Person Image

Administration

Education

 • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2541
 • วท.ม. (เคมีอนินทรีย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2545

Expertise Cloud

24-D4-dichlorophenoxyacetic acidactivated carbonadsorbentsadsorptionadsorption isothermAgricultural chemistryammonia nitrogenbroiler chickensCarbarylcarbon dioxide adsorptioncarcass qualitycoffee wasteCTABeconomic returnenvironmenenvironmentEnvironmental ChemistryEssential oil and extractionExtraction of essential oilsFamily forestGround Watergrowth performancehair coloringHardnessHDTMAherb residueHerbal plantherbicidelinuronLocal HerbsMagnetic Water Treatmentmethane adsorptionOrganic agricultureOrgano-ZeoliteparaquatPesticidesPhytochemical studies and antioxidant in extract of the Indigofera tinctoria LPotential of essential oilsResorcinolresorcinol: toxic waste: waste management: hair color: zeolite RGB Portable PhotometerSurfactantToxiczeoliteZeolite NaYzeolite Yกากกาแฟก๊าซชีวภาพการเกษตรการดูดซับการบริหารเครือข่ายแบบคลัสเตอร์การสกัดการสกัดน้ำมันหอมระเหยเกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์ของไหลจุลภาคครแคปซูล น้ำมันหอมระเหย พอลิแอลแลคติกแอชิด การสกัดน้ำมันหอมระเหย สมุนไพรคลอไพริฟอสคุณภาพดินเครื่องยนต์ชุดตรวจภาคสนามซีโอไลต์วายซีโอไลต์วาย สารกำจัดแมลง การเกษตร ชุดตรวจภาคสนามน้ำมันหอมระเหยแนวพระราชดำริใบบัวบกไบโอชาปรับปรุงคุณภาพดินป่าครอบครัวป่าเศรษฐกิจครอบครัวปุ๋ยผลิตภัณฑ์สุขภาพพาราฟีนิลีนไดเอมีน สีย้อมผม ซีโอไลต์ การดัดแปรซีโอไลต์ p-phenylenrdiamine hair color zeolite modified zeoliteพืชสมุนไพรพืชสมุนไพร สารพฤกษเคมี ว่านสาวหลง เครื่องเทศฟลาโวนอยด์ฟอสโฟยิปซัมฟีนอลิกเมืองสมุนไพรไมครแคปซูล น้ำมันหอมระเหย ไพล พอลิแอลแลคติกแอชิด สครับผิว การสกัดน้ำมันหอมระเหยยิปซัม สารปรับปรุงดิน ดินกรด ดินเค็ม การแน่นทึบของดินระบบความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลสมุนไพรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพเวชสำอางศักยภาพน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรสมุนไพรท้องถิ่นสมุนไพรในอาหารสัตว์สารกำจัดแมลงสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช ซีโอไลต์ pesticides zeoliteสารกำจัดศัตรูพืชสารชีวภาพสารพฤกษเคมีสารสำคัญสารสำคัญในสมุนไพร

Interest

Inorganic chemistry, Environmental Chemistry, Agricultural chemistry, Herbal plant, Essential oil and extraction, Organic agriculture

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 6-102 และ 22-306 ชั้น 1 และ 3 อาคารอ. 6 และ อ. 22

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Removal of paraquat solution onto zeolite materialSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Photharin S.2018AIP Conference Proceedings
1954
2
2The performance of synthetic zeolite combined with activated carbon for removal of linuron herbicideSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Nantaphan P., Mahem R.2020Suranaree Journal of Science and Technology
27(3),pp. 030027-1-030027-5
1
3Removal of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from water by modified zeolite adsorbentsSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Saikhao L.2021ScienceAsia
47(5),pp. 602-608
0
4Adsorption and desorption of carbaryl on hexadecyl trimethyl ammonium bromide modified zeolite NaY using RGB portable photometerPatdhanagul N., Chanpaka S., Intharaksa O., Sirival R., Thanomsith K., Wongkwanklom S.2018AIP Conference Proceedings
1954
0