Person Image

  Education

  • Ph.D. (Chemistry), University of Bristol , UNITED KINGDOM
  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  acyl carrier proteinalkyl glucosidesalternapyroneAlzheimerAndrographis paniculataAndrographolideanthranilic acidAnticodon-binding domainAntioxidant activityAspergillusAspergillus nigerbeta-xylosidaseb-glucosidaseBinding sitesbioethanolBiological NMR biomassbiosyntheticCatalyst activityCatalytic efficienciescatalytic residuesCholesterolC-MethylationColor development kineticCovalent bondsCRISPR/Cas9Crystal structureCrystals structurescyclo(D-Pro-L-Tyr)cyclo(L-Pro-L-tyr)diketopiperazineDisulphide bondsDUF247EfficiencyExportFourier-transform infrared spectroscopyfungal macrocyclic polylactonefungal nonreducing polyketide synthasegene expressiongenomegenome analysisGenome editingGenome miningGlycone specificityglycoside hydrolase family 1Glycoside hydrolase family 3Glycoside hydrolasesHelicobacter pylorihigher termiteHydrolase familyHydrolysisionic liquidsKO-7888late embryogenesis abundant proteinMaillard reactionMalariamannanmenisporopsin AMenisporopsis theobromaeMonascus kaoliangNatural Product Chemistrynatural productsnmrnon-discriminating aspartyl-tRNA synthetasenonribosomal peptide synthetasesnuclear magnetic resonance (NMR)Nuclear magnetic resonance spectroscopyNucleophilesorganic solventsoryza sativa indicaP. vivaxpectinPEXELpH-dependentphytopathogenic bacteriaplant cell wallplant growthPlasmepsin Vpolyketide synthasePolyketidesprodigiosinRed Yeast Ricereverse hydrolysisrubropunctatinseryltransferasesmall angle X-ray scatteringsmall-angle X-ray scatteringsolvent effectStreptomycesSubstratesSulfur compoundstandem acyl carrier proteinthioesterasetransformationtransglucosylation.X-ray crystallographyxylanxyloglucanฟ้าทะลายโจรแอคติโนมัยสีท

