Person Image

  Education

  • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Bamboobiomasscarbon poolCarbon stockCarbon stockscarbon storageecosystem servicesEucalyptusEucalyptus camaldulensisEvaluation Valuefinancial analysisfire frequenciesforest plantationforest restorationLand useMangroveMangrove ForestManufacturing industriesmicroclimatemicrohabitatsmixed reforestationNakhon Ratchasima provincenative speciesnatural regenerationNatural Resourcesnormalized difference vegetation indexoptimal rotationpaddy bundpeat soilPeat swamp forestPeat thicknessphotosynthesispineappleplant communityPlantationPlanting areasproductivityProfile diagramprogeny testRehabilitationrestorationRubberRubber applicationsRubber plantationsRubber treeSeedling EstablishmentshadingSilvicultural Practicessite indicator speciessite qualitysoil carbonSoil depthSoil texturespacingspatial distributionstand structural characteristicsstand structurestructural characteristicsSufficiency Economysurvival rateteak plantationyieldZoningกฤษณากาญจนบุรีการกระตุ้นการกักเก็บคาร์บอนการจัดการดินป่าไม้การจัดการไฟป่าแบบบูรณาการ (integrated forest fire management)การจัดลำดับการเจริญทดแทนตามธรรมชาติการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ไม้ การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการตั้งตัวของกล้าไม้การตั้งตัวของพรรณพืชการตัดขยายระยะการติดตามและประเมินผลการเติบโตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการฟื้นฟูป่าเทคโนโลยีป่าชายเลนป่าดิบแล้งป่าเสื่อมโทรมพื้นที่สูงมวลชีวภาพไม้กฤษณายูคาลิปตัสระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เร่วหอมวนเกษตรสมุทรปราการสวนป่าสัมปทานป่าไม้สารเคมีหมู่บ้านองค์ความรู้อัตราการรอดตาย

  Interest

  การปลูกสร้างสวนป่า , การปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส สัก , วนวัฒนสถิติ , ปฐพีวิทยาป่าไม้ , การจัดการดินป่าไม้

