คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Activated CarbonAdsorptionAnodizationARGET ATRPartificial intelligenceArtificial Neural NetworkAssociation ruleAugmented Reality bagasse ashBiogasblack soldier flyBoost ConverterCCTOCharge pumps circuitsColor RemovalCompressive strengthCoordinate Measuring Machinecrack patternsData miningDeep Learningdigital librarydiscrete time surplus processdistributed generationDouble ball-bardyeingElectricity demand forecastingEnergy modelExperimental ResearchFerrocementFire-damageFire-protectionFly ashFreight transportgamificationgeogridGeopolymerheat transferHeuristicimage processingInternet of ThingInternet of ThingslandfillLATERITIC SOILLoad forecastingmachine learningMathematical modelMekong mainstreamminimum initial capitalM-LearningMonitoringNatural indigoParticle Swarm OptimizationPCRpermeabilityPervious concretePhotovoltaicPorous concreteporous mediaPV hybrid systemRenewable energyrural electrificationSmart BinSmart gridsolar energySPWMStreptococcus suisSurfactantsustainableSustainable developmentTechnical assessmentwastewater treatmentzeoliteZeolite NaYการดูดซับการบริหารจัดการน้ำการบำบัดน้ำเสียการประมวลผลภาพการประเมินทางเทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนการเรียนรู้ของเครื่องการเรียนรู้เชิงลึกขยะอินทรีย์ข้าวคอนกรีตพรุนเครื่องจักรแบบขนานโครงข่ายประสาทเทียมดินลูกรังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแผนภูมิคน-เครื่องจักรพลังงานทดแทนฟิสิกส์มอเตอร์ยางแท่งระบบควบคุมระบบอัตโนมัติวิศวกรรมไฟฟ้าหนอนแมลงวันลายหลักการลดความสูญเปล่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Executives

รองคณบดี

ดร. รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

E-Mail: rathanit.s@nontri.ku

Tel.: 0-4272-5033

ดร. จารุวัฒน์ ไพใหล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารองค์กร

E-Mail: jaruwat.pa@ku.ac.th

Tel.:

นางสาว ศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

E-Mail: fseslp@ku.ac.th

Tel.: 042725033

คณบดีResource

นักวิจัยทั้งหมด 120 คน (รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 58 คน, อาจารย์ 30 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 12 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, วิศวกร 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, ช่างไฟฟ้า 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 31.99 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 273 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 234 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 95 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 89 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 53 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 765 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 353 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 412 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 17 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 8 เรื่อง (Unknown 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 79 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 60 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 70 รางวัล (เกียรติบัตร 22 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 26 รางวัล, ประชุมวิชาการ 22 รางวัล)