รางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2014

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2014 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"Sagawa Honors Awards 2014", , Sagawa Foundation, JAPAN, Dec 1 2014

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2014 inนายภุชงค์ สัพประทัศเสวี, อาจารย์,inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์,"Automatic Wireless Water Plant", เข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย จากการแขงขันทั่วประเทศ, Inno Tree, True Innovation Awards 2014, True Coperations, Oct 30 2014

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201620112010 >>