รางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2017

40

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2017 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์,"ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม(Outstanding Publication Awards)", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2017
2017 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์,"Science and Technology Research Grant", , Thailand Toray Science Foundation, Mar 10 2017
2017 inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลผู้มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Aug 16 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820142008 >>