Person Image

  Education

  • B.Ed. (Science-Biology), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2547
  • M.Sc. (Cell and Molecular Biology), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • Ph.D. (Bioscience), Chalmers University of Technology, สวีเดน, 2555

  Expertise Cloud

  abaloneAchatina fulicaamino acid sequenceArticlebacteriaBacteria-bacteria interactionbacterial strainbiomimetic peptidebiomimetic peptidesbiomimeticscaecilianCarbon sourcesCell deathCloningcolorectal cancerComparative genomicsComputational methodsConditioned mediaConstructivismconstructivist-based teachingcontrolled studyCordycepinCordyceps militarisdigestive systemdipeptidedipeptide derivativeDi-peptidesDistributed computingDIVERSITYDynamicDynamic Metabolic FootprintingecologyEffective approachesenvironmental actionenzyme synthesisepitopeEpitopesEscherichia coliEukaryotic cellsExperimental validationExpression systemExtractionextreme gradient boostingextremely randomized treeFAD-binding regionfeatuFeature representationFeature representation learningfemale genital ductFirefliesFirefly bioluminescenceFunctional annotationFunctional modules related to virulencegalU genegametesgastrointestinal tractGastropodGastropodsGene expressionGene expression profileGene expression profileGenesgenetic associationgenetic engineeringgenetic variabilitygeneticsgenomeGiant African SnailGolden Apple SnailhistologyIntegrated analysisLipidomeMachine learningMetabolic Footprintingmetabolic networkmolecular dockingmucous cellMucous proteinnonhumanPasteurella multocidapeptidepeptidomePomacea canaliculataPropionibacterium acnesreproductionrice branSaccharomyces cerevisiaeSARS-CoV-2 main proteaseSystems BiologytranscriptomeTyrosinaseunclassified drugvirtual screeningYeastเปปทีโดมโปรตีนมะเร็งเต้านมเมือกหอยทากหอยเชอรี่หอยทากยักษ์แอฟริกัน

  Interest

  Cell and Molecular Biology, Systems Biology, Lipid Metabolism in Eukaryotic cells, Histochemistry, Bioinformatics

