Person Image

  Education

  • ปร.ด. (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  anatomyClusiaceaeDendrobiumdioecious plantDioecydistributionEcologyedible fruitsenvironmental factorsFabaceaeGarciniaGarcinia lanceifoliagrassesGuttiferaelectotypeLectotypificationLeguminosaeMalpighialesPeninsular ThailandPhaseoleaePhaseolinaePhu Chong Na Yoi National ParkPlant DiversityPlant Taxonomypollen morphologyrevisionspecies novaTaxonomyterrestrial orchidsThailand.Thung Salaeng Luang National Parkกล้วยไม้กล้วยไม้ดินกายวิภาคเนื้อไม้กายวิภาคพืชกายวิภาคศาสตร์พืชเกาะกูดความหลากหลายของพรรณพืชความหลากหลายชนิดพืชความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้คุณภาพน้ำคุณสมบัติของน้ำโครงการนำร่องจังหวัดชุมพรจังหวัดตราดจังหวัดระนองจังหวัดระนอง จังหวัดเลย Dendrobium Sm.จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอุบลราชธานีชีพลักษณ์เชิงสุขภาพเชียงใหม่ฐานทรัพยากรชีวภาพดินถล่มทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทรัพยากรอากาศนิเวศวิทยาเนื้อไม้พืชระบบนิเวศเกาะระบบนิเวศชายฝั่งระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งรูปแบบการท่องเที่ยวรูปวิธานฤทธิ์ทางชีวภาพลักษณะชีพลักษณ์ลุ่มน้ำคลองกำพวนสัณฐานวิทยาสัณฐานวิทยาพืชสัณฐานวิทยาเรณูสัตว์สัตว์ป่าสารลดแรงตึงผิวสารสกัดสารสำคัญสาหร่ายหญ้าแฝกเห็ดเหลืองพิศมรแหล่งท่องเที่ยวเมืองแปงแหล่งเรียนรู้อนุกรมวิธานอนุกรมวิธานพืชอนุกรรมวิธานพืชออสวาล์ดริพเพ็นนิ่งอัลคาลอยด์อิมัลชั่นอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง diversityอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย diversityอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย Poaceaeอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย Plant taxonomyอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย Poaceaeอุทยานแห่งชาติภูเรือเอคโตไมคอร์ไรซาแอลจี

