Person Image

  Education

  • วท.ม.(สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  Avian influenzaAvian Influenza DiseaseBackyard ChickenBackyard chickensCattleColistinDairy cattleE. colienvironmental bacteriaEscherichia coliExponential random graph modelfarm managementfarm practicesFMDFood-and-mouth diseasefoot and mouth diseaseFoot-and-Mouth diseasegeographic information systemGeographic Information System (GIS)H5N1MCRMICmodelmodelingMonitoringMost probable numberMovementmulti-criteria decision analysisMultidisciplinary researchNetwork analysisNile tilapiaNosocomial infectionPathogenic E. coli, Dog, zoonopet dogPigporkPost-larvaePoultrypoultry farmPoultry farmingpoultry farmsPrevalenceRabiesreceptorsReproduction numberRhodococcus equirisk assessmentrisk factorRisk factorsSalmonellascale free networkShiga toxin-producing geneShrimpShrimp farmSialyl sugar chainssmall holder dairy farmsSmall-scale farmingSocial network analysisSocial network analysis (SNA)Social sciencessoil-transmitted and gastro-intestinal parasitesSpatial modelingspatial analysisSpatio-temporal patternSpatiotemporal patternsSpreading patternsStreptococcus uberisSupply chainsurveillanceswineswine farmsTime series analysistracheatrade patternvaccineVapBVeterinary epidemiologyVibrio parahaemolyticuswater managementWhite Spot DiseaseWhite spot disease (WSD)White spot syndrome virusกระบือการเกยตื้นการค้าการเคลื่อนย้ายการบริโภคปลาดิบการปฏิบัติการปนเปื้อนของมนุษย์การประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณการเฝ้าระวังโรคการระบาดการวิเคราะห์เครือข่ายการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมกุ้งความเสี่ยงโคนมโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์ทะเลหายาก

