สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Mechanical abrasive waterjet (AWJ) cuttin ภาษาอังกฤษ: electric wheelchair180? folding3d-printer8 WastedAbrasive waterjet (AWJ) cuttingAbrasive Waterjet Cuttingaccelerationadulterationair flow rateAl2O3Al2O3 nanoparticlesAllocationAnalytical Hierarchy Processand Process ChartAnt colony optimizationApplied MechanicsAutomationAWJ simulationBallbar DiagnosticsBending behavior of A1050PBenzenesulfonyl hydrazideBenzenesulphonyl hydrazidebiclyclebiomass pelletBottleneckBreak-Even PointCNC machining centersCombine HarvesterCommunity EnterpriseComputational Fluid Dynamics, Turbulence models, Nanofluidscondensing unitContainer LoadingControl Chartcontrol systemcoordinate measuring machinedouble ball-barECRSFlatnessgeometrical errorsheat exchangerheat transferheat transfer enhancementHeuristichigh precision mechanical partslaminar ?owlaminar flowMathematical Modelmixing modelmotorNano?uidnanofluidNanofluidsporous mediapositional toleranceRiceRubber BlockSingle-phase modelThermal insulationturning radiusVehicle Routing Problemworking areaกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตซ้ำการควบคุมน้ำหนักการจัดตารางการผลิตการทดลองการปรับปรุงประสิทธิภาพการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบการวางแผนการผลิตการสูญเสียข้าวแขนกลความเร่งเครื่องจักรแบบขนานเครื่องตากข้าวตัวแบบทางคณิตศาสตร์เทคนิคการตั้งคำถามแทรคเตอร์แผนผังก้างปลาแผนภูมิกระบวนการผลิตแผนภูมิคน-เครื่องจักรพริกพลังงานความร้อนร่วมมอเตอร์เมล็ดพันธุ์ข้าวยางแท่งระบบควบคุมระบบอัตโนมัติรัศมีวงเลี้ยวลูกตุ้มกลับทางวีลแชร์ไฟฟ้าเวลามาตรฐานเวลาว่างเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุดสินค้าคงคลังหลักการลดความสูญเปล่าอัตราการไหลของอากาศแฮบติค

Executives


Persons (สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 7 คน, วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 39 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 17.13 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 125 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 90 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 30 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 22 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)