Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน) อื่นๆ

Education

  Expertise Cloud

  BiogasBiogas FeederBiogas premixerCNC machining centerscondensing unitcoordinate measuring machinedouble ball-barEffective thermal conductivityElectrochemical promotionflatnessfluidFluid FlowGastroscopygeometrical errorsHeat RecoveryHeat TransferHeat transfer enhancementhigh precision mechanical partsHybrid EngineHydroponicsIndirect internal reformingLab-on-a-chiplaminar ?owlaminar flowLOCmixing modelnano?uidnanofluidNanofluidsNumerical modelsNutrient SolutionPDMSPDMS LOCpolydimethylsiloxaneporous mediapositional tolerancePre-mixerProcess controlProcessed meatProcessing MachineProduction of hydrogenProtein sourcesR-32Reforming processSheep BloodSilicon wafersSiliconesSingle phasesingle-phase modelTurbulentWaste-to-Energyworking areaZeolite Yก๊าซชีวภาพการเกษตรการถ่ายโอนความร้อนเกษตรกรของไหลจุลภาคของไหลจุลภาค ห้องปฏิบัติการบนชิป สารชีวภาพของไหลนาโนข้าวข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวฮางงอกความปลอดภัยเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องตากข้าวเครื่องเตรียมวัตถุดิบสำหรับชุมเครื่องบรรจุเครื่องยนต์เครื่องยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ดัดแปลงใช้ก๊าซชีวภาพเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องอัดก๊าซชีวภาพฉนวนใยแก้วฉนวนรถยนต์ชุดตรวจภาคสนามชุดทดสอบซีโอไลต์วายซีโอไลต์วาย สารกำจัดแมลง การเกษตร ชุดตรวจภาคสนามเซนเซอร์แอปตาเมอร์ตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในอาหารแบบบ้านประหยัดพลังงานปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างผลิตภัณฑ์จากแมลงพลังงานแมลงไมโครแคปซูลไม่ปรับแต่งห้องเผาไหม้ระบบความปลอดภัยระบบปรับอากาศสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสารกำจัดแมลงสารชีวภาพสารทำความเย็น HFC-32สารทำความเย็น R-32ห้องปฏิบัติการบนชิปอากาศอำนวยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแอนโทไซยานิน

