Person Image

  Education

  • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550

  Interest

  Participatory Epidemiology , Value Chain Analysis, One Health, Social Network Analysis

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2561 - พ.ค. 2566 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ธ.ค. 2557 - ก.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (230)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A framework to promote collective action within the One Health community of practice: Using participatory modelling to enable interdisciplinary, cross-sectoral and multi-level integrationBinot A., Binot A., Duboz R., Promburom P., Phimpraphai W., Cappelle J., Cappelle J., Lajaunie C., Goutard F.L., Goutard F.L., Pinyopummintr T., Figuié M., Roger F.L., Roger F.L.2015One Health
  1,pp. 44-48
  54
  2Risk factors for Clonorchis sinensis infection transmission in humans in northern Vietnam: A descriptive and social network analysis studyVinh H.Q., Vinh H.Q., Phimpraphai W., Tangkawattana S., Tangkawattana S., Smith J.F., Kaewkes S., Dung D.T., Duong T.T., Sripa B.2017Parasitology International
  66(2),pp. 74-82
  23
  3Prevalence and risk factors for intestinal parasite infection in goats raised in Nakhon Pathom Province, ThailandRatanapob N., Arunvipas P., Kasemsuwan S., Phimpraphai W., Panneum S.2012Tropical Animal Health and Production
  44(4),pp. 741-745
  22
  4“Health in” and “Health of” Social-Ecological Systems: A Practical Framework for the Management of Healthy and Resilient Agricultural and Natural EcosystemsDe Garine-Wichatitsky M., De Garine-Wichatitsky M., De Garine-Wichatitsky M., Binot A., Ward J., Caron A., Caron A., Perrotton A., Perrotton A., Ross H., Tran Quoc H., Valls-Fox H., Valls-Fox H., Gordon I.J., Gordon I.J., Gordon I.J., Gordon I.J., Promburom P., Ancog R., Anthony Kock R., Morand S., Morand S., Chevalier V., Chevalier V., Allen W., Phimpraphai W., Duboz R., Duboz R., Echaubard P.2021Frontiers in Public Health
  8
  19
  5Social Influence in Liver Fluke Transmission: Application of Social Network Analysis of Food Sharing in Thai Isaan CulturePhimpraphai W., Tangkawattana S., Tangkawattana S., Kasemsuwan S., Sripa B.2018Advances in Parasitology
  101,pp. 97-124
  17
  6Potentially hazardous Streptococcus suis strains latent in asymptomatic pigs in a major swine production area of ThailandMeekhanon N., Kaewmongkol S., Phimpraphai W., Okura M., Osaki M., Sekizaki T., Takamatsu D., Takamatsu D.2017Journal of Medical Microbiology
  66(5),pp. 662-669
  16
  7Social network analysis of food sharing among households in opisthorchiasis endemic villages of Lawa Lake, ThailandPhimpraphai W., Tangkawattana S., Tangkawattana S., Sereerak P., Kasemsuwan S., Sripa B.2017Acta Tropica
  169,pp. 150-156
  11
  8Seroprevalence and risk factors of canine distemper virus in the pet and stray dogs in Haa, western BhutanDorji T., Dorji T., Tenzin T., Tenzin K., Tshering D., Rinzin K., Phimpraphai W., De Garine-Wichatitsky M., De Garine-Wichatitsky M., De Garine-Wichatitsky M.2020BMC Veterinary Research
  16(1)
  6
  9Knowledge and perception of rabies among school children in rabies endemic areas of South BhutanLungten L., Lungten L., Lungten L., Rinchen S., Tenzin T., Phimpraphai W., Garine-Wichatitsky M.d., Garine-Wichatitsky M.d.2021Tropical Medicine and Infectious Disease
  6(1)
  5
  10Antimicrobial Resistance of Salmonella spp. Isolates and Heavy Metal Traces from Rodent Meat Purchased from Roadside Markets, Central ThailandSaengthongpinit C., Sratongno K., Phimpraphai W., Tulayakul P., Morand S., De Garine-Wichatitsky M., De Garine-Wichatitsky M., De Garine-Wichatitsky M.2019Foodborne Pathogens and Disease
  16(10),pp. 687-695
  4
