description of four new Medeopteryx Ballantyne (Coleoptera, Lampyridae, Luciolinae) species from Thailand and their phylogenetic placements based on mitochondrial DNASriboonlert A., Swatdipong A., Sartsanga C., Prommarit K., Chittavichai T., Jusoh W.F.A., Jusoh W.F.A., Wonnapinij P.2023Journal of Asia-Pacific Entomology
  26(2)
  0
  29Disruption of a DUF247 Containing Protein Alters Cell Wall Polysaccharides and Reduces Growth in ArabidopsisWannitikul P., Wattana-Amorn P., Sathitnaitham S., Sakulkoo J., Suttangkakul A., Wonnapinij P., Bassel G.W., Simister R., Gomez L.D., Vuttipongchaikij S.2023Plants
  12(10)
  0
  30Evaluation of Yield Potential and Combining Ability in Thai Elite Cassava Varieties for Breeding SelectionYuanjit P., Vuttipongchaikij S., Wonnapinij P., Ceballos H., Ceballos H., Kraichak E., Jompuk C., Kittipadakul P.2023Agronomy
  13(6)
  0
  31Integrative approaches to a revision of the liverwort in genus Aneura (Aneuraceae, Marchantiophyta) from ThailandAnantaprayoon N., Wonnapinij P., Kraichak E.2023PeerJ
  11
  0
  32The complete mitochondrial genome of Dictyostelium intermediumPrommarit K., Wonnapinij P.2021Mitochondrial DNA Part B: Resources
  6(11),pp. 3174-3176
  0
  33Gel purification of gDNA for next-generation sequencing applicationsUtthiya S., Wonnapinij P., Napaumpaiporn P., Kittiwongwattana C., Sakulkoo J., Suttangkakul A., Vuttipongchaikij S.2022BioTechniques
  73(2),pp. 99-103
  0
  34Assessing DNA extraction methods for metagenomic analysis from crop soil in ThailandRinrid K., Wonnapinij P., Vuttipongchaikij S., Shutsrirung A., Suttangkakul A.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 797-804
  0
  35Corrigendum to “Priorities to inform research on marine plastic pollution in Southeast Asia” [Sci. Total Environ. volume 841 (2022) Article 156704] (Science of the Total Environment (2022) 841, (S0048969722038013), (10.1016/j.scitotenv.2022.156704))Omeyer L.C.M., Duncan E.M., Duncan E.M., Aiemsomboon K., Beaumont N., Bureekul S., Cao B., Cao B., Carrasco L.R., Chavanich S., Clark J.R., Cordova M.R., Cordova M.R., Couceiro F., Cragg S.M., Dickson N., Failler P., Ferraro G., Fletcher S., Fletcher S., Fong J., Ford A.T., Gutierrez T., Hamid F.S., Hiddink J.G., Hoa P.T., Holland S.I., Jones L., Jones L., Jones N.H., Koldewey H., Koldewey H., Lauro F.M., Lauro F.M., Lee C., Lewis M., Marks D., Matallana-Surget S., Mayorga-Adame C.G., McGeehan J., Messer L.F., Michie L., Miller M.A., Mohamad Z.F., Nor N.H.M., Müller M., Neill S.P., Nelms S.E., Onda D.F.L., Ong J.J.L., Pariatamby A., Phang S.C., Phang S.C., Quilliam R., Robins P.E., Salta M., Sartimbul A., Shakuto S., Skov M.W., Taboada E.B., Todd P.A., Toh T.C., Valiyaveettil S., Viyakarn V., Wonnapinij P., Wood L.E., Yong C.L.X., Godley B.J.2023Science of the Total Environment
  857
  0
  36Anthranilic Acid Accumulation in Saccharomyces cerevisiae Induced by Expression of a Nonribosomal Peptide Synthetase Gene from Paecilomyces cinnamomeus BCC 9616Promsuk G., Vuttipongchaikij S., Prommarit K., Suttangkakul A., Lazarus C.M., Wonnapinij P., Wattana-Amorn P.2022ChemBioChem
  0