  Interest

  Natural Product Chemistry, Protein Chemistry, Biological NMR

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antibacterial activity of cyclo(L-Pro-L-Tyr) and cyclo(D-Pro-L-Tyr) from Streptomyces sp. strain 22-4 against phytopathogenic bacteriaWattana-Amorn P., Charoenwongsa W., Williams C., Crump M., Apichaisataienchote B.2016Natural Product Research
  30(17),pp. 1980-1983
  63
  2A conserved motif flags acyl carrier proteins for β-branching in polyketide synthesisHaines A.S., Dong X., Song Z., Farmer R., Williams C., Hothersall J., Płoskoń E., Wattana-Amorn P., Stephens E.R., Yamada E., Gurney R., Takebayashi Y., Masschelein J., Cox R.J., Lavigne R., Willis C.L., Simpson T.J., Crosby J., Winn P.J., Thomas C.M., Crump M.P.2013Nature Chemical Biology
  9(11),pp. 685-692
  50
  3Probing the Interactions of Early Polyketide Intermediates with the Actinorhodin ACP from S. coelicolor A3(2)Evans S.E., Williams C., Arthur C.J., Płoskoń E., Wattana-amorn P., Cox R.J., Crosby J., Willis C.L., Simpson T.J., Crump M.P.2009Journal of Molecular Biology
  389(3),pp. 511-528
  48
  4Recognition of intermediate functionality by acyl carrier protein over a complete cycle of fatty acid biosynthesisPłoskoń E., Arthur C., Kanari A., Wattana-Amorn P., Williams C., Crosby J., Simpson T., Willis C., Crump M.2010Chemistry and Biology
  17(7),pp. 776-785
  43
  5Solution structure of an acyl carrier protein domain from a fungal type i polyketide synthaseWattana-amorn P., Williams C., Ploskoń E., Cox R., Simpson T., Crosby J., Crump M.2010Biochemistry
  49(10),pp. 2186-2193
  33
  6An exon splice enhancer primes IGF2:IGF2R binding site structure and function evolutionWilliams C., Hoppe H., Rezgui D., Strickland M., Forbes B., Grutzner F., Frago S., Ellis R., Wattana-Amorn P., Prince S., Zaccheo O., Nolan C., Mungall A., Jones E., Crump M., Hassan A.2012Science
  338(6111),pp. 1209-1213
  32
  7Cloning, expression and characterization of β-xylosidase from Aspergillus Niger ASKU28Choengpanya K., Arthornthurasuk S., Wattana-Amorn P., Huang W., Plengmuankhae W., Li Y., Kongsaeree P.2015Protein Expression and Purification
  115,pp. 132-140
  24
  8The Potency Study of Organotin(IV) 3-Nitrobenzoate Compounds as Antimalarial AgentsHadi S., Noviany, Qudus H., Wattana-Amorn P.2019Journal of Physics: Conference Series
  1338(1)
  12
  9Structural and Functional Studies of the Daunorubicin Priming Ketosynthase DpsCJackson D.R., Shakya G., Patel A.B., Mohammed L.Y., Vasilakis K., Wattana-Amorn P., Valentic T.R., Milligan J.C., Crump M.P., Crosby J., Tsai S.C.2018ACS Chemical Biology
  13(1),pp. 141-151
  11
  10Sarpeptins A and B, Lipopeptides Produced by Streptomyces sp. KO-7888 Overexpressing a Specific SARP RegulatorKoomsiri W., Inahashi Y., Leetanasaksakul K., Shiomi K., Takahashi Y., Ō Mura S., Samborskyy M., Leadlay P., Wattana-Amorn P., Thamchaipenet A., Nakashima T.2019Journal of Natural Products
  82(8),pp. 2144-2151
  10
  11Maillard reaction products-based encapsulant system formed between chitosan and corn syrup solids: Influence of solution pH on formation kinetic and antioxidant activityKaewtathip T., Wattana-Amorn P., Boonsupthip W., Lorjaroenphon Y., Klinkesorn U.2022Food Chemistry
  393
  10
  12Proposed Arrangement of Proteins Forming a Bacterial Type II Polyketide SynthaseCastaldo G., Zucko J., Zucko J., Heidelberger S., Vujaklija D., Hranueli D., Cullum J., Wattana-Amorn P., Crump M.P., Crosby J., Long P.F.2008Chemistry and Biology
  15(11),pp. 1156-1165
  9
  13Heterologous biosynthesis of a fungal macrocyclic polylactone requires only two iterative polyketide synthasesBunnak W., Wonnapinij P., Sriboonlert A., Lazarus C., Wattana-Amorn P.2019Organic and Biomolecular Chemistry
  17(2),pp. 374-379
  9
  14Biosynthetic origins of menisporopsin AWattana-Amorn P., Juthaphan P., Sirikamonsil M., Sriboonlert A., Simpson T., Kongkathip N.2013Journal of Natural Products
