Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Scicence of Biological Environment), Gifu University, Japan, ไทย, 2549
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
 • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

Expertise Cloud

biomassboronby-productby-product of monosodium glutamate (ami-ami)Calcium-Boroncassavacassava (Manihot esculenta Crantz)Cassava Physiology and ProductionCassava Productivitychemical fertilizerchemical fertilizer managementcoated ureacrab mealCrop Growth AnalysisCrop Physiological Parameterseconomic cropseucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)Fertigationfertilizerfilter cakegenetic databasegermplasm developmentgermplasm evaluationgrowing mediaInsect and disease resistanceIntroduction of improved clonesKamphaeng Saen SeriesKamphaeng Saen soil seriesKra Thin Saba (Acacia mangium Willd.)land preparationsleachingleaf nutrientliquid organic fertilizermaizemaize (Zea mays L.)monosodium glutamate by-product (ami-ami)Oklin composterorganic fertilizerorganic fertilizer (OF)organic mixture material (OMM)persimmon (Diospyros kaki L.)pulp and paper industrialricerice straw managementsiliconslow release nitrogen fertilizer (SRNF)sludgesoilsoil conditionerSubsurface Drip IrrigationsugarcaneSugarcane (Saccharum officinarum L.)Surface Drip Irrigationtissue cultureureavinasses effluentwaste materialwaste materialsyeast cakeyieldกักเก็บคาร์บอนกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ)การเขตกรรมการต้านทานโรคและแมลงการติดเมล็ดการนำเข้าโคลนที่ได้รับปรับปรุงการประเมินเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาเชื้อพันธุกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมการวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางพืชไร่การให้น้ำหยดแบบใต้ดินการให้น้ำหยดแบบผิวดินการให้ปุ๋ยแบบผิวดินการให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำค่าทางสรีรวิทยาพืชข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขี้เถ้าลอยงา คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ผลผลิต อายุเก็บเกี่ยวชุดดินยางตลาดฐานข้อมูลทางพันธุกรรมทรัพยากรดินไนโตรเจนปุ๋ยอินทรีย์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลิตภาพมันสำปะหลังพลังงานทดแทนมันสำปะหลังยูคาลิปตัสโรงไฟฟ้าราชบุรีวัสดุเหลือใช้เศรษฐกิจพอเพียงสรีรวิทยาการผลิตมันสำประหลังสรีรวิทยาการผลิตมันสำปะหลังสับปะรดสารปรับปรุงดินสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟริเคชั่นหญ้าเนเปียร์อ้อยอุณหภูมิสูง

Interest

การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี, การจัดการปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินกับพืชไร่เศรษฐกิจ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี ชั้น 2-3 อาคารสำอาง ศรีนิลทา
  • แปลงทดลองภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • โรงเรือนภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 69 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 145 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 65 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 80 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 36 เรื่อง (เชิงวิชาการ 36 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Effects of soil moisture and temperature on decomposition rates of some waste materials from agriculture and agro-industryThongjoo C., Miyagawa S., Kawakubo N.2005Plant Production Science
8(4),pp. 475-481
11
2Ecological roles of commercial mangrove plantation forests for benthic macroinvertebrate communities in ThailandChoosak S., Thongjoo C., Chaichana R.2016Applied Ecology and Environmental Research
14(2),pp. 421-432
3
3Soil fertility improvement from commercial monospecific mangrove forests (Rhizophora apiculata) at Yeesarn Village, Samut Songkram Province, ThailandThongjoo C., Choosak S., Chaichana R.2018Tropical Ecology
59(1),pp. 91-97
1
4Soil productivity after decomposition of waste materials under different soil moisture and temperatureThongjoo C., Miyagawa S., Kawakubo N.2006Plant Production Science
9(2),pp. 106-114
1
5Effects of tillage system and soil organic matter amendment on growth, yield of pathumthani 80 rice and carbon sequestration in paddy soilBuarach K., Thongjoo C., Udomprasert N., Amkha S.2014Modern Applied Science
8(4),pp. 1-7
1
6Biomass Productivity, Developmental Morphology, and Nutrient Removal Rate of Hybrid Napier Grass (Pennisetum purpureum x Pennisetum americanum) in Response to Potassium and Nitrogen Fertilization in a Multiple-Harvest SystemDokbua B., Waramit N., Chaugool J., Thongjoo C.2020Bioenergy Research
0
7Efficiency of phosphate-solubilizing bacteria to address phosphorus fixation in Takhli soil series: a case of sugarcane cultivation, ThailandChungopast S., Thongjoo C., Islam A.K.M.M., Yeasmin S.2021Plant and Soil
0