สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

amusementartificial intelligenceAugmented RealityAutomated conversational agentAutomated Garbage SortingAutomatic Generation Controlcollaborative digital librarydigital librarye-commerceExperimental ResearchgamificationICT Youth CampImage AnalysisImage- based Classificationimage featuresImage Processingimpactindigo dyed clothingIndigo Fabrics.InfographicInformation Management and SystemsInformation SystemsInformation TechnologyInformation Technology SkillInformation Technology Skill DevelopmentInnovation-driven classroom.Instant transcriptsInstant translation technologyInstant translation technology.Instant translatorinterdigital capacitor(IDC)Interestingness AreaInternet of ThingIoTItemset Tree PlotKasetsart university (Sakonnakhon campus)Knowledge ImplementationKnowledge ManagementLearning activitiesLearning approachLearning problemslearning qualitylearning skills developmentlearning styleslecturesLinguistic rule-based of Thai languageLoad modelingMachine LearningM-LearningMobile-ApplicationmonitoringMultifocal imagingnatural language processingNyaw languageonline communityonline community of practiceParticle swarm optimizationParticle Swarm Optimization.Pattern AnalysisPattern Recognitionperformance investigationPersonalized LearningPower SystemsSmart Binsmart greenhouseSmart TechnologySMEsSocial Enterprisesoybean defect classificationStartupStory BoardstorytellingStudent with learning disabilitiesStudents’ perspectivesSustainable Development System Analysis and Designsystematic reviewteaching networking conceptstechnologyThai Herbal CityThai students IUser Experience designVirtual Mapvirtualization systemvirtualization-based experimentationvisual puppet storytellingvisual puppetsyouth campการค้นพบกฎความสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้การจำแนกขยะอัตโนมัติการเรียนรู้ของเครื่องเกมแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ายเยาวชนไอซีทีโครงข่ายประสาทเทียมถังขยะชาญฉลาดปัญญาประดิษฐ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ห้องสมุดดิจิทัล

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 79 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 60 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 6 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)