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา
  • พ.ย. 2559 - ก.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 64 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 44 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rapid quantification of yeast lipid using microwave-assisted total lipid extraction and HPLC-CADKhoomrung S., Chumnanpuen P., Chumnanpuen P., Jansa-Ard S., Staìšhlman M., Nookaew I., Borén J., Nielsen J.2013Analytical Chemistry
  85(10),pp. 4912-4919
  106
  2Integrated multilaboratory systems biology reveals differences in protein metabolism between two reference yeast strainsCanelas A.B., Harrison N., Fazio A., Zhang J., Pitkänen J.P., Van Den Brink J., Bakker B.M., Bogner L., Bouwman J., Castrillo J.I., Cankorur A., Chumnanpuen P., Daran-Lapujade P., Dikicioglu D., Van Eunen K., Ewald J.C., Heijnen J.J., Kirdar B., Mattila I., Mensonides F.I.C., Niebel A., Penttilä M., Pronk J.T., Reuss M., Salusjärvi L., Sauer U., Sherman D., Siemann-Herzberg M., Westerhoff H., De Winde J., Petranovic D., Oliver S.G., Workman C.T., Zamboni N., Nielsen J.2010Nature Communications
  1(9)
  90
  3Mapping the interaction of Snf1 with TORC1 in Saccharomyces cerevisiaeZhang J., Vaga S., Chumnanpuen P., Kumar R., Vemuri G., Aebersold R., Aebersold R., Nielsen J.2011Molecular Systems Biology
  7
  68
  4Prediction of anticancer peptides against MCF-7 breast cancer cells from the peptidomes of Achatina fulica mucus fractionsE-Kobon T., Thongararm P., Roytrakul S., Meesuk L., Chumnanpuen P.2016Computational and Structural Biotechnology Journal
  14,pp. 49-57
  65
  5Fast and accurate preparation fatty acid methyl esters by microwave-assisted derivatization in the yeast Saccharomyces cerevisiaeKhoomrung S., Chumnanpuen P., Jansa-Ard S., Nookaew I., Nielsen J.2012Applied Microbiology and Biotechnology
  94(6),pp. 1637-1646
  60
  6Informatics for metabolomicsKusonmano K., Vongsangnak W., Chumnanpuen P.2016Advances in Experimental Medicine and Biology
  939,pp. 91-115
  26
  7Alternative metabolic routes in channeling xylose to cordycepin production of Cordyceps militaris identified by comparative transcriptome analysisWongsa B., Raethong N., Chumnanpuen P., Wong-ekkabut J., Laoteng K., Vongsangnak W.2020Genomics
  112(1),pp. 629-636
  24
  8Integrated analysis, transcriptome-lipidome, reveals the effects of INO-level (INO2 and INO4) on lipid metabolism in yeastChumnanpuen P., Chumnanpuen P., Nookaew I., Nielsen J.2013BMC Systems Biology
  7
  19
  9Dynamic metabolic footprinting reveals the key components of metabolic network in yeast saccharomyces cerevisiaeChumnanpuen P., Hansen M., Smedsgaard J., Nielsen J.2014International Journal of Genomics
  2014
  17
  10Mucus of Achatina fulica stimulates mineralization and inflammatory response in dental pulp cellsKantawong F., Thaweenan P., Mungkala S., Tamang S., Manaphan R., Wanachantararak P., E-Kobon T., Chumnanpuen P.2016Turkish Journal of Biology
  40(2),pp. 353-359
  17
  11Integrated analysis of transcriptome and lipid profiling reveals the co-influences of inositol-choline and Snf1 in controlling lipid biosynthesis in yeastChumnanpuen P., Zhang J., Nookaew I., Nielsen J.2012Molecular Genetics and Genomics
  287(7),pp. 541-554
  16
  12Morphological development of glochidia in artificial media through early juvenile of freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson, 1900Chumnanpuen P., Kovitvadhi U., Chatchavalvanich K., Thongpan A., Kovitvadhi S.2011Invertebrate Reproduction and Development
  55(1),pp. 40-52
  14
  13Lipid biosynthesis monitored at the single-cell level in Saccharomyces cerevisiaeChumnanpuen P., Brackmann C., Nandy S., Chatzipapadopoulos S., Nielsen J., Enejder A.2012Biotechnology Journal
  7(5),pp. 594-601
  13
  14Unveiling putative functions of mucus proteins and their tryptic peptides in seven gastropod species using comparative proteomics and machine learning-based bioinformatics predictionsTachapuripunya V., Roytrakul S., Chumnanpuen P., E-kobon T.2021Molecules
  26(11)
  13
