Person Image

  Education

  • วท.บ. (วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ปร.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  soil salinity Acorus calamusAntifungal activityCamera trappingcanonical correspondence analysis (CCA)Captive elephantcinnamomum porrectumDong Phayayen-Khao Yai Forest Complexdry root biomassenvironmental factorsEssential oilEucalyptusEucalyptus seedling diseasegenetic diversitygermination percentagegermination rateGranger causalityhabitat improvementhaplotypeherbivorous mammalinter-row speciesIntsia palembanicaISSRkrathomkratomleaf blightlectotypificationlight intensitylitterfallLower Montane Forestlower montane evergreen forestMitragyna speciosaMitragyninaemitragyninemitriform stigmaNaucleeaePararubberphangnga provinceplus tree selectionPopulation Structureprobability of extinctionreproductive biologyreproductive successsalts concentrationseed rainshade tolerant speciessoil seed bankSpatial Distributionsuperposed epoch analysisThep tharoการเติบโตความหลากหลายทางพันธุกรรมฐานข้อมูลตะเคียนทองน้ำมันหอมระเหยประดู่ป่าประโยชน์ทางยาปริมาณน้ำมันหอมระเหยป่าทดแทนแปลงอนุรักษ์พันธุ์พะยอมพะยูงพืชทนร่มพืชปลูกควบยางพาราพืชพลังงานพืชสกุลกระท่อมพื้นที่ผิวใบจำเพาะแม่ไม้ไม้แดงยางพารายูคาลิปตัสโรคกล้ายูคาลิปตัสฤทธิ์การต้านเชื้อราฤทธิ์ต้านแบคทีเรียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งลักษณะทางสัณฐานวิทยาวนเกษตรว่านน้ำสกุลพะยูงสวนป่าสวนป่าห้วยแร้งสวนยางพาราสักสายต้นสารสกัดสารสำคัญแสงจำลองหลุมพอหูหนูดำเห็ดป่าแหล่งผลิตเมล็ดองค์ประกอบทางเคมีอันดามันอัลคาลอยด์ไอเอสเอสอาร์แฮพโพไทป์แฮพโพลไทป์

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า กายวิภาคของไม้ต้น พฤกษเคมี

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Additional knowledge on the genus Mitragyna (Rubiaceae) in ThailandNgernsaengsaruay C., Leksungnoen N., Boonthasak W., Uthairatsamee S., Racharak P., Leetanasakskul K., Pongamorn P., Saengbuapuean A.2022Thai Forest Bulletin (Botany)
  50,pp. 20-39
  7
  2Variations in mitragynine content in the naturally growing Kratom (Mitragyna speciosa) population of ThailandLeksungnoen N., Andriyas T., Ngernsaengsaruay C., Uthairatsamee S., Racharak P., Sonjaroon W., Kjelgren R., Pearson B.J., McCurdy C.R., Sharma A.2022Frontiers in Plant Science
  13
  5
  3Population characteristics and habitat suitability of Khao Yai National Park, Thailand for Asian elephant and five ungulate speciesPla-Ard M., Khioesree N., Sungkalak B., Nathalang A., Thomas W., Uthairatsamee S., Paansri P., Chanachai Y., Sukmasuang R.2022Biodiversitas
  23(1),pp. 231-243
  4
  4Population Structure and Spatial Distribution of Tree Species in Lower Montane Forest, Doi Suthep-Pui National Park, Northern ThailandMarod D., Duengkae P., Sangkaew S., Racharak P., Suksavate W., Uthairatsamee S., Asanok L., Kamyo T., Thinkampheang S., Heumhuk S., Kachina P., Thongsawi J., Phumpuang W., Paansri P., Nuipakdee W., Nakmuenwai P., Pattanakiat S.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(6),pp. 644-663
  2
  5Adaptability of siamese rosewood and teak seedlings to varying light conditionsLeksungnoen N., Uthairatsamee S., Andriyas T.2021Environment and Natural Resources Journal
  19(6),pp. 449-458
  2
  6Potential variables forcing litterfall in a lower montane evergreen forest using Granger and superposed epoch analysesMarod D., Andriyas T., Leksungnoen N., Kjelgren R., Thinkamphaeng S., Chansri P., Asanok L., Hermhuk S., Kachina P., Thongsawi J., Phumphuang W., Uthairatsamee S., Racharak P., Kaewgrajang T.2023Ecosphere
  14(6)
  1
  7In vitro and in vivo inhibition of cylindrocladium reteaudii by essential oils of acorus calamus rhizomesSintawarak P., Uthairatsamee S., Keawgrajang T.2020Environment and Natural Resources Journal
  19(1),pp. 34-42
  0