Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2544
 • ปร.ด.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551

Expertise Cloud

activated carbonAeromonas hydrophilaAntibacterial activityantibacterial peptideantibacterial proteinAntimicrobialAntimicrobial proteinantioxidantaquatic economic animalsbanana leaveCandida shehatae TISTR 5843Crocodile (Crocodylus siamensis)Crocodile bloodCrocodylus siamensisCrystalCytotoxicitydicromate colorimetric methodenvironmenenvironmentEscherichia coliethanolethanol productionextractionExtraction of essential oilsFamily forestGABAgerminated brown ricegerminated Hang riceHand washing gelHDTMAHemoglobinherbicidelinuronLocal HerbsMBCMICOxygen affinityPak-KhomparaquatPathogenic bacteriaPhytochemical studies and antioxidant in extract of the Indigofera tinctoria LPlasmaPotential of essential oilspre-harvest ricePropionibacterium acnesproteinSaccharomyces cerevisiae TISTR 5339Scratch assaySerumStaphylococcus epidermidisStaphylococcus epidermidisThai medicinal plantThai medicinal plantsVibrio harveyiVibrio parahaemolyticusWound healingWound infectionYa-Keawzeoliteกาแฟการตรึงรูปการแยกบริสุทธิ์การสกัดการสกัดน้ำมันหอมระเหยเกษตรอินทรีย์ข้าวหอมนิลข้าวหอมมะลิ 105ครแคปซูล น้ำมันหอมระเหย พอลิแอลแลคติกแอชิด การสกัดน้ำมันหอมระเหย สมุนไพรคราบโลหิตจลนพลศาสตร์เชื้อแบคทีเรียซังข้าวโพดเซลล์ตรึงรูปเซลล์อิสระตัวทำละลายตำรับยาไทยถังหมักแบบแพคเบดแนวพระราชดำริบลูสตารใบตองป่าครอบครัวเปปไทย ทำลายเชื้อแบคทีเรียโปรติโอมิกส์โปรตีนโปรตีนทำลายแบคทีเรียฟี นอล์ฟทาลีนยาเขียวแยกบริสุทธิ์ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลูมินอลวิธีไดโครเมตศักยภาพน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรสมุนไพรท้องถิ่นสารกาบาสารกาบา สารประกอบฟีนอลิคทัง้ หมด กิจกรรมการต้านสารอนุมูลอิสระ ข้าวฮางงอกสารต้านแบคทีเรียสารต้านอนุมูลอิสระเอทานอล

Interest

โปรตีน, เปปไทย ทำลายเชื้อแบคทีเรีย, โปรติโอมิกส์

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 6-102 และ 22-306 ชั้น 1 และ 3 อาคารอ. 6 และ อ. 22

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Purification, characterization and comparison of reptile lysozymesThammasirirak S., Ponkham P., Preecharram S., Khanchanuan R., Phonyothee P., Daduang S., Srisomsap C., Araki T., Svasti J., Svasti J.2006Comparative Biochemistry and Physiology - C Toxicology and Pharmacology
143(2),pp. 209-217
35
2Antibacterial activity of plasma from crocodile (Crocodylus siamensis) against pathogenic bacteriaKommanee J., Preecharram S., Daduang S., Temsiripong Y., Dhiravisit A., Yamada Y., Yamada Y., Yamada Y., Thammasirirak S.2012Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
11
30
3Antibacterial activity from Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) serumPreecharram S., Daduang S., Bunyatratchata W., Araki T., Thammasirirak S.2008African Journal of Biotechnology
7(17),pp. 3121-3128
28
4Antimicrobial peptides derived from goose egg white lysozymeThammasirirak S., Pukcothanung Y., Preecharram S., Daduang S., Patramanon R., Fukamizo T., Araki T.2010Comparative Biochemistry and Physiology - C Toxicology and Pharmacology
151(1),pp. 84-91
27
5Isolation and characterisation of crocosin, an antibacterial compound from crocodile (Crocodylus siamensis) plasmaPreecharram S., Jearranaiprepame P., Daduang S., Temsiripong Y., Somdee T., Fukamizo T., Svasti J., Araki T., Thammasirirak S.2010Animal Science Journal
81(3),pp. 393-401
27
6In vitro and in vivo wound healing properties of plasma and serum from Crocodylus siamensis bloodJangpromma N., Preecharram S., Srilert T., Maijaroen S., Mahakunakorn P., Nualkaew N., Daduang S., Klaynongsruang S.2016Journal of Microbiology and Biotechnology
26(6),pp. 1140-1147
16
7Purification, characterization, and crystallization of Crocodylus siamensis hemoglobinJandaruang J., Siritapetawee J., Songsiriritthigul C., Preecharram S., Azuma T., Dhiravisit A., Fukumori Y., Thammasirirak S.2014Protein Journal
33(4),pp. 377-385
7
8Bacterial Overexpression of Recombinant Heteroscorpine-1 (rHS-1), a Toxin from Heterometrus laoticus Scorpion Venom: Trends for Antibacterial Application and Antivenom ProductionUawonggul N., Sukprasert S., Sukprasert S., Incamnoi P., Incamnoi P., Patramanon R., Thammasirirak S., Preecharram S., Bunyatratchata W., Kuaprasert B., Daduang J., Daduang S.2014Biochemical Genetics
52(11-12),pp. 459-473
6
9New variant of quail egg white lysozyme identified by peptide mappingThammasirirak S., Preecharram S., Ponkham P., Daduang S., Araki T., Svasti J.2007Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology
147(2),pp. 314-324
5
10Removal of paraquat solution onto zeolite materialSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Photharin S.2018AIP Conference Proceedings
1954
2
11The performance of synthetic zeolite combined with activated carbon for removal of linuron herbicideSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Nantaphan P., Mahem R.2020Suranaree Journal of Science and Technology
27(3),pp. 030027-1-030027-5
1
12Removal of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from water by modified zeolite adsorbentsSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Saikhao L.2021ScienceAsia
47(5),pp. 602-608
0