  Interest


  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน) อื่นๆ
  • ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน) อื่นๆ
  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2556 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2554 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 37 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 9 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Review of convective heat transfer enhancement with nanofluidsKakaç S., Pramuanjaroenkij A.2009International Journal of Heat and Mass Transfer
  52(13-14),pp. 3187-3196
  1435
  2A review of numerical modeling of solid oxide fuel cellsKakaç S., Pramuanjaroenkij A., Zhou X.Y.2007International Journal of Hydrogen Energy
  32(7),pp. 761-786
  412
  3Single-phase and two-phase treatments of convective heat transfer enhancement with nanofluids - A state-of-the-art reviewKakaç S., Pramuanjaroenkij A.2016International Journal of Thermal Sciences
  100,pp. 75-97
  116
  4Mathematical analysis of planar solid oxide fuel cellsPramuanjaroenkij A., Kakaç S., Yang Zhou X.2008International Journal of Hydrogen Energy
  33(10),pp. 2547-2565
  90
  5Analysis of Convective Heat Transfer Enhancement by Nanofluids: Single-Phase and Two-Phase TreatmentsKakaç S., Pramuanjaroenkij A.2016Journal of Engineering Physics and Thermophysics
  89(3),pp. 758-793
  17
  6Numerical Study of Mixing Thermal Conductivity Models for Nanofluid Heat Transfer EnhancementPramuanjaroenkij A., Tongkratoke A., Kakaç S.2018Journal of Engineering Physics and Thermophysics
  91(1),pp. 104-114
  16
  7Numerical analysis of indirect internal reforming with self-sustained electrochemical promotion catalystsPramuanjaroenkij A., Zhou X.Y., Kaka S.2010International Journal of Hydrogen Energy
  35(13),pp. 6482-6489
  13
  8Modeling of two-phase flow instabilities in convective in-tube boiling horizontal systemsKakaç S., Venkataraman M.R., Pramuanjaroenkij A., Kotcioglu I.2009Isi Bilimi Ve Teknigi Dergisi/ Journal of Thermal Science and Technology
  29(1),pp. 107-116
  13
  9Development and study of self-sustained electrochemical promotion catalysts for hydrocarbon reformingHuang H., Wang Z., Zhou X., Liu H., Wei Y., Pramuanjaroenkij A., Bordas A., Page M., Cai S., Zhang X.2013ECS Transactions
  58(2),pp. 243-254
  8
  10Numerical study of nanofluid heat transfer enhancement with mixing thermal conductivity modelsTongkratoke A., Pramuanjaroenkij A., Chaengbamrung A., Kakaç S.2014Computational Thermal Sciences
  6(1),pp. 1-12
  7
  11Numerical study of turbulence nanofluid flow to distinguish models for in-house programmingTongkratoke A., Pramuanjaroenkij A., Chaengbamrung A., Kakaç S.2013AIP Conference Proceedings
  1569,pp. 384-388
  3
  12Numerical study of turbulence nanofluid flow to distinguish multiphase flow models for in-house programmingPramuanjaroenkij A., Tongkratoke A., Kakaç S.2016ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  8
  1
  13Experimental Investigation of Thermal and Hydraulic Performance of a Plate Heat Exchanger Using NanofluidsKayabaşı U., Kakaç S., Aradag S., Pramuanjaroenkij A.2019Journal of Engineering Physics and Thermophysics
  92(3),pp. 783-796
  1
  14The behaviors of three different transmission systems between a hybrid engine and a generatorPramuanjaroenkij A., Phankhoksoong S., Tongkratoke A., Pathumwan K., Ponsukkhwa R., Thipruetri P.2018ACM International Conference Proceeding Series
  1
  15The development of a simple alternative hybrid engine for gasoline, LPG and biogasPramuanjaroenkij A., Tongkratoke A., Phankhoksoong S., Kakaç S.2018ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  6A-144113
  0
  16Experimental Study of HFC-32 Split-Type Air Conditioning Systems in Different Indoor TemperaturesSaihong T., Chaweram A., Sridara P., Tongkratoke A., Phankhoksoong S., Pramuanjaroenkij A.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  501(1)
  0
  17The Experimental Investigation of Double Pipe Heat Exchangers Prepared from Two TechniquesTongkratoke A., Pramuanjaroenkij A., Phankhoksoong S., Kakac S.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  501(1)
  0
  18Sampling strategy for flatness tolerance evaluation by coordinate measuring machinePhankhoksoong S., Pramuanjaroenkij A., Chungchoo C.2016Journal of Science and Technology in the Tropics
  12(1),pp. 38-49
  0
  19The experimental investigation of a double pipe heat exchanger installed inside a split-type air-conditioning systemPramuanjaroenkij A., Phankhoksoong S., Tongkratoke A., Kakac S.2018International Heat Transfer Conference
  2018-August,pp. 4823-4832
  0
  20Relationships between hematocrit and sample flows on Lab-on-a-ChipPramuanjaroenkij A., Wongpanit K., Phonong G., Chaiburi B., Kakaç S.2013ASME 2013 4th International Conference on Micro/Nanoscale Heat and Mass Transfer, MNHMT 2013
  0
  21A study of waste, biogas and waste-to-energy: A Sakon Nakhon municipality landfill casePramuanjaroenkij A., Payungwong T., Sudprasert K., Kasri P., Thipyopas C., Kakaç S.2013Advanced Science Letters
  19(1),pp. 95-100
  0
  22PrefaceKakaç S., Kosoy B., Li D., Pramuanjaroenkij A.2010NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology
  0
  23Simulation of indirect internal reforming with selfsustained electrochemical promotion catalysts in a planar solid oxide fuel cell anodePramuanjaroenkij A., Yang Zhou X., Tongkratoke A., Kakaç S.2010ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA2010
  4,pp. 297-302
  0
  24A standard procedure for development performance map of CNC machining centers by using double Ball-BarPhankhoksoong S., Pramuanjaroenkij A., Ngamvilaikorn T., Chungchoo C.2017Key Engineering Materials
  749 KEM,pp. 185-190
  0
  25A new procedure for determining minimum sampling points for tolerance evaluation of high precision mechanical partsPhankhoksoong S., Pramuanjaroenkij A., Ngamvilaikorn T., Chungchoo C.2017Key Engineering Materials
  749 KEM,pp. 191-196
  0
  26The development of lab-on-a-chip fabricated from two moldsPramuanjaroenkij A., Bunta J., Thiangpadung J., Sansaradee S., Kamsopa P., Sodsai S., Vichainsan S., Wongpanit K., Maturos T., Lomas T., Tuantranont A., Cetin B., Phankhoksoong S., Tongkratoke A.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  297(1)
  0
  27Development in Rubber Preparation for Endoscopic Training SimulatorSurangsrirat D., Tongkratoke A., Samphanyuth S., Sununtachaikul T., Pramuanjaroenkij A.2016Advances in Materials Science and Engineering
  2016
  0
  28Professor Sadik Kakaç on His 85th BirthdayAwad M., Bayazitoglu Y., Bejan A., Luke A., Mayinger F., Pramuanjaroenkij A., Vasiliev L.2019Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung
  55(4),pp. 933-935
  0
  29The experimental study to find conditions to process Sago caterpillars for Sago oil and meatPramuanjaroenkij A., Pathumwan K.2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  230(1)
  0
  30The experimental study of the flammable gas detecting system for the biogas engine and fillerThipruetri P., Pramuanjaroenkij A.2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  230(1)
  0
  31Numerical study of nanofluid heat transfer enhancement with mixing thermal conductivity modelsTongkratoke A., Pramuanjaroenkij A., Chaengbamrung A., Kakaç S.2012International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer
  ,pp. 855-867
  0
  32Pressure drop and heat transfer in spirally corrugated tube for a counter-flow heat exchangerChaengbamrung A., Tongkratoke A., Pramuanjaroenkij A.2012International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer
  ,pp. 649-661
  0