ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2023

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2023

Publish Year International Journal 3
2023 exLee Shin Yun, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exEffi Helmy Ariffin, exAhmad Hadi Mohamed Rashidi, "The morphodynamics of wave on a monsoon-dominated coasts: West coast of GoT", Regional Studies in Marine Science, ปีที่ 57, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 102729(1-15)
2023 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exEnzo Pranzini, exEffi Helmy Ariffin, exLee Shin Yun, "Jeopardizing the environment with beach nourishment", Science of the Total Environment, ปีที่ 868, ฉบับที่ -, เมษายน 2023, หน้า 161485(1-11)
2023 exWan Shiao Dong, exEffi Helmy Ariffin, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exMuhammad Aizat Mohd Rashid, exMohamad Hakim Mohd Shukri, exMuhammad Zahir Ramli, exMohd Fuad Miskon, exMuhammad Hafeez Jeofry, exKamaruzzaman Yunus, exNor Hisham M. Ghazali, exMd Nasir Md Noh, "Adaptation of coastal defence structure as a mechanism to alleviate coastal erosion in monsoon dominated coast of Peninsular Malaysia", Journal of Environmental Management, ปีที่ 333, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2023, หน้า 117391

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03]