Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Aerobic bacteriaBacteriaBeverage Wastewatercommunity wastewatercommunity wastewater treatmentCompostConstructed wetlandDomestic Wastewaterformaldehydefreshwater invertebratesFruit wasteGrass Filtrationhard clamHeavy Metalshelping nativesherbivore fisheshydrogen peroxideKeywords: Actual EvaporationKnowledge TransferLand Slidelandslide disasterlandslide hazardLeachateLysimeterMacronutrientMangrovesMeretrix spp.muddy beach.Nature by natureNature by nature processNutrientOrganic digestionOrganic WasteOxidation pondoxidation pondsPhytoplanktonPla somPlan growth promoting bacteriaPla-Som family industryPla-som industrialPla-Som productionpoint sourcePolygala incarnatapolymerPond TechnologyRaining seasonRedox potential (Eh)reservoirriverbank settlementsalinitysamplingself purificationSelf-purificationsewer networkSewer systemsmall wetlandsmall wetlandssoil propertiessolar radiationsolar spectrumUltraviolet radiationvertical flow constructed wetlandVFCW TechnologyWastewater Treatment Systemwatershedwetlandขยะอินทรีย์คุณภาพตะกอนคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำผิวดินดินถล่มตะกอนดินน้ำเสียชุมชนแบคทีเรียก่อโรคปุ๋ยหมักพื้นที่ลุ่มน้ำพุสวรรค์แพงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนพืชแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำเพชรบุรี คุณภาพน้ำ เขื่อนเพชรบุรีไมโครชิสทีส ออรูจิโนซาไมโครซีสทิสระบบเทคโนโลยีบ่อบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่งระบบบำบัดแบบไร้อากาศรังสีแสงอาทิตย์รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน คุณภาพนํ้า แม่นํ้าเพชรบุรี ชุมชนริมนํ้า ผลกระทบโรงประปาโรงผลิตน้ำประปาลุ่มน้ำวัคซีนวิทยาศาสตร์สถานภาพสิ่งแวดล้อมสมดุลธาตุอาหารสะพานปลาสิงแวดล้อมและสุขภาพแหลมผักเบี้ยออกซิเจน

  Interest

  Environmentat Mierobiology, Oxidation Pond Technology, Constructed Wetland Treatment

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 245.02 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.60 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1HDPE pipeline length for conditioning anaerobic process to decrease BOD in municipal wastewaterJinjaruk T., Jinjaruk T., Chunkao K., Pongput K., Choeihom C., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Wararam W., Wararam W., Thaipakdee S., Srichomphu M., Maskulrath P.2018EnvironmentAsia
  11(1),pp. 31-44
  6
  2Choosing aquatic plant species for high wastewater treatment efficiency through small wetlandPhewnil O., Chunkao K., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Intaraksa A., Chueawong O., Chantrasoon C., Boonprakong T.2014Modern Applied Science
  8(4),pp. 187-194
  4
  3Production of calcium oxide from waste oyster shells for a value-added application of antibacteriaTongwanichniyom S., Pattamapitoon T., Sangvichien N., Phornphisutthimas S.2021Ecology, Environment and Conservation
  27(2),pp. 539-547
  3
  4Evaluation of dissolved oxygen stratification in an oxidation pond for community wastewater treatment through king’s royally initiated “nature by nature” processNoikondee R., Chunkao K., Bualert S., Pattamapitoon T.2019EnvironmentAsia
  12(1),pp. 169-177
  3
  5Nature of solar radiation as encouraged to produce an increment of dissolved oxygen and hydrogen peroxide in oxidation ponds for community wastewater treatment at h.m.the king's LERD project site in phetchaburi province, ThailandPattamapitoon T., Sirirote P., Pakkong P., Chunkao K.2013Modern Applied Science
  7(6),pp. 26-41
  1
  6Grass filtration in parallel with VFCW technology for community wastewater treatment through the king’s initiative nature-by-nature processChunkao K., Phewnil O., Pattamapitoon T., Semvimol N., Wararam W.2015Water Practice and Technology
  10(4),pp. 633-643
  0
  7Effect of solar radiation on cyanobacteria bloom in oxidation ponds community wastewater treatment at the king’s royally initiated laem phak bia environmental research and development project, Phetchaburi, ThailandSukchinda S., Bualert S., Phewnil O., Phewnil O., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Srichomphu M., Srichomphu M.2019EnvironmentAsia
  12(3),pp. 54-61
  0
  8Enhancing high-concentrated wastewater quality on evaporation rate from five-consecutive oxidation ponds as located in Phetchaburi, Southerly ThailandMaskulrath P., Maskulrath P., Bualert S., Chunkao K., Jinjaruk T., Pattamapitoon T., Wararam W., Szymanski W.W.2021Applied Environmental Research
  43(1),pp. 116-126
  0
  9Role of electron acceptors in soil resource circulation for organic waste compostingBuaprom S., Semvimol N., Semvimol N., Phewnil O., Phewnil O., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Chunkao K., Chunkao K., Chanthasoon C., Wararam W., Wararam W.2022International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture
  11(2),pp. 201-212
  0