  76(7),pp. 1235-1237
  7
  15Molecular Characterization and Potential Synthetic Applications of GH1 β-Glucosidase from Higher Termite Microcerotermes annandaleiArthornthurasuk S., Jenkhetkan W., Suwan E., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Wattana-Amorn P., Svasti J., Svasti J., Kongsaeree P.2018Applied Biochemistry and Biotechnology
  186(4),pp. 877-894
  6
  16Synthesis of long-chain alkyl glucosides via reverse hydrolysis reactions catalyzed by an engineered β-glucosidaseThenchartanan P., Pitchayatanakorn P., Wattana-Amorn P., Ardá A., Svasti J., Jiménez-Barbero J., Jiménez-Barbero J., Jiménez-Barbero J., Kongsaeree P.T.2020Enzyme and Microbial Technology
  140
  6
  17Improved synthesis of long-chain alkyl glucosides catalyzed by an engineered β-glucosidase in organic solvents and ionic liquidsThenchartanan P., Wattana-Amorn P., Svasti J., Kongsaeree P.T.2020Biotechnology Letters
  42(11),pp. 2379-2387
  4
  18SAXS reveals highly flexible interdomain linkers of tandem acyl carrier protein–thioesterase domains from a fungal nonreducing polyketide synthaseBunnak W., Winter A.J., Lazarus C.M., Crump M.P., Race P.R., Wattana-Amorn P.2020FEBS Letters
  4
  19Solution Structure and Conformational Dynamics of a Doublet Acyl Carrier Protein from Prodigiosin BiosynthesisThongkawphueak T., Winter A.J., Williams C., Maple H.J., Soontaranon S., Kaewhan C., Campopiano D.J., Crump M.P., Wattana-Amorn P.2021Biochemistry
  3
  20Biochemical characterization of plasmepsin v from Plasmodium vivax Thailand isolates: Substrate specificity and enzyme inhibitionSappakhaw K., Takasila R., Sittikul P., Wattana-Amorn P., Assavalapsakul W., Boonyalai N.2015Molecular and Biochemical Parasitology
  204(2),pp. 51-63
  3
  21Overproduction of the N-terminal anticodon-binding domain of the non-discriminating aspartyl-tRNA synthetase from Helicobacter pylori for crystallization and NMR measurementsFuengfuloy P., Chuawong P., Suebka S., Wattana-Amorn P., Williams C., Crump M., Songsiriritthigul C.2013Protein Expression and Purification
  89(1),pp. 25-32
  3
  22Sattahipmycin, a Hexacyclic Xanthone Produced by a Marine-Derived StreptomycesLeetanasaksakul K., Koomsiri W., Suga T., Matsuo H., Hokari R., Wattana-Amorn P., Takahashi Y.K., Shiomi K., Nakashima T., Inahashi Y., Thamchaipenet A.2021Journal of Natural Products
  3
  23Combination of 1H and 13C NMR for quantitative analysis of the orange pigments produced by Monascus kaoliang KB9Songjanthuek P., Saleepochn T., Pluempanupat W., Yongsmith B., Kongkathip B., Wattana-Amorn P.2022Natural Product Research
  2
  24C-Methylation controls the biosynthetic programming of alternapyronePhakeovilay J., Imaram W., Vuttipongchaikij S., Bunnak W., Lazarus C.M., Wattana-Amorn P.2022Organic and Biomolecular Chemistry
  2
  25Disruption of a DUF247 Containing Protein Alters Cell Wall Polysaccharides and Reduces Growth in ArabidopsisWannitikul P., Wattana-Amorn P., Sathitnaitham S., Sakulkoo J., Suttangkakul A., Wonnapinij P., Bassel G.W., Simister R., Gomez L.D., Vuttipongchaikij S.2023Plants
  12(10)
  1
  26Anthranilic Acid Accumulation in Saccharomyces cerevisiae Induced by Expression of a Nonribosomal Peptide Synthetase Gene from Paecilomyces cinnamomeus BCC 9616Promsuk G., Vuttipongchaikij S., Prommarit K., Suttangkakul A., Lazarus C.M., Wonnapinij P., Wattana-Amorn P.2022ChemBioChem
  0
  27Crystal structure and identification of amino acid residues for catalysis and binding of GH3 AnBX β-xylosidase from Aspergillus nigerKaenying W., Choengpanya K., Choengpanya K., Tagami T., Wattana-Amorn P., Lang W., Okuyama M., Li Y.K., Kimura A., Kongsaeree P.T.2023Applied Microbiology and Biotechnology
  0
  28Absolute configuration of azaphilones from Monascus kaoliang KB9 and solvent effects on their keto and enol formsPromsuk G., Chuawong P., Songjanthuek P., Thaisri S., Yongsmith B., Wattana-Amorn P.2022Natural Product Research
  0