Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  Acceleration limitAutomatic Control Systemautomatic systemBig Data Analyticcassava combine harvestersCassava harvestingcfd programCutting machineFertilizer applicatorfluid mechanicgantry craneGasifierinput shapingInput shaping techniqueLEDLED ปลูกพืชlettuceMachine Visionmanual controlMechanic vibrationPlant factoryricerice planting machineRoot densityRoot distributionseed coat machine testingseed coatingseed coating machineSingle budSmith predictorSugarcane budSugarcane Bud Cutting MachineSugarcane rootVelocity commandVibration reductionyieldกะเพรากักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังการควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณการเคลือบเมล็ดพันธุ์การทดสอบเครื่องเคลือบการทำความเย็นแบบระเหยการปลูกพืชด้วยระบบกรีนเฮ้าส์การผลิตก๊าซเซื้อเพลิงการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรการสั่นสะเทือนเชิงกลการออกแบบเครื่องจักรกลข้าวข้าว, เครื่องปลูก, ระบบควบคุมอความแข็งแรงของวัสดุเครือกล้วยเครื่องขุดต้นไม้อัตโนมัติเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์เครื่องเด็ดก้านพริกเครื่องตัดข้อตาอ้อยเครื่องปลูกข้าวจอบไฮดรอลิกเตาชีวมว]เถ้าลอยนาน้ำตมน้ำมันน้ำมันหอมระเหยบริบทไทยแลนด์ 4.0โปรตีนผักสลัดพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณมอร์ต้าร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมล็ดถั่วพูเมล็ดพันธุ์แมชชีนวิชันรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังระบบควบคุมอัตโนมัติระบบสมองกลโรงเรือนโรงเรือนปลูกพืชลักษณะทางกายภาพโลจิสติกส์วัสดุเหลือทิ้งสมุนไพรสัตวแพทย์หน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตรหลอดไฟ LEDsหลอดไฟLEDsหินฝุ่นหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไร้สายหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เครน 3 มิติแหนแดงโหระพาอินพุตเชปปิ้งเทคนิคอุปกรณ์ตัดแอนโทไซยานินแอลอีดี

  Interest

  การออกแบบเครื่องจักรกล, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนเชิงกล

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้อง B112 ชั้น 1 อาคารตึกเทคโนโลยีชีวภาพ B ห้องศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
   • ห้องห้องวิเคราะห์ดินและปุ๋ย ชั้น 2 อาคารภาควิชาปฐพีวิทยา
   • แปลงอินทรีย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
   • ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Improving closed-loop signal shaping of flexible systems with smith predictor and quantitative feedbackChatlatanagulchai W., Poedaeng P., Pongpanich N.2016Engineering Journal
  20(5),pp. 155-168
  8
  2Quantitative feedback control of air path in diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Pongpanich N., Wannatong K., Rhienprayoon S.2010SAE Technical Papers
  4
  3Improving manual control of two-link pendulum on gantry crane with anti-delay closed-loop input shapingChatlatanagulchai W., Pongpanich N., Yaemprasuan P.2017ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  4B-2017
  0