Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์)ชีววิทยาป่าไม้, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.ม.(วนศาสตร์)ชีววิทยาป่าไม้, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • Ph.D.(อนุกรมวิธานของพืช), University of Dublin, ไอซ์แลนด์, 2551

  Expertise Cloud

  AndropogoneaeAnimalApocyclops royiAsiaatpB-rbcLBambooBamboosBambuseaeBambusoideaeBiodiversityBiogeographyClearing house mechanismconservationCopepodDatabase managementdispersalDoi Suthep-Pui National Parkecological nicheforest dynamicsforest restorationForest structureGene flowGenetic diversitygenetic structureincomplete lineage sortingIndian OceanIndo-West Pacificinfluences of disturbance factorsLandusematKMonitoringmonophyletic generamontane evergreen forestMoraceaemorphological and molecular relationshipsMorphologymountain ecosystemocean currentOcean currentsoceanic currentOmanOxidationPacific OceanPacific Ocean (West)Palaeotropical disjunctionPaleotropical bamboospaleotropical woody bamboosPanicoideaePaper propertiesPapermakingparticipatory managementPeninsulaPermanent plotPha Wang Nam Kaew Forest ReservePhai LiangPholidota longibulbaPhuphanochloaphylogenetic incongruencephylogeneticsPhylogeographyplant collectingPlants (botany)PoaceaeproductivityPyrosequencingRhizophoraceaerps16Rubiaceaesite indicator speciessite qualitySSRTeak plantationtree distributiontrnL-Fvalue and services of ecosystemvegetation diversityvicarianceการจัดการฐานข้อมูลการติดตามการทดแทนของสังคมพืชการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์ความหลากหลายความหลากหลายของพรรณพืชความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชคุณลักษณะด้านหน้าที่ของพรรณพืชดอยสุเทพ-ปุยนิเวศวิทยาระยะยาวป่าดิบเขาระดับต่ำแปลงถาวรห้วยคอกม้าพลวัตป่าพลวัตป่าไม้พืชสวนป่าไผ่สัตว์ป่าสันทรายอิทธิพลของปัจจัยการรบกวน

  Interest

  พฤกษอนุกรมวิธานพรรณไม้ , นิเวศวิทยาป่าไม้, Forest Plant Systematic , Forest Plant Ecology, Forest Botany, Bamboo taxonomy and systematics

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่
  • ก.ค. 2563 - ม.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้รักษาการแทน) คณะวนศาสตร์
  • พ.ย. 2559 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 64.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารตึก 60 ปี
   • ห้องห้องวิจัยสัตว์ป่า ชั้น 4 อาคารตึก 60 ปี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 92 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 68 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 10 เรื่อง (Unknown 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Higher level phylogenetic relationships within the bamboos (Poaceae: Bambusoideae) based on five plastid markersKelchner S., Clark L., Cortés G., Oliveira R., Dransfield S., Filgueiras T., Fisher A., Guala G., Hodkinson T., Judziewicz E., Kumar M., Li D., Londoño X., Teresa Mejia M., Santos-Gonçalves A., Stapleton C., Sungkaew S., Triplett J. J., Widjaja E., Wong K., Xia N.2013Molecular Phylogenetics and Evolution
  67(2),pp. 404-413
  147
  2Non-monophyly of the woody bamboos (Bambuseae; Poaceae): A multi-gene region phylogenetic analysis of Bambusoideae s.s.Sungkaew S., Sungkaew S., Stapleton C., Salamin N., Hodkinson T.2009Journal of Plant Research
  122(1),pp. 95-108
  141