  Interest

  ระบาดวิทยา

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2556 - พ.ย. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 40 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Risk factors for highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 infection in backyard chicken farms, ThailandPaul M., Paul M., Wongnarkpet S., Gasqui P., Poolkhet C., Thongratsakul S., Ducrot C., Roger F.2011Acta Tropica
  118(3),pp. 209-216
  56
  2Practices associated with Highly Pathogenic Avian Influenza spread in traditional poultry marketing chains: Social and economic perspectivesPaul M., Paul M., Paul M., Baritaux V., Wongnarkpet S., Poolkhet C., Thanapongtharm W., Roger F., Bonnet P., Ducrot C.2013Acta Tropica
  126(1),pp. 43-53
  35
  3Impact of farm management on expression of early mortality syndrome/acute hepatopancreatic necrosis disease (EMS/AHPND) on penaeid shrimp farms in ThailandBoonyawiwat V., Boonyawiwat V., Patanasatienkul T., Kasornchandra J., Poolkhet C., Yaemkasem S., Hammell L., Davidson J.2017Journal of Fish Diseases
  40(5),pp. 649-659
  35
  4Avian and human influenza a virus receptors in trachea and lung of animalsThongratsakul S., Thongratsakul S., Suzuki Y., Suzuki Y., Hiramatsu H., Sakpuaram T., Sirinarumitr T., Poolkhet C., Moonjit P., Yodsheewan R., Songserm T.2010Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
  28(4),pp. 294-301
  26
  5Collective resistance to HPAI H5N1 surveillance in the Thai cockfighting community: Insights from a social anthropology studyPaul M.C., Paul M.C., Paul M.C., Figuié M., Kovitvadhi A., Kovitvadhi A., Valeix S., Valeix S., Wongnarkpet S., Poolkhet C., Kasemsuwan S., Ducrot C., Roger F., Binot A.2015Preventive Veterinary Medicine
  120(1),pp. 106-114
  19
  6Social network analysis used to assess the relationship between the spread of avian influenza and movement patterns of backyard chickens in Ratchaburi, ThailandPoolkhet C., Chairatanayuth P., Thongratsakul S., Kasemsuwan S., Rukkwamsuk T.2013Research in Veterinary Science
  95(1),pp. 82-86
  19
  7Social network analysis for assessment of Avian influenza spread and trading patterns of backyard chickens in Nakhon Pathom, Suphan Buri and Ratchaburi, ThailandPoolkhet C., Poolkhet C., Chairatanayuth P., Thongratsakul S., Yatbantoong N., Kasemsuwan S., Damchoey D., Rukkwamsuk T.2013Zoonoses and Public Health
  60(6),pp. 448-455
  16
  8Estimating spatial and temporal variations of the reproduction number for highly pathogenic avian influenza H5N1 epidemic in ThailandMarquetoux N., Marquetoux N., Paul M., Paul M., Wongnarkpet S., Poolkhet C., Thanapongtharm W., Roger F., Ducrot C., Chalvet-Monfray K., Chalvet-Monfray K.2012Preventive Veterinary Medicine
  106(2),pp. 143-151
  16
  9Identification of risk areas for foot and mouth disease in Thailand using a geographic information system-based multi-criteria decision analysisSangrat W., Thanapongtharm W., Poolkhet C.2020Preventive Veterinary Medicine
  13
  10Social network analysis of cattle movement in Kampong Cham, Kampong Speu and Takeo, CambodiaPoolkhet C., Kasemsuwan S., Seng S., Keartha C., Sokmao C., Shin M., Kalpravidh W., Hinrichs J.2016Acta Tropica
  159,pp. 44-49
  11
  11Risk factors of clinical mastitis and antimicrobial susceptibility test results of mastitis milk from dairy cattle in western Thailand: Bayesian network analysisHorpiencharoen W., Thongratsakul S., Poolkhet C.2019Preventive Veterinary Medicine
  164,pp. 49-55
  11
  12Social network analysis of cattle movement in sukhothai province, Thailand: A study to improve control measurementsNoopataya S., Noopataya S., Thongratsakul S., Poolkhet C.2015Veterinary Medicine International
  2015
  9
  13Evaluation of nosocomial infections through contact patterns in a small animal hospital using social network analysis and genotyping techniquesChurak A., Poolkhet C., Tamura Y., Sato T., Fukuda A., Thongratsakul S.2021Scientific Reports
  11(1)
  8
  14Social network analysis for the assessment of pig, cattle and buffalo movement in Xayabouli, Lao PDRPoolkhet C., Kasemsuwan S., Phiphakhavong S., Phouangsouvanh I., Vongxay K., Shin M., Kalpravidh W., Hinrichs J.2019PeerJ
  2019(1)
  8
  15Prevalence and characterization of Staphylococcus aureus isolated in raw milk from cows in Hokkaido, JapanThongratsakul S., Usui M., Higuchi H., Takahashi T., Sato T., Poolkhet C., Tamura Y.2020Tropical Animal Health and Production