  11Community Perceptions of Free-Roaming Dogs and Management Practices in Villages at the Periphery of a Protected Area in BhutanDorji T., Dorji T., Tenzin T., Rinzin K., Phimpraphai W., de Garine-Wichatitshy M., de Garine-Wichatitshy M., de Garine-Wichatitshy M.2020Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  19(2),pp. 293-313
  3
  12An economic analysis of high milk somatic cell counts in dairy cattle in Chiang Mai, ThailandDejyong T., Dejyong T., Chanachai K., Immak N., Prarakamawongsa T., Rukkwamsuk T., Tago Pacheco D., Phimpraphai W.2022Frontiers in Veterinary Science
  9
  3
  13Viability of Toxoplasma gondii tachyzoites in different conditions for parasite transportationNguyen T.T., Nguyen T.T., Kamyingkird K., Phimpraphai W., Inpankaew T.2022Veterinary World
  15(1),pp. 198-204
  2
  14An exploratory study on the perceptions of rabies and ill-health causations and health seeking behaviours of school children and local communities in southern BhutanLungten L., Tenzin T., Thys S., Phimpraphai W., Rinchen S., de Garine-Wichatitsky M., de Garine-Wichatitsky M.2023BMC Public Health
  23(1)
  1
  15Knowledge, attitude, and practices associated with rabies in villages with different dog vaccination statuses in CambodiaUng B., Ung B., Kamyingkird K., Phimpraphai W.2021Veterinary World
  14(8),pp. 2178-2186
  1
  16Analyses of contact networks of community dogs on a university campus in Nakhon Pathom, ThailandKittisiam T., Kittisiam T., Phimpraphai W., Kasemsuwan S., Thakur K.K.2021Veterinary Sciences
  8(12)
  1
  17Serological Detection of Toxoplasma gondii among Free-Grazing Ducks from Central and Western Thailand—A One Health Perspective on Integrated FarmingNguyen T.T., Nguyen T.T., Kamyingkird K., Jam-on R., Phimpraphai W., Panomwan P., Hehl A.B., Inpankaew T.2023Tropical Medicine and Infectious Disease
  8(2)
  0
  18Prevalence and risk factors of brucellosis and dairy farmers’ KAP in 2 townships, MyanmarWin H., Win H., Kasemsuwan S., Myint H.T., Ekgatat M., Phimpraphai W.2023Veterinary Integrative Sciences
  21(2),pp. 439-456
  0
  19Avian influenza vaccine supply chain in Quang Ninh province, Vietnam, 2021Tran T.D., Sukmak M., Phimpraphai W., Padungtod P., Prarakamawongsa T., Pham L.T., Truong M.V., Kasemsuwan S.2023Veterinary Integrative Sciences
  21(3),pp. 913-924
  0
  20From Protected Habitat to Agricultural Land: Dogs and Small Mammals Link Habitats in Northern ThailandThinphovong C., Kritiyakan A., Chakngean R., Paladsing Y., Paladsing Y., Makaew P., Labadie M., Mahuzier C., Phimpraphai W., Morand S., Chaisiri K.2023Ecologies
  4(4),pp. 671-685
  0
  21A protocol and a data-based prediction to investigate virus spillover at the wildlife interface in human-dominated and protected habitats in Thailand: The Spillover Interface projectThinphovong C., Nordstrom-Schuler E., Soisook P., Kritiyakan A., Chakngean R., Prapruti S., Tanita M., Paladsing Y., Makaew P., Pimsai A., Samoh A., Mahuzier C., Morand S., Morand S., Morand S., Chaisiri K., Phimpraphai W.2024PLoS ONE
  19(1 JANUARY)
  0
  22Field and laboratory investigation of highly pathogenic avian influenza H5N6 and H5N8 in Quang Ninh province, Vietnam, 2020 to 2021Tran T.D., Kasemsuwan S., Sukmak M., Phimpraphai W., Prarakamawongsa T., Pham L.T., Hoang T.B., Nguyen P.T., Nguyen T.M., Truong M.V., Dao T.P., Padungtod P.2024Journal of veterinary science
  25(2),pp. e20
  0
  23Assessment of the rabies education among middle secondary school students of southeastern BhutanLungten L., Lungten L., Lungten L., Tenzin T., Tenzin T., Rinchen S., Chedup K., Wangchuk S., Phimpraphai W., de Garine-Wichatitsky M., de Garine-Wichatitsky M.2022PLoS ONE
  17(12 December)
  0
  24Economic and value chain analysis to support an investigation and risk mitigation efforts on Marek’s disease in layers in the southern part of ThailandDejyong T., Dejyong T., Chanachai K., Prarakamawongsa T., Kongkaew W., Thiptara A., Songserm T., Rukkwamsuk T., TagoPacheco D., Phimpraphai W.2023Veterinary World
  16(1),pp. 35-45
  0