  3Oceanic currents, not land masses, maintain the genetic structure of the mangrove Rhizophora mucronata Lam. (Rhizophoraceae) in Southeast AsiaWee A., Takayama K., Asakawa T., Thompson B., Onrizal, Sungkaew S., Tung N., Nazre M., Soe K., Tan H., Watano Y., Baba S., Kajita T., Webb E.2014Journal of Biogeography
  41(5),pp. 954-964
  63
  4Genetic differentiation and phylogeography of partially sympatric species complex Rhizophora mucronata Lam. and R. stylosa Griff. using SSR markers Phylogenetics and phylogeographyWee A., Wee A., Takayama K., Chua J., Asakawa T., Meenakshisundaram S., Onrizal, Adjie B., Ardli E., Sungkaew S., Malekal N., Tung N., Salmo S., Yllano O., Saleh M., Soe K., Tateishi Y., Watano Y., Baba S., Webb E., Kajita T.2015BMC Evolutionary Biology
  15(1)
  46
  5Multi-gene region phylogenetic analyses suggest reticulate evolution and a clade of Australian origin among paleotropical woody bamboos (Poaceae: Bambusoideae: Bambuseae)Goh W.L., Chandran S., Franklin D.C., Isagi Y., Koshy K.C., Sungkaew S., Yang H.Q., Xia N.H., Wong K.M.2013Plant Systematics and Evolution
  299(1),pp. 239-257
  40
  6Phylogenetic analyses of plastid and nuclear DNA sequences indicate a rapid late Miocene radiation of the temperate bamboo tribe Arundinarieae (Poaceae, Bambusoideae)Hodkinson T., Ní Chonghaile G., Sungkaew S., Sungkaew S., Chase M., Salamin N., Salamin N., Stapleton C.2010Plant Ecology and Diversity
  3(2),pp. 109-120
  31
  7The current and future status of floristic provinces in Thailandvan Welzen P., Madern A., Raes N., Parnell J., Simpson D., Byrne C., Curtis T., Curtis T., Macklin J., Trias-Blasi A., Trias-Blasi A., Prajaksood A., Bygrave P., Dransfield S., Kirkup D., Moat J., Wilkin P., Couch C., Boyce P., Chayamarit K., Chantaranothai P., Esser H., Jebb M., Larsen K., Larsen S., Nielsen I., Meade C., Middleton D., Pendry C., Muasya A., Pattharahirantricin N., Pooma R., Suddee S., Staples G., Sungkaew S., Teerawatananon A.2011Land Use, Climate Change and Biodiversity Modeling: Perspectives and Applications
  ,pp. 219-247
  28
  8Vicariance and oceanic barriers drive contemporary genetic structure of widespread mangrove species Sonneratia alba J. Sm in the Indo-West PacificWee A., Wee A., Wee A., Teo J., Chua J., Takayama K., Asakawa T., Meenakshisundaram S., Onrizal, Adjie B., Ardli E., Sungkaew S., Suleiman M., Tung N., Salmo S., Yllano O., Nazre Saleh M., Soe K., Tateishi Y., Watano Y., Tsuda Y., Kajita T., Webb E.2017Forests
  8(12)
  24
  9The influences of an invasive plant species (Leucaena leucocephala) on tree regeneration in Khao Phuluang forest, northeastern ThailandMarod D., Duengkae P., Kutintara U., Sungkaew S., Wachrinrat C., Asanok L., Klomwattanakul N.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(1),pp. 39-50
  19
  10Genetic structure and population demographic history of a widespread mangrove plant Xylocarpus granatum (Meliaceae) across the Indo-West Pacific regionTomizawa Y., Tsuda Y., Saleh M.N., Wee A.K.S., Wee A.K.S., Takayama K., Yamamoto T., Yamamoto T., Yllano O.B., Salmo S.G., Sungkaew S., Adjie B., Ardli E., Suleiman M., Tung N.X., Soe K.K., Kandasamy K., Asakawa T., Watano Y., Baba S., Kajita T., Kajita T.2017Forests
  8(12)
  18
  11Starch nanocomposites reinforced with TEMPO-oxidized cellulose nanofibrils derived from bamboo holocellulosePitiphatharaworachot S., Chitbanyong K., Sungkaew S., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2019BioResources
