คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

activated carbonAdsorptionAnodizationARGET ATRPartificial intelligenceArtificial Neural NetworkAugmented Realitybagasse ashBiogasBoost ConverterCCTOCharge pumps circuitscolor removalCompressive strengthcondensing unitcoordinate measuring machineCrack patternsDigital libraryDiscrete Time Surplus Processdistributed generationDouble ball-barElectricity demand forecastingEnergy modelExperimental ResearchferrocementFire-damageFire-protectionFluidFluid FlowFly ashFreight transportgamificationgeogridGeopolymerheat exchangerHeat RecoveryHeat TransferHeat Transfer enhancementHeuristicHVDC power supplyHydroponicsImage processingInteractionInternet Of ThingLab-on-a-ChipLATERITIC SOILLoad forecastingLOCMachine LearningMathematical modelMekong mainstreamnanofluidNanofluidsnatural indigoOptimizationParticle Swarm OptimizationPCRPervious concretepesticidesPhotovoltaicphotovoltaic systemPID ControllerPolymer brushPorous concreteporous mediaPost-Fire StrengthPV hybrid systemquantum dotRenewable EnergyRural electrificationSmart gridSolar energySPWMStreptococcus suisSurfactantSustainableSustainable developmentTechnical assessmentWaste-to-EnergyZeoliteZeolite NaYการดูดซับการบำบัดน้ำเสียการประมวลผลภาพการประเมินทางเทคนิคการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าวคอนกรีตพรุนเคมีวิเคราะห์เครื่องจักรแบบขนานโครงข่ายประสาทเทียมดินลูกรังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพลังงานทดแทนฟิสิกส์มอเตอร์ยางแท่งระบบควบคุมระบบอัตโนมัติวิศวกรรมไฟฟ้า

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 101 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30 คน, อาจารย์ 52 คน, นักวิทยาศาสตร์ 10 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, ช่างไฟฟ้า 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 31.99 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 211 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 193 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 57 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 75 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 41 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 554 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 208 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 346 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 59 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 46 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 58 รางวัล (เกียรติบัตร 21 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 15 รางวัล, ประชุมวิชาการ 22 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)