  52(4),pp. 1631-1637
  6
  16Antimicrobial resistance profiles of Escherichia coli from swine farms using different antimicrobials and management systemsKetkhao P., Ketkhao P., Thongratsakul S., Poolperm P., Poolkhet C., Amavisit P.2021Veterinary World
  14(3),pp. 689-695
  5
  17Antimicrobial resistant profiles of escherichia coli and contaminated salmonella spp. From pork and butcher shopsKetkhao P., Ketkhao P., Thongratsakul S., Poolkhet C., Wajjwalku W., Amavisit P.2019Veterinary Integrative Sciences
  17(1),pp. 11-20
  4
  18Exponential random graph models to evaluate the movement of backyard chickens after the avian influenza crisis in 2004–2005, ThailandPoolkhet C., Makita K., Thongratsakul S., Leelehapongsathon K.2018Preventive Veterinary Medicine
  158,pp. 71-77
  4
  19Plasmid profiles and prevalence of intermediately virulent rhodococcus equi from pigs in Nakhonpathom Province, Thailand: Identification of a new variant of the 70-kb virulence plasmid, type 18Poolkhet C., Chumsing S., Wajjwalku W., Minato C., Otsu Y., Takai S.2010Veterinary Medicine International
  2010
  4
  20Antimicrobial resistance and stec virulence genes of escherichia coli isolated from non-diarrheic and diarrheic dogs at a veterinary teaching hospital in ThailandThongratsakul S., Poolkhet C., Amavisit P., Sato T., Fukuda A., Usui M., Tamura Y.2019Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  50(4),pp. 708-714
  3
  21Analysis of a shrimp farming network during an outbreak of white spot disease in Rayong Province, ThailandWorranut P., Worranut P., Worranut P., Boonyawiwat V., Kasornchandra J., Poolkhet C.2018Aquaculture
  491,pp. 325-332
  3
  22Spatial, Temporal, and Geographical Factors Associated with Stranded Marine Endangered Species in Thailand during 2006–2015Pradip Na Thalang P., Thongratsakul S., Poolkhet C.2023Biology
  12(3)
  3
  23Risk factors associated with white spot syndrome virus outbreaks in marine shrimp farms in Rayong Province, ThailandYaemkasem S., Yaemkasem S., Boonyawiwat V., Kasornchandra J., Poolkhet C.2017Diseases of Aquatic Organisms
  124(3),pp. 193-199
  2
  24Spatial and temporal patterns of white spot disease in Rayong Province, Thailand, from october 2015 to september 2018Yaemkasem S., Yaemkasem S., Yaemkasem S., Boonyawiwat V., Sukmak M., Thongratsakul S., Poolkhet C.2022Preventive Veterinary Medicine
  199
  2
  25Risk factors associated with environmental mastitis in clinical cases at small dairies in western ThailandHorpiencharoen W., Thongratsakul S., Poolkhet C.2020Agriculture and Natural Resources
  54(2),pp. 190-196
  2
  26Spatial analysis and mapping of highly pathogenic avian influenza in thailand using national outbreak data: An area-based risk orientationPoolkhet C., Poolkhet C., Chairatanayuth P., Thongratsakul S., Thanapongthum W., Rakkwamsuk T.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(5),pp. 715-723
  1
  27A longitudinal study of risk factors associated with white spot disease occurrence in marine shrimp farming in Rayong, ThailandYaemkasem S., Yaemkasem S., Yaemkasem S., Boonyawiwat V., Sukmak M., Thongratsakul S., Poolkhet C.2022PeerJ
  10
  0
  28Post-larvae movement network of marine shrimp during the 2013 outbreak of acute hepatopancreatic necrosis disease in ThailandPoolkhet C., Boonyawiwat V., Yaemkasem S., Kasornchandra J.2023Preventive Veterinary Medicine
  210
  0
  29The impact of farm practices and wild carriers on white spot disease in marine shrimp in Rayong Province, ThailandYaemkasem S., Promchairat J., Srithongkhum P., Paungsroy N., Poolkhet C.2023Veterinary World
  16(1),pp. 111-117
  0
  30Prediction of the spread of African swine fever through pig and carcass movements in Thailand using a network analysis and diffusion modelPoolkhet C., Kasemsuwan S., Thongratsakul S., Warrasuth N., Pamaranon N., Nuanualsuwan S.2023PeerJ
  11
  0
  31Spatiotemporal patterns of rabid dogs and cats and the opinions of personnel responsible for disease control in ThailandHengtrakool L., Hengtrakool L., Thongratsakul S., Poolkhet C.2023Heliyon
  9(11)
  0
  32Antimicrobial Resistance in Poultry Farming: A Look Back at Environmental Escherichia coli Isolated from Poultry Farms during the Growing and Resting PeriodsThongratsakul S., Amavisit P., Poolkhet C.2023Veterinary Medicine International
  2023
  0