  14(2),pp. 2784-2797
  13
  12Characterization of sweet bamboo (Dendrocalamus asper Backer) kraft pulp filled in poly(lactic acid)/polybutylene succinate blend compositeJansiri S., Deenu A., Puangsin B., Sungkaew S., Kamthai S.2021Polymer Composites
  13
  13Fiber morphology, chemical composition, and properties of kraft pulping handsheet made from four Thailand bamboo speciesKhantayanuwong S., Yimlamai P., Chitbanyong K., Wanitpinyo K., Pisutpiched S., Sungkaew S., Sukyai P., Puangsin B.2023Journal of Natural Fibers
  20(1)
  11
  14Palaeotropical intercontinental disjunctions revisited using a dated phylogenetic hypothesis with nearly complete species level sampling of Ficus subsect. Urostigma (Moraceae)Chantarasuwan B., Chantarasuwan B., Rønsted N., Kjellberg F., Sungkaew S., van Welzen P., van Welzen P.2016Journal of Biogeography
  43(2),pp. 384-397
  10
  15A taxonomic revision of the genus Dimeria (Poaceae: Panicoideae) in ThailandTeerawatananon A., Teerawatananon A., Boontia V., Chantarasuwan B., Hodkinson T., Sungkaew S.2014Phytotaxa
  186(3),pp. 137-147
  9
  16Species composition and spatial distribution of dominant trees in the forest ecotone of a mountain ecosystem, Northern ThailandMarod D., Hermhuk S., Hermhuk S., Sungkaew S., Thinkampheang S., Kamyo T., Nuipakdee W.2019Environment and Natural Resources Journal
  17(3),pp. 40-49
  8
  17The phylogenetic position and taxonomic status of the Southeast and South Asian bamboo genera Neohouzeaua and Ochlandra (Poaceae: Bambusoideae)Goh W.L., Sungkaew S., Teerawatananon A., Teerawatananon A., Ohrnberger D., Widjaja E.A., Sabu K.K., Gopaku-Mar B., Koshy K.C., Xia N.H., Wong K.M.2020Phytotaxa
  472(2),pp. 107-122
  8
  18Isolation and characterization of 14 microsatellite markers for Rhizophora mucronata (Rhizophoraceae) and their potential use in range-wide population studiesShinmura Y., Wee A., Takayama K., Meenakshisundaram S., Asakawa T., Onrizal, Adjie B., Ardli E., Sungkaew S., Malekal N., Tung N., Salmo S., Yllano O., Nazre Saleh M., Soe K., Oguri E., Murakami N., Watano Y., Baba S., Webb E., Kajita T.2012Conservation Genetics Resources
  4(4),pp. 951-954
  7
  19Forest dynamics and tree distribution patterns in dry evergreen forest, northeastern, ThailandPhumphuang W., Marod D., Sungkaew S., Thinkampaeng S.2018Environment and Natural Resources Journal
  16(2),pp. 58-67
  6
  20The hybrid origin of Phai Liang, a bamboo of recent introduction into horticulture in southeast Asia, and a new nothogenus, ×Thyrsocalamus (Bambuseae: Bambusinae)Goh W.L., Sungkaew S., Teerawatananon A., Teerawatananon A., Ohrnberger D., Xia N., Chan K.S., How Y.X., Wong K.M.2018Phytotaxa
  362(3),pp. 271-281
  6
  21Chimonocalamus elegans, a new temperate woody bamboo species (Poaceae: Bambusoideae) from Doi Phu Kha National Park, ThailandTeerawatananon A., Teerawatananon A., Marod D., Hodkinson T., Sungkaew S.2017Phytotaxa
  302(1),pp. 97-100
  5
  22Phuphanochloa, a new bamboo genus (Poaceae: Bambusoideae) from ThailandSungkaew S., Sungkaew S., Teerawatananon A., Teerawatananon A., Parnell J., Stapleton C., Hodkinson T.2008Kew Bulletin
  63(4),pp. 669-673
  5
