รางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2009

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2009 inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์,"Dendrobium Orchid Resist to Cymbidium mosaic virus", รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552, วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820142008 >>