  Interest

  อนุกรรมวิธานพืช, การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2561 - มิ.ย. 2561 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
  • มิ.ย. 2557 - เม.ย. 2561 หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • ก.ค. 2553 - ส.ค. 2555 รองหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 48 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 26 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Uptake and accumulation of lead by plants from the Bo Ngam lead mine area in ThailandRotkittikhun P., Kruatrachue M., Chaiyarat R., Ngernsansaruay C., Pokethitiyook P., Paijitprapaporn A., Baker A.2006Environmental Pollution
  144(2),pp. 681-688
  96
  2Cd and Zn accumulation in plants from the Padaeng zinc mine area.Phaenark C., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Ngernsansaruay C.2009International journal of phytoremediation
  11(5),pp. 479-495
  90
  3Lead tolerance and accumulation in pteris vittata and pityrogramma calomelanos, and their potential for phytoremediation of lead-contaminated soilSoongsombat P., Kruatrachue M., Chaiyarat R., Pokethitiyook P., Ngernsansaruay C.2009International Journal of Phytoremediation
  11(4),pp. 396-412
  14
  4Garcinia nuntasaenii (Clusiaceae), a new species from ThailandNgernsaengsaruay C., Suddee S.2016Thai Forest Bulletin (Botany)
  44(2),pp. 134-139
  14
  5Additional knowledge on the genus Mitragyna (Rubiaceae) in ThailandNgernsaengsaruay C., Leksungnoen N., Boonthasak W., Uthairatsamee S., Racharak P., Leetanasakskul K., Pongamorn P., Saengbuapuean A.2022Thai Forest Bulletin (Botany)
  50,pp. 20-39
  7
  6Spatial and seasonal variations in lead content of plants colonizing the Bo Ngam lead mine, ThailandHomyog K., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Chaiyarat R., Ngernsansaruay C.2008ScienceAsia
  34(2),pp. 169-178
  7
  7Soil properties and tree composition in a 27-year old Acacia mangium willd. plantation on abandoned mining area at phangnga forestry research stationWongprom J., Poolsiri R., Diloksumpun S., Ngernsaengsaruay C.2020Biotropia
  27(2),pp. 125-133
  5
  8Lectotypifications of Three Names in Garcinia, Synonymy of Garcinia pedunculata and Detailed Descriptions of Three Species in Garcinia Section Brindonia (Clusiaceae)Ngernsaengsaruay C.2022Diversity
  14(7)
  5
  9Variations in mitragynine content in the naturally growing Kratom (Mitragyna speciosa) population of ThailandLeksungnoen N., Andriyas T., Ngernsaengsaruay C., Uthairatsamee S., Racharak P., Sonjaroon W., Kjelgren R., Pearson B.J., McCurdy C.R., Sharma A.2022Frontiers in Plant Science
  13
  5
  10Garcinia santisukiana (Clusiaceae), a new species from ThailandNgernsaengsaruay C., Ngernsaengsaruay C., Suddee S.2022Kew Bulletin
  4
  11Garcinia dumosa (Clusiaceae), a new record for Thailand, with associated lectotypificationsNgernsaengsaruay C., Duangnamon D., Boonthasak W.2022Thai Forest Bulletin (Botany)
  50(2),pp. 66-74
  3
  12Morphology, Taxonomy, Anatomy, and Palynology of the Opium Poppy (Papaver somniferum L.) Cultivation in Northern ThailandNgernsaengsaruay C., Leksungnoen N., Chanton P., Andriyas T., Thaweekun P., Rueansri S., Tuntianupong R., Hauyluek W.2023Plants
  12(11)
  2
  13Ethnobotanical study in the underexplored species of Genus Litsea (Lauraceae) in Northern ThailandChaisoung N., Panyadee P., Long C., Ngernsaengsaruay C., Chaowasku T., Inta A.2023Biodiversitas
  24(7),pp. 3977-4000
  2
  14LITTERFALL, LITTER DECOMPOSITION AND NUTRIENT RETURN OF REHABILITATED MINING AREAS AND NATURAL FOREST IN PHANGNGA FORESTRY RESEARCH STATION, SOUTHERN THAILANDWongprom J., Poolsiri R., DilokSumpun S., Ngernsaengsaruay C., Tansakul S., Chandaeng W.2022Biotropia
  29(1),pp. 74-85
  2
  15Garcinia siripatanadilokii (Clusiaceae), a new species from Peninsular ThailandNgernsaengsaruay C., Meeprom N., Meeprom N., Boonthasak W., Chamchumroon V., Sinbumroong A., Wessapak P., Duangjai S.2022Kew Bulletin
  2
  16Seed longevity of buchanania siamensis in reclaiming salt-affected areas in ThailandKu-Or Y., Leksungnoen N., Ngernsaengsaruay C., Andriyas T.2020Biodiversitas
  21(2),pp. 743-747
  2
  17The genus dumasia (fabaceae) in ThailandMeeboonya R., Ngernsaengsaruay C., Balslev H., Chayamarit K.2020Thai Forest Bulletin (Botany)
  47(1),pp. 113-120
  2
  18The genus dolichandrone (Fenzl.) seem. (bignoniaceae) in ThailandBoonthasak W., Ngernsaengsaruay C.2021Biodiversitas
  22(3),pp. 1120-1128
  2
  19Dolichos kongkandae sp. nov. and lectotypification of D. fragrans (Leguminosae, Papilionoideae) from AsiaMeeboonya R., Ngernsaengsaruay C., Balslev H.2021PhytoKeys
  175,pp. 55-65
  1
  20A taxonomic revision of Santisukia Brummitt (Bignoniaceae) in ThailandMeeprom N., Meeprom N., Meeprom N., Ngernsaengsaruay C., Boonthasak W.2022Kew Bulletin
  1
  21The genus Pseudoraphis (Poaceae) in ThailandWessapak P., Ngernsaengsaruay C.2021Thai Forest Bulletin (Botany)
  49(2),pp. 247-257
  1
  22Garcinia exigua (Clusiaceae), a new record for ThailandNgernsaengsaruay C., Boonthasak W., Meeprom N., Meeprom N., Tetsana N., Suddee S.2023Thai Forest Bulletin (Botany)
  51(1),pp. 36-44
  1
  23Taxonomy of the genus Melinis (Poaceae) in Thailand, with lectotypification of three namesWessapak P., Ngernsaengsaruay C.2022Thai Forest Bulletin (Botany)
  50(1),pp. 40-51
  1
  24Morphology, Taxonomy, Culm Internode and Leaf Anatomy, and Palynology of the Giant Reed (Arundo donax L.), Poaceae, Growing in ThailandNgernsaengsaruay C., Puangsin B., Leksungnoen N., Khantayanuwong S., Chanton P., Thaepthup T., Wessapak P., Meeboonya R., Yimlamai P., Wanitpinyo K., Chitbanyong K., Andriyas T., Banjatammanon N.2023Plants
  12(9)
  0
  25Seedling forage nutrition and spatial patterns of large prey mammals of tigers in Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex, ThailandWongbundit N., Paansri P., Suksavate W., Chaiyes A., Chanteap P., Duengkae P., Ngernsaengsaruay C.2022Agriculture and Natural Resources
  56(6),pp. 1225-1232
  0
  26A taxonomic revision of Cenchrus L. (Poaceae) in Thailand, with lectotypification of Pennisetum macrostachyum BenthWessapak P., Ngernsaengsaruay C., Duangjai S.2023PhytoKeys
  234,pp. 1-33
  0
  27A taxonomic revision of Thai Fernandoa Welw. ex Seem. (Bignoniaceae)Ngernsaengsaruay C., Meeprom N., Boonthasak W., Attasook Y., Thunthawanich R.2023PhytoKeys
  235,pp. 249-270
  0
  28A taxonomic revision of Garcinia section Xanthochymus (Clusiaceae) in ThailandNgernsaengsaruay C., Chanton P., Chaiprasongsuk M., Leksungnoen N.2023PeerJ
  11
  0
  29Dolichos kasetsartianus (Fabaceae: Papilionoideae), a new species from Thailand, and clarification of the identity compared with D. junghuhnianus and Wajira grahamianaMeeboonya R., Ngernsaengsaruay C., Balslev H.2023Kew Bulletin
  0