Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. (Freshwater Biology), Liverpool University , UNITED KINGDOM
 • วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • วท.บ. ( การจัดการประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

Expertise Cloud

apple snailbioaccumulationbiodiversityBiodiversity footprintbiological controlbiomagnificationBrown MossEnvironmental Product DeclarationEutrophicationFeeding habitfishfoodfood preferenceforaging impactfreshwatergolden apple snailGrazingGreenhouse Gas (GHG)Greenhouse gasesheavy metalsinvasive speciesLife Cycle AssessmentLife Cycle Assessment (LCA)LoricariidaemacrophytesmangroveMaturityMekong regionmicrocystisMoina macrocopanatural watersNature reserveniche modelNitrogenNitrogen oxidesnon-indigenous speciesnon-native fishOrganic jasmine ricePhytoplanktonshallow lakesilver nanoparticlestoxicitywater bodieswater flea (Moina macrocopa).Water footprintWater levelswater qualitywater securitywetlandการใช้ที่ดินการรุกรานคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำ คุณภาพดิน ป่าชายเลนคุณภาพน้ำ สมบัติดิน ป่าชายเลนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานชนิดพันธุ์ต่างถิ่นสกุลชนิดพันธุ์รุกรานชีวพิษชีววิทยาทางน้ำเชื้อเพลิงชีวภาพตัวชี้วัดทางชีวภาพนาเคมีนาอินทรีย์นิเวศวิทยาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ยูโทรฟิเคชัน การบำบัดน้ำเสียบึงบอระเพ็ด การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพไบรโอซัวปลาปลากดเกราะปลาเจดเพริชป่าชายเลนพลังงานทดแทนแพงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์มาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของระบบเกษตรมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืนยูโทรฟิเคชันยูโทรฟิเคชั่นระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนลุ่มน้ำบางประกงลุ่มน้ำย่อยน้ำซองเศรษฐสังคมสมบัติดินสมุทรสงครามสัตว์น้ำต่างถิ่นสารพิษไซยาโนสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสิ่งมีชีวิตในน้ำสิ่งแวดล้อมทางน้ำหอยโข่งหอยเชอรี่แหล่งน้ำแหล่งน้ำจืดอัมพวาอาหารพืช อิฐดินซีเมนต์อุตสาหกรรมข้าวไทย

Interest

ชีววิทยาทางน้ำ, สิ่งแวดล้อมทางน้ำ, คุณภาพน้ำ, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาหารพืช

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 60.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (143)

Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Toxicity, bioaccumulation and biomagnification of silver nanoparticles in green algae (Chlorella sp.), water flea (Moina macrocopa), blood worm (Chironomus spp.) and silver barb (Barbonymus gonionotus)Yoo-iam M., Chaichana R., Satapanajaru T.2014Chemical Speciation and Bioavailability
26(4),pp. 257-265
44
2Birds as eutrophicating agents: A nutrient budget for a small lake in a protected areaChaichana R., Chaichana R., Leah R., Moss B.2010Hydrobiologia
646(1),pp. 111-121
34
3Seasonal impact of waterfowl on communities of macrophytes in a shallow lakeChaichana R., Leah R., Moss B.2011Aquatic Botany
95(1),pp. 39-44
16
4Assessment of the invasive catfish Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) in Thailand: Ecological impacts and biological control alternativesChaichana R., Jongphadungkiet S.2013Tropical Zoology
25(4),pp. 173-182
15
5The potential ecological impact of the exotic snail Pomacea canaliculata on the Thai native snail Pila scutataChaichana R., Sumpan T.2014ScienceAsia
40(1),pp. 11-15
14
6Conservation of pond systems: A case study of intractability, Brown Moss, UKChaichana R., Chaichana R., Leah R., Moss B.2011Hydrobiologia
664(1),pp. 17-33
9
7Habitat, abundance and diet of invasive suckermouth armored catfish (Loricariidae Pterygoplichthys) in the Nong Yai Canal, East ThailandChaichana R., Pouangcharean S., Yoonphand R.2011Tropical Zoology
24(1),pp. 49-62
9
8Environmental tolerance of invasive golden apple snails (Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822)) and thai native apple snails (Pila scutata, (Mousson, 1848))Chaichana R., Sumpan T.2015Tropical Ecology
56(3),pp. 347-355
7
9Life Cycle Assessment of Thai organic Hom Mali rice to evaluate the climate change, water use and biodiversity impactsMungkung R., Pengthamkeerati P., Chaichana R., Watcharothai S., Kitpakornsanti K., Tapananont S.2019Journal of Cleaner Production
211,pp. 687-694
7
10Speaking their language – Development of a multilingual decision-support tool for communicating invasive species risks to decision makers and stakeholdersCopp G.H., Copp G.H., Copp G.H., Vilizzi L., Wei H., Li S., Piria M., Al-Faisal A.J., Almeida D., Atique U., Al-Wazzan Z., Bakiu R., Bakiu R., Bašić T., Bui T.D., Canning-Clode J., Canning-Clode J., Canning-Clode J., Castro N., Castro N., Chaichana R., Çoker T., Dashinov D., Ekmekçi F.G., Erős T., Ferincz Á., Ferreira T., Giannetto D., Gilles A.S., Głowacki Ł., Goulletquer P., Interesova E., Interesova E., Iqbal S., Jakubčinová K., Kanongdate K., Kim J.E., Kopecký O., Kostov V., Koutsikos N., Kozic S., Kristan P., Kurita Y., Lee H.G., Leuven R.S.E.W., Lipinskaya T., Lukas J., Marchini A., González Martínez A.I., Masson L., Memedemin D., Moghaddas S.D., Monteiro J., Mumladze L., Naddafi R., Năvodaru I., Olsson K.H., Olsson K.H., Onikura N., Paganelli D., Pavia R.T., Perdikaris C., Pickholtz R., Pietraszewski D., Povž M., Preda C., Ristovska M., Rosíková K., Santos J.M., Semenchenko V., Senanan W., Simonović P., Smeti E., Števove B., Švolíková K., Ta K.A.T., Tarkan A.S., Tarkan A.S., Top N., Tricarico E., Uzunova E., Vardakas L., Verreycken H., Zięba G., Mendoza R.2021Environmental Modelling and Software
135
7
11Impacts, control and perception of introduced Crayfish in ThailandChaichana R., Wanjit C.2018Aquatic Ecosystem Health and Management
21(1),pp. 60-69
4
12Nutrient enrichment alters life-history traits of non-native fish Pterygoplichthys spp. in sub-tropical riversWei H., Chaichana R., Liu F., Liu F., Luo D., Qian Y., Gu D., Mu X., Xu M., Hu Y.2018Aquatic Invasions
13(3),pp. 421-432
4
13Unialgal blooms of cyanobacteria in oxidation ponds of the king’s royally initiated laem phak bia environmental research and development project, ThailandChaichana R., Dampin N.2016EnvironmentAsia
9(2),pp. 150-157
3
14Ecological importance and biological resource conservation of Boraphet marsh, ThailandChaichana R., Choowaew S.2013ScienceAsia
39(2),pp. 105-110
3
15Ecological roles of commercial mangrove plantation forests for benthic macroinvertebrate communities in ThailandChoosak S., Thongjoo C., Chaichana R.2016Applied Ecology and Environmental Research
14(2),pp. 421-432
3
16Soil fertility improvement from commercial monospecific mangrove forests (Rhizophora apiculata) at Yeesarn Village, Samut Songkram Province, ThailandThongjoo C., Choosak S., Chaichana R.2018Tropical Ecology
59(1),pp. 91-97
1
17Foraging effects of the invasive alien fish Pterygoplichthys on eggs and first-feeding fry of the native Clarias macrocephalus in ThailandChaichana R., Pouangcharean S., Yoonphand R.2013Kasetsart Journal - Natural Science
47(4),pp. 581-588
1
18Current status and potential risks of established alien fish species in ChinaLuo D., Luo D., Luo D., Wei H., Chaichana R., Yang D., Gu D., Mu X., Xu M., Yang Y., Jin S., Jin S., Hu Y.2019Aquatic Ecosystem Health and Management
22(4),pp. 371-384
1
19Lead contamination and bioaccumulation in a lotic ecosystem around an abandoned mining area of Khliti Creek, Kanchanaburi province, ThailandZungbudda P., Boonsoong B., Chaichana R.2019Applied Ecology and Environmental Research
17(2),pp. 3897-3908
0
20Water chemistry, phytoplankton diversity and severe eutrophication with detection of microcystin contents in thai tropical urban pondsPrasertphon R., Jitchum P., Chaichana R.2020Applied Ecology and Environmental Research
18(4),pp. 5939-5951
0
21Efficiency of glutinous rice straw extracts (Rd-six) and water hyacinth in inhibiting algal growth and reducing nutrients from a hyper-eutrophic pondIntasan W., Chaichana R., Anurakpongsatorn P.2020Environment and Natural Resources Journal
19(1),pp. 24-33
0
22Role of freshwater bryozoans in wastewater treatment ponds at laem phak bia environmental research and development project site, Phetchaburi province, ThailandNimtim M., Chaichana R., Wood T.S.2020Agriculture and Natural Resources
54(6),pp. 649-656
0