  23Development and characterization of 15 polymorphic microsatellite loci in Sonneratia alba (Lythraceae) using next-generation sequencingShinmura Y., Wee A., Takayama K., Asakawa T., Yllano O., Salmo S., Ardli E., Tung N., Malekal N., Onrizal, Meenakshisundaram S., Sungkaew S., Saleh M., Adjie B., Soe K., Oguri E., Murakami N., Watano Y., Baba S., Webb E., Kajita T.2012Conservation Genetics Resources
  4(3),pp. 811-814
  5
  24Survey of flood-tolerant bamboos in 2011 flooding in ThailandSungkaew S., Teerawatananon A., Teerawatananon A.2017Agriculture and Natural Resources
  51(6),pp. 499-503
  5
  25Chimonocalamus auriculatus, one more new temperate woody bamboo species of the genus (Poaceae: Bambusoideae: Arundinarieae) described from ThailandSungkaew S., Hodkinson T., Xia N., Teerawatananon A., Teerawatananon A.2018Phytotaxa
  357(1),pp. 66-70
  5
  26Association of community-level traits with soil properties in a tropical coastal sand duneMarod D., Sungkaew S., Mizunaga H., Thongsawi J.2020Environment and Natural Resources Journal
  18(1),pp. 101-109
  4
  27Woody plant community and distribution in a tropical coastal sand dune in southern ThailandMarod D., Sungkaew S., Mizunaga H., Thinkampheang S., Thongsawi J.2020Journal of Coastal Conservation
  24(4)
  3
  28Arundinella kokutensis (Poaceae, Arundinelleae), a new species from south-eastern ThailandTeerawatananon A., Teerawatananon A., Sungkaew S., Hodkinson T.2009Kew Bulletin
  64(4),pp. 747-750
  3
  29Monitoring the diversity, abundance, activity period and habitat use of wildlife species around the wildlife corridor that connects the natural world heritage site in ThailandPla-Ard M., Khioesree N., Keawdee B., Hungheng W., Chattrakuldee P., Pengthong P., Thongbanthum J., Paansri P., Charaspet K., Panganta T., Chanachai Y., Duengkae P., Marod D., Uthairasmee S., Kaewkrachang T., Bhumpakphan N., Trisurat Y., Suksavate W., Sungkaew S., Pongpattananurak N., Racharak P., Wiwatwittaya D., Tasen W., Sukmasuang R.2021Biodiversitas
  22(11),pp. 4983-4996
  3
  30Notes on the genus Millettia (Fabaceae: Millettieae) in the Indo-Burmese region; a new species, new records and lectotypificationsMattapha S., Sungkaew S., Pongamornkul W., Lanorsavanh S., Lamxay V., Hein K.Z.2022Thai Forest Bulletin (Botany)
  50(2),pp. 75-87
  2
  31Ridsdalea alba (Rubiaceae), a new species from southern ThailandKhammongkol K., Khammongkol K., Chamchumroon V., Poopath M., Vajrodaya S., Sungkaew S.2018Phytotaxa
  365(1),pp. 96-100
  2
  32Thyrsostachys (poaceae: Bambusoideae) in Thailand: Taxonomy, lectotypification and natural distributionSungkaew S., Suddee S., Wong K.M., Teerawatananon A., Teerawatananon A.2021Thai Forest Bulletin (Botany)
  49,pp. 49-56
  2
  33Cytogenetic Study of Five Rare Species in the Genus Amomum, Meistera, and Wurfbainia (Zingiberaceae) from ThailandSaensouk P., Saensouk S., Tanomtong A., Sungkaew S.2022Cytologia
  87(4),pp. 345-352
  2
  34Species diversity and traditional utilization of bamboos (Poaceae) on the Phu Thai Ethnic Group in northeastern ThailandSudchaleaw S., Saensouk S., Saensouk P., Sungkaew S.2023Biodiversitas
  24(4),pp. 2261-2271
  2