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - ก.ค. 2563 อธิการบดี (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2557 - ก.ย. 2557 หัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา(รักษาราชการแทน) คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2557 - มี.ค. 2561 คณบดี คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2553 - มี.ค. 2557 หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2549 - มี.ค. 2553 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวนศาสตร์
  • มี.ค. 2549 - ก.ย. 2549 หัวหน้าสถานีวิจัยวนเกษตรตราด(รักษาราชการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มิ.ย. 2546 - มี.ค. 2549 หัวหน้าสถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2545 - มิ.ย. 2546 ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เม.ย. 2545 - มิ.ย. 2546 รองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
  • มิ.ย. 2543 - ก.ย. 2544 ผู้ช่วยหัวหน้าสถานี สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Greenhouse gas emissions and carbon stock changes in rubber tree plantations in Thailand from 1990 to 2004Petsri S., Petsri S., Chidthaisong A., Chidthaisong A., Pumijumnong N., Wachrinrat C.2013Journal of Cleaner Production
  52,pp. 61-70
  36
  2Vertical structure of phyllosphere fungal communities in a tropical forest in Thailand uncovered by high-throughput sequencingIzuno A., Kanzaki M., Artchawakom T., Wachrinrat C., Isagi Y.2016PLoS ONE
  11(11)
  24
  3The influences of an invasive plant species (Leucaena leucocephala) on tree regeneration in Khao Phuluang forest, northeastern ThailandMarod D., Duengkae P., Kutintara U., Sungkaew S., Wachrinrat C., Asanok L., Klomwattanakul N.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(1),pp. 39-50
  18
  4Fire history influences on the spatial heterogeneity of soil nitrogen transformations in three adjacent stands in a dry tropical forest in ThailandHirobe M., Tokuchi N., Wachrinrat C., Takeda H.2003Plant and Soil
  249(2),pp. 309-318
  17
  5Effects of phosphorus addition on nitrogen cycle and fluxes of N2O and CH4 in tropical tree plantation soils in ThailandMori T., Mori T., Wachrinrat C., Staporn D., Meunpong P., Suebsai W., Matsubara K., Boonsri K., Lumban W., Kuawong M., Phukdee T., Srifai J., Boonman K.2017Agriculture and Natural Resources
  51(2),pp. 91-95
  14
  6Semiquantitative color profiling of soils over a land degradation gradient in Sakaerat, ThailandDoi R., Wachrinrat C., Teejuntuk S., Sakurai K., Sahunalu P.2010Environmental Monitoring and Assessment
  170(1-4),pp. 301-309
  14
  7Carbon pools of indigenous and exotic trees species in a forest plantation, Prachuap Khiri Khan, ThailandMeunpong P., Wachrinrat C., Thaiutsa B., Kanzaki M., Meekaew K.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(6),pp. 1044-1057
  9
  8Contrastive effects of inorganic phosphorus addition on soil microbial respiration and microbial biomass in tropical monoculture tree plantation soils in ThailandMori T., Mori T., Wachrinrat C., Staporn D., Meunpong P., Suebsai W., Matsubara K., Boonsri K., Lumban W., Kuawong M., Phukdee T., Srifai J., Boonman K.2016Agriculture and Natural Resources
  50(5),pp. 327-330
  9
  9Ecological structure of a tropical urban forest in the Bang Kachao Peninsula, BangkokSommeechai M., Wachrinrat C., Dell B., Thangtam N., Srichaichana J.2018Forests
  9(1)
  7
  10Composition and diversity of soil fungi in dipterocarpaceae-dominated seasonal tropical forests in ThailandAmma S., Toju H., Toju H., Wachrinrat C., Sato H., Tanabe A., Artchawakom T., Kanzaki M.2018Microbes and Environments
  33(2),pp. 135-143
  5
  11Carbon stock and net CO2 emission in tropical upland soils under different land useLichaikul N., Chidthaisong A., Havey N., Wachrinrat C.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 382-394
  4
  12Nutrient dynamics of natural evergreen forests in the Eastern Region of ThailandGlumphabutr P., Kaitpraneet S., Wachrinrat C.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 811-822
  4
  13Antibiotic resistance profiles of soil bacterial communities over a land degradation gradientDoi R., Sahunalu P., Wachrinrat C., Teejuntuk S., Sakurai K.2009Community Ecology
  10(2),pp. 173-181
  3
  14Effect of environmental gradients on tree distribution in lowland dry evergreen forest, northeastern ThailandMarod D., Phumphuang W., Wachrinrat C.2021Agriculture and Natural Resources
  55(5),pp. 795-805
  3
  15Possibility of avoiding legumes-deriving boost of N2O emissions in tropical monoculture tree plantationsMori T., Mori T., Mori T., Wachrinrat C., Staporn D., Aoyagi R., Meunpong P., Suebsai W., Boonsri K., Kitayama K.2022Journal of Forestry Research
  3
  16Monetary evaluation of supporting ecosystem services as a habitat provider for birds in Thailand urban parkYarnvudhi A., Leksungnoen N., Siri S., Ponpithuk Y., Sukmasuang R., Duengkae P., Pongcharoen C., Sutummawong N., Marod D., Wachrinrat C., Premashthira A., Tor-Ngern P., Poungcharean S., Hermhuk S., Kachina P.2022Biodiversitas
  23(9),pp. 4747-4758
  1
  17Assessing the Cooling and Air Pollution Tolerance among Urban Tree Species in a Tropical ClimateYarnvudhi A., Leksungnoen N., Andriyas T., Tor-Ngern P., Premashthira A., Wachrinrat C., Marod D., Hermhuk S., Pattanakiat S., Nakashizuka T., Kjelgren R.2022Plants
  11(22)
  1
  18Tree dimension and environmental correlates of heartwood content in siamese rosewood (Dalbergia cochinchinensis)Meunpong P., Penboon C., Kuasakun N., Wachrinrat C.2021Biodiversitas
  22(6),pp. 3297-3303
  1
  19Effects of phosphorus addition on leaf litter decomposition in two tropical tree plantations in ThailandMori T., Mori T., Staporn D., Meunpong P., Suebsai W., Boonsri K., Wachrinrat C.2023Tropics
  32(1),pp. 29-33
  1
  20Site index of siamese rosewood (Dalbergia cochinchinensis Pierre) in plantations of ThailandPhunchaisri T., Wachrinrat C., Meunpong P., Tangmitcharoen S., Kuasakun N.2020Biotropia
  27(2),pp. 162-170
  1
  21Factors determining peat thickness in secondary forest of kuan kreng peat forest, southern thailandMeunpong P., Wachrinrat C., Wanthongchai K.2020Agriculture and Natural Resources
  54(3),pp. 333-338
  1
  22Agroforestry indices modeling for sustainable land use classification in huai raeng-khlong peed watershed, trat province, thailandChaipong S., Wachrinrat C.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(4),pp. 548-559
  1
  23Message from the Honorary ChairsNishihara A., Wachrinrat C., Kunieda H., Sumriddetchkajorn S., Lertpaithoon S.20172017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017 - Proceedings
  0
  24Site indicator species for predicting the productivity of teak plantations in phrae province, ThailandJumwong N., Wachrinrat C., Sungkaew S., Teerawatananon A.2020Biotropia
  27(2),pp. 104-114
  0
  25Legacy effects of canopy gaps on liana abundance 25 years later in a seasonal tropical evergreen forest in northeastern ThailandFujimoto Y., Kanzaki M., Meunpong P., Wachrinrat C., Waengsothorn S., Kitajima K.2023Biotropica
  0