  15Transcriptome analysis reveals candidate genes involved in luciferin metabolism in Luciola aquatilis (Coleoptera: Lampyridae)Vongsangnak W., Chumnanpuen P., Sriboonlert A.2016PeerJ
  2016(10)
  12
  16Identification of potential candidate genes involved in the sex determination cascade in an aquatic firefly, Sclerotia aquatilis (Coleoptera, Lampyridae)Nguantad S., Chumnanpuen P., Thancharoen A., Vongsangnak W., Sriboonlert A.2020Genomics
  112(3),pp. 2590-2602
  8
  17K-Nearest Neighbor and Random Forest-Based Prediction of Putative Tyrosinase Inhibitory Peptides of Abalone Haliotis diversicolorKongsompong S., E-Kobon T., Chumnanpuen P.2021Molecules (Basel, Switzerland)
  26(12)
  8
  18Prediction of Antibacterial Peptides against Propionibacterium acnes from the Peptidomes of Achatina fulica Mucus FractionsChalongkulasak S., E-Kobon T., Chumnanpuen P.2022Molecules
  27(7)
  7
  19Virtual Screening for SARS-CoV-2 Main Protease Inhibitory Peptides from the Putative Hydrolyzed Peptidome of Rice BranHarnkit N., Khongsonthi T., Masuwan N., Prasartkul P., Noikaew T., Chumnanpuen P.2022Antibiotics
  11(10)
  7
  20Gross morphological structure of digestive system in water monitor lizard varanus salvator (Squamata: Varanidae)Srichairat N., Taksintum W., Chumnanpuen P.2018Walailak Journal of Science and Technology
  15(3),pp. 245-253
  6
  21Amplification and bioinformatics analysis of conserved FAD-binding region of L-amino acid oxidase (LAAO) genes in gastropods compared to other organismsSuwannapan W., Chumnanpuen P., E-kobon T.2018Computational and Structural Biotechnology Journal
  16,pp. 98-107
  6
  22Virtual screening for biomimetic anti-cancer peptides from cordyceps militaris putative pepsinized peptidome and validation on colon cancer cell lineChantawannakul J., Chatpattanasiri P., Wattayagorn V., Kongsema M., Noikaew T., Chumnanpuen P.2021Molecules
  26(19)
  5
  23Microanatomy of the digestive system of Supachai's caecilian, Ichthyophis supachaii Taylor, 1960 (Amphibia: Gymnophiona)Muikham I., Srakaew N., Chatchavalvanich K., Chumnanpuen P.2017Acta Zoologica
  98(3),pp. 252-270
  4
  24Comparison of Hyaluronic Acid Biosynthetic Genes From Different Strains of Pasteurella multocidaPasomboon P., Chumnanpuen P., E-kobon T.2021Bioinformatics and Biology Insights
  15
  4
  25Improved prediction and characterization of blood-brain barrier penetrating peptides using estimated propensity scores of dipeptidesCharoenkwan P., Chumnanpuen P., Schaduangrat N., Lio’ P., Moni M.A., Shoombuatong W.2022Journal of Computer-Aided Molecular Design
  4
  26Riceberry Rice Bran Protein Hydrolyzed Fractions Induced Apoptosis, Senescence and G1/S Cell Cycle Arrest in Human Colon Cancer Cell LinesWattayagorn V., Kongsema M., Tadakittisarn S., Chumnanpuen P.2022Applied Sciences (Switzerland)
  12(14)
  3
  27Computer-Aided Screening for Potential Coronavirus 3-Chymotrypsin-like Protease (3CLpro) Inhibitory Peptides from Putative Hemp Seed Trypsinized PeptidomePrasertsuk K., Prongfa K., Suttiwanich P., Harnkit N., Sangkhawasi M., Promta P., Chumnanpuen P.2023Molecules
  28(1)
  3
  28Computer-Aided Virtual Screening and In Vitro Validation of Biomimetic Tyrosinase Inhibitory Peptides from Abalone PeptidomeKongsompong S., E-kobon T., Taengphan W., Sangkhawasi M., Khongkow M., Chumnanpuen P.2023International Journal of Molecular Sciences
  24(4)
  3
  29Iron-associated protein interaction networks reveal the key functional modules related to survival and virulence of Pasteurella multocidaJatuponwiphat T., Chumnanpuen P., Othman S., E-kobon T., Vongsangnak W.2019Microbial Pathogenesis
  127,pp. 257-266
  3
  30Mucous cell distribution and mucus production during early growth periods of the giant African snail (Achatina fulica)Suwannapan W., Ngankoh S., E-Kobon T., Chumnanpuen P.2019Agriculture and Natural Resources
  53(4),pp. 423-428
  2
  31PI3K/Akt signaling involved with osteoinductive effects of Achatina fulica MucusKantawong F., Jearasakwattana T., Nira A., Chewae J., Sajjamongkol P., Phothong P., E-kobon T., Chumnanpuen P.2020Brazilian Archives of Biology and Technology