  35A re-examination of the life and work of A.F.G. Kerr and of his colleagues and friendsParnell J.A.N., Pilla F., Simpson C.D.A., Van Welzen P.C., Chayamarit K., Chantaranothai P., Boyce P.C., Bygrave P., Byrne C., Chen S., Couch C., Curtis T., Dransfield S., Duyfjes B.E.E., Eianthong W., Esser H.J., Grote P.J., Hua Z., Jebb M.H.P., Kirkup D.W., Loc P.K., Larsen S.S., Macklin J., Madern A., Meade C., Merklinger F., Middleton D.J., Moat J., Muasya A.M., Nakmuenwai P., Pederson H., Pendry C.A., Prajaksood A., Pooma R., Preusapan K., Puglisi C., Sathapattayanon A., Sukkharak P., Staples G., Strijk J., Suddee S., Sungkaew S., Tangjitman K., Teerwatananon A., Tovaranonte J., Ung T., Blasi A.T., De Wilde W.J.J.O., Wilkin P., Yahara T.2015Thai Forest Bulletin (Botany)
  (43),pp. 111-131
  2
  36Studies in the recent new genus record Pseudostachyum (Poaceae: Bambusoideae) from Thailand: Notes on its taxonomy, distribution and habitatTeerawatananon A., Teerawatananon A., Sungkaew S., Marod D., Hodkinson T.2014Nordic Journal of Botany
  32(1),pp. 51-54
  2
  37Arundinella kerrii and Dimeria kerrii, two new endemic species from Thailand (Poaceae, Panicoideae)Teerawatananon A., Sungkaew S., Hodkinson T.2011Novon
  21(1),pp. 149-153
  2
  38Development of 11 polymorphic microsatellite markers for Xylocarpus granatum (Meliaceae) using next-generation sequencing technologyTomizawa Y., Shinmura Y., Wee A., Takayama K., Asakawa T., Yllano O., Salmo S., Ardli E., Tung N., Binti Malekal N., Onrizal, Meenakshisundaram S., Sungkaew S., Bin Saleh M., Adjie B., Soe K., Oguri E., Murakami N., Watano Y., Baba S., Webb E., Kajita T.2013Conservation Genetics Resources
  5(4),pp. 1159-1162
  2
  39Rothmannia macrophylla (Rubiaceae), a new record for ThailandKhammongkol K., Khammongkol K., Chamchumroon V., Tetsana N., Poopath M., Sae Wai J., Sungkaew S.2016Thai Forest Bulletin (Botany)
  44(1),pp. 32-34
  2
  40A revision of Garnotia (Gramineae) in Malesia and ThailandVeldkamp J., Teerawatananon A., Sungkaew S.2015Blumea: Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography
  59(3),pp. 229-237
  2
  41A taxonomic revision of Germainia (Andropogoneae: Poaceae) in ThailandTeerawatananon A., Teerawatananon A., Sungkaew S., Boontia V., Hodkinson T.R.2013Blumea: Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography
  57(3),pp. 221-228
  1
  42Silica and secondary metabolites as chemophenetic markers for characterization of bamboo species in relation to genetic and morphometric analysisSonarkhan M.P., Singh L., Sungkaew S., Souvannakhoummane K., Thul S.T.2021Molecular Biology Reports
  1
  43Dendrobium chrysocrepis (Orchidaceae), A new record for ThailandPhueakkhlai O., Suddee S., Hodkinson T., Pedersen H., Srisom P., Sungkaew S.2018Thai Forest Bulletin (Botany)
  45(2),pp. 134-137
  1
  44Lithocarpus eiadthongii (Fagaceae), a new stone oak species from southern part of ThailandSinbumroong A., Rueangruea S., Teerawatananon A., Teerawatananon A., Sungkaew S.2022Phytotaxa
  541(1),pp. 73-78
  0
  45Effects of Fire on Diversity and Aboveground Biomass of Understory Communities in Seasonally Dry Tropical Forest in Western ThailandPhumsathan S., Daonurai K., Kraichak E., Sungkaew S., Teerawatananon A., Pongpattananurak N.2022Sustainability (Switzerland)
  14(22)
  0
  46Bamboo-A Sustainable Building MaterialChaowana K., Sungkaew S., Chaowana P., Chaowana P., Chaowana P.2023Multifaceted Bamboo: Engineered Products and Other Applications
  ,pp. 85-110
  0
  47Chromosome number of three Bambusa species (Poaceae) in northeastern communities of ThailandSaensouk P., Saensouk S., Sudchaleaw S., Sungkaew S.2023Biodiversitas
