สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Activated CarbonAdsorptionAg-loadedAnodizationARGET ATRPBiogasbiosorbentBlended filmsCarbarylCCTOcolor removalCupperdiscrete time surplus processDNADopeddyeingFreundlichFreundlich and Langmuir isotherms.Gas Adsorptiongolden apple snail shellGroup classificationherbicideimmunogenic proteinsIronminimum initial capitalmultilocus sequence typing (MLST)multiplex PCRnanoparticlesNatural indigoorgano-zeoliteparallel machinesparaquatPCRpesticidesPNAPolymer brushPolymethacrylic AcidPreparation TemperatureQPDMAEMAquantum dotregenerated celluloseRGB portable photometerruin probabilityschedulingSilk FibroinStreptococcus suisSurfactantTiO2 nanotube arraysToxicwastewater treatmentzeoliteZeolite NaYzeolite Yการดูดซับการบำบัดน้ำเสียการวิเคราะห์เชิงตัวเลขคณิตศาสตร์เคมีวิเคราะห์เคมีสิ่งแวดล้อมไคโตซานเซ็นเซอร์ตัวหน่วงแปรผันตามเวลาตัวหน่วงแปรผันตามเวลา (time-varying delay)ตัวหน่วงแปรผันตามเวลา(time-varying delays)ต้านเชื้อแบคทีเรียเถ้าแกลบทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีจุดตรึงทฤษฎีบทการควบคุมทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนวัตกรรมน้ำมันไบโอดีเซลน้ำมันหอมระเหยแนวพระราชดำริเปลือกหอยเชอรี่ผลึกเหลวผักหวานป่า (Melientha suavis Pierre) แคโรทีนอยด์ (Carotenoids) เบต้าแคโรทีน (Beta carotene)ผักหวานป่า (Melientha suavis Pierre) แคโรทีนอยด์ (Carotenoids) เบต้าแคโรทีน (Beta carotene)พยาธิใบไม้จากปลา อาหารปลอดภัย ปลาน้ำจืดจากธรรมชาติพลศาสตร์ของโมเลกุลพอลิเมอร์บรัชพัฒนาเซนเซอร์เชิงแสงพาราฟีนิลีนไดเอมีน สีย้อมผม ซีโอไลต์ การดัดแปรซีโอไลต์ p-phenylenrdiamine hair color zeolite modified zeoliteพิสูจน์เอกลักษณ์พีซีอาร์พีเอ็นเอพืชสมุนไพรพืชสมุนไพร สารพฤกษเคมี ว่านสาวหลง เครื่องเทศพืชสมุนไพร สารพฤกษเคมี สารต้านอนุมูลอิสระฟลาโวนอยด์ฟอสโฟยิปซัมฟาร์มอัจฉริยะฟิสิกส์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโลหะหนักวัสดุดูดซับชีวภาพสมการเชิงอนุพันธุ์สมุนไพรสีย้อม

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (นักวิทยาศาสตร์ 9 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 16 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 10.92 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 72 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 144 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 80 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 64 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 23 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)