สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Learning Skills Developmentaccelerometerage compareamusementAnimationApache HiveAquaponic SystemAR – based mobile learningArtificial IntelligenceArtificial Intelligence, Machine Learning, Image Processing, Text to Speechasscociation rule treeAssociation ruleAssociation Rule TreeAssociation Rulesassociation rules pruningAugmented RealityAutomatic Generation ControlAutomatic voltage controlBehavior visualizationBenefits RealizationBig Databrown rice chalkinessCardiovascular diseasesCause and Effect Analysischalkiness estimation and detectionchalkiness segmentationChampasak University ICT coursecharacter recognitionclass association rulesClassed-Association-Rules Pruningclassification techniquesClusteringcollaborative digital librarycollaborative learningCommunity ICT Learning CenterCommunity ICT Learning Center NetworkComplaint SystemComputer SupportContact tracingCOVID-19creative campCylindrical PanoramaDamrongdhama CenterData IntegrationData LakeData miningDigital librarydigital library – collaborative digital library – secondary school students Digital MediaDijkstra’s Algorithme-Administrationeducating elementary studentseducationElementary schoolEnterprise ArchitectureExperimental ResearchFall detectionFishbone diagramfun activityGame based learning gamificationgamification mechanismgenders compareGeneral Relativity Search AlgorithmgyroscopeHCIHidden Markov ModelHigh Associative Itemset (HAI)HMMHome Securityhome vegetable gardenICT CampICT Camp for JuvenilesICT course requirementsICT curriculumICT Youth CampInstant translatorInternet Of ThingIoTlearning skills developmentMachine LearningM-LearningNyaw languagePersonalized Learningphonetic alphabetPower SystemsstorytellingSVMvisual puppetsyouth campการค้นพบกฎความสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเกมแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ายเยาวชนไอซีทีโครงข่ายประสาทเทียมปัญญาประดิษฐ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ห้องสมุดดิจิทัล

Executives


Persons (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 96 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 63 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 15 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)