  24(8),pp. 4544-4547
  0
  48Forest Restoration in an Abandoned Seasonally Dry Tropical Forest in the Mae Klong Watershed, Western ThailandSaikhammoon R., Sungkaew S., Thinkampaeng S., Phumphuang W., Kamyo T., Marod D.2023Environment and Natural Resources Journal
  21(5),pp. 443-457
  0
  49A new species and a new record of Bambusa (Poaceae: Bambusoideae) from ThailandArthan W., Ohrnberger D., Sungkaew S., Phosi S., Phosi S., Teerawatananon A., Teerawatananon A., Janloy A.2023Kew Bulletin
  0
  50Phylogenomic analyses reveal reticulate evolution between Neomicrocalamus and Temochloa (Poaceae: Bambusoideae)Cai Z.Y., Cai Z.Y., Cai Z.Y., Niu Z.Y., Niu Z.Y., Niu Z.Y., Zhang Y.Y., Zhang Y.Y., Tong Y.H., Tong Y.H., Vu T.C., Goh W.L., Sungkaew S., Teerawatananon A., Xia N.H., Xia N.H.2023Frontiers in Plant Science
  14
  0
  51Environmental factors differentially influence species distributions across tree size classes in a dry evergreen forest in Sakaerat Biosphere Reserve, northeastern ThailandPhumphuang W., Phumphuang W., Sungkaew S., Wachrinrat C., Thinkampheang S., Hermhuk S., Thongsawi J., Waengsothorn S., Lin L., Marod D.2024Journal of Forest Research
  0
  52Taxonomic revision of the genus Chimonocalamus (Arundinarieae, Bambusoideae, Poaceae) in ThailandArthan W., Hodkinson T.R., Xia N., Wong K.M., Ochakull W., Teerawatananon A., Teerawatananon A., Sungkaew S.2024Phytotaxa
  636(4),pp. 279-286
  0
  53The ghosts of collections past: Characterisation of Neohouzeaua mekongensis (Poaceae: Bambusoideae: Bambuseae: Melocanninae) with an epitypeSungkaew S., Teerawatananon A., Teerawatananon A., Goh W.L., Rattamanee C., Ohrnberger D., Xia N., Wong K.M.2021Thai Forest Bulletin (Botany)
  49,pp. 142-150
  0
  54Population genetic structure of two forest grasses with contrasting life forms, Arundinella setosa and Garnotia tenella in ThailandTeerawatananon A., Teerawatananon A., Hodkinson T., Sungkaew S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 8-22
  0
  55Pholidota longibulba Holttum (Orchidaceae), a new record for ThailandToolmal N., Toolmal N., Suddee S., Sungkaew S.2015Thai Forest Bulletin (Botany)
  (43),pp. 39-42
  0
  56Ficus pongumphaii (Moraceae), a new species from Thailand, compared with the ambiguous species F. talbotiiChantarasuwan B., Sungkaew S., Pruesapan K., Baas P., van Welzen P., van Welzen P.2019Blumea: Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography
  64(2),pp. 108-114
  0
  57A new species of Dendrobium (Orchidaceae: Epidendroideae: Malaxideae) described from previously perplexing specimens of the Seidenfaden collectionPhueakkhlai O., Suddee S., Hodkinson T., Sungkaew S., Pedersen H.2019Phytotaxa
  419(2),pp. 197-202
  0
  58On scientific requirements for presentation of “new records”: The case of Dendrobium ruckeri (Orchidaceae)Rujichaipimon W., Pedersen H., Phueakkhlai O., Suddee S., Sungkaew S., Traiperm P.2019Thai Forest Bulletin (Botany)
  47(2),pp. 152-158
  0
  59Staurogyne beddomei (Acanthaceae), a new record for ThailandChoopan T., Sungkaew S., Toolman N., Suddee S.2020Thai Forest Bulletin (Botany)
  48(1),pp. 45-47
  0
  60Site indicator species for predicting the productivity of teak plantations in phrae province, ThailandJumwong N., Wachrinrat C., Sungkaew S., Teerawatananon A.2020Biotropia
  27(2),pp. 104-114
  0