  63
  2
  32Interaction study of Pasteurella multocida with culturable aerobic bacteria isolated from porcine respiratory tracts using coculture in conditioned mediaHanchanachai N., Chumnanpuen P., E-kobon T.2021BMC Microbiology
  21(1)
  2
  33Histomorphological studies of the testis and male genital ducts of Supachai's caecilian, Ichthyophis supachaii Taylor, 1960 (Amphibia: Gymnophiona)Pewhom A., Chumnanpuen P., Muikham I., Chatchavalvanich K., Srakaew N.2016Acta Zoologica
  97(1),pp. 76-89
  2
  34Enhancing Genome-Scale Model by Integrative Exometabolome and Transcriptome: Unveiling Carbon Assimilation towards Sphingolipid Biosynthetic Capability of Cordyceps militarisCheawchanlertfa P., Chitcharoen S., Chitcharoen S., Raethong N., Liu Q., Chumnanpuen P., Soommat P., Song Y., Song Y., Koffas M., Laoteng K., Vongsangnak W.2022Journal of Fungi
  8(8)
  2
  35iAMAP-SCM: A Novel Computational Tool for Large-Scale Identification of Antimalarial Peptides Using Estimated Propensity Scores of DipeptidesCharoenkwan P., Schaduangrat N., Lio P., Moni M.A., Chumnanpuen P., Shoombuatong W.2022ACS Omega
  2
  36PSRQSP: An effective approach for the interpretable prediction of quorum sensing peptide using propensity score representation learningCharoenkwan P., Chumnanpuen P., Schaduangrat N., Oh C., Manavalan B., Shoombuatong W.2023Computers in Biology and Medicine
  158
  1
  37Understanding Snail Mucus Biosynthesis and Shell Biomineralisation through Genomic Data Mining of the Reconstructed Carbohydrate and Glycan Metabolic Pathways of the Giant African Snail (Achatina fulica)Nualnisachol P., Chumnanpuen P., E-kobon T.2023Biology
  12(6)
  1
  38Using socio-scientific issues-based teaching to develop grade 10 students’ informal reasoning skillsJansong C., Pitiporntapin S., Chumnanpuen P., Hines L.M., Yokyong S.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(1),pp. 217-222
  1
  39Prevention potential of Cordyceps militaris aqueous extract against cyclophosphamind-induced mutagenicity and sperm abnormality in ratsTongmai T., Maketon M., Chumnanpuen P.2018Agriculture and Natural Resources
  52(5),pp. 419-423
  1
  40Histological and histochemical studies of the gastrointestinal tract in the water monitor lizard (Varanus salvator)Srichairat N., Taksintum W., Chumnanpuen P.2021Acta Zoologica
  1
  41Molecular characterisation of the GdhA- Derivative of pasteurella multocida B:2Azam F.M., Azam F.M., Zamri-Saad M., Rahim R.A., Chumnanpuen P., E-Kobon T., Othman S.2021Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science
  44(1),pp. 171-192
  1
  42A study of the aphrodisiac properties of Cordyceps militaris in streptozotocin-induced diabetic male ratsvan Nguyen T., Chumnanpuen P., Parunyakul K., Srisuksai K., Fungfuang W.2021Veterinary World
  14(2),pp. 537-544
  0
  43Histological and histochemical characteristics of the oral, pharyngeal and accessory digestive organs in the water monitor lizard (Varanus salvator) from ThailandSrichairat N., Taksintum W., Chumnanpuen P.2022Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia
  0
  44Microscopic structures of the ovary and female genital ducts of Supachai's caecilian, Ichthyophis supachaii Taylor, 1960 (Amphibia: Gymnophiona)Pewhom A., Chumnanpuen P., Muikham I., Chatchavalvanich K., Srakaew N.2016Acta Zoologica
  97(4),pp. 454-463
  0
  45TROLLOPE: A novel sequence-based stacked approach for the accelerated discovery of linear T-cell epitopes of hepatitis C virusCharoenkwan P., Waramit S., Chumnanpuen P., Schaduangrat N., Shoombuatong W.2023PloS one
  18(8),pp. e0290538
  0
  46TIPred: a novel stacked ensemble approach for the accelerated discovery of tyrosinase inhibitory peptidesCharoenkwan P., Kongsompong S., Schaduangrat N., Chumnanpuen P., Shoombuatong W.2023BMC Bioinformatics
  24(1)
  0
  47Effect of conditioned media from Aeromonas caviae on the transcriptomic changes of the porcine isolates of Pasteurella multocidaHanchanachai N., Chumnanpuen P., E-kobon T.2022BMC Microbiology
  22(1)
  0