Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2534
  • M.S.(Computer and Engineering Management), Assumption University, ไทย, 2539
  • M.S.(Mechanical Engineering), Purdue University, สหรัฐอเมริกา, 2544
  • Ph.D.(Mechanical Engineering), Purdue University, สหรัฐอเมริกา, 2549

  Expertise Cloud

  Adaptive ControlAdaptive input shapingAir-path controlartificial intelligenceBacksteppingClosed loopclosed-loop signal shapingcommand shapingcontrol techniquesDiesel-dual-fueldiesel-dual-fuel engineDisturbance rejectionEGR ValveEngine controlExtremum seekingFlexible Jointflexible linkFlexible link robotflexible systemFlexible-joint Robotfuzzy logicGain schedulingInput shapingInverted PendulumIterative learning controlmodel referencequantitative feedbackQuantitative feedback controlQuantitative Feedback Theoryrobust controlshaped reference inputsSliding Mode ControlSmith predictorThermoelectric moduleThrottleTrack FollowingTrack seekingTrack FollowingTrack-following controlTrack-following controllersTracking Controltwo-staged pendulumUncertain PayloadvibrationVibration reductionvibration suppressionweighting techniquesWheeled Interted PendulumwingletWork and energy methodกลจักรวิทัศน์กล่องควบคุมเครื่องยนต์กังหันกังหันลม พลังงานทดแทนการควบคุมการสันสะเทือนการควบคุมกาลังสองเชิงเส้นการควบคุมความเร็วรอบเดินเบาการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองการควบคุมแบบ PIDการควบคุมแบบป้อนกลับการควบคุมแบบแผนเลื่อนการควบคุมแบบรักษาสถานะการควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณการควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อการควบคุมเหมาะที่สุดการควบคุมอัตโนมัติการเคลื่อนที่การจัดวงรอบสัณฐานแบบเออินฟินิตี้การติดตามทรัพย์สินการติดตามวัตถุการทำให้ เป็นเชิงเส้นโดยการป้อนกลับการบำรุงรักษาเชิงทำนายการบำรุงรักษาแบบซ่อมล่วงหนาตามสภาพเครื่อการปรับเปลี่ยนสัญญาณขาเข้าการปรับรูปร่างสัญญาณนําเข้าการปรับสัญญาณอินพุตการพัฒนาเทคโนโลยีการลดการสั่นสะเทือนการลดการสั่นสะเทือนตกค้างการวิเคราะห์การเดินการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนเชิงกลการสั่นสะเทือนทางกลการแสวงหาค่าสุดขีดการหลบหลีกสิ่งกีดขวางการหาตำแหน่งท้องถิ่นในที่ร่มเก้าอี้แกนทรี่เครนแกนทรีเครนสองแกนข้อมูลเซนเซอร์แขนกลที่มีข้อต่อยืดหยุ่นได้แขนกลแบบข้อต่อยืดหยุ่นแขนกลแบบข้อต่อยืดหยุ่นได้เครื่องคัดแยกพัสดุไปรษณีย์ทฤษฏีป้อนกลับเชิงปริมาณเทคนิคคอมมานด์เชปปิ้งปัญญาประดิษฐ์ระบบไม่เชิงเส้นอินพุตเชปปิ้ง

  Interest

  การควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนทางกล

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 95 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 65 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 24 เรื่อง (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Robust common-rail pressure control for a diesel-dual-fuel engine using QFT-based controllerChatlatanagulchai W., Aroonsrisopon T., Wannatong K.2009SAE Technical Papers
  19
  2Model-independent control of a flexible-joint robot manipulatorChatlatanagulchai W., Meckl P.2009Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Transactions of the ASME
  131(4),pp. 1-10
  15
  3Air-fuel ratio regulation with optimum throttle opening in diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Rhienprayoon S., Wannatong K.2010SAE Technical Papers
  13
  4Intelligent control of a two-link flexible-joint robot, using backstepping, neural networks, and direct methodChatlatanagulchai W., Meckl P.H.20052005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, IROS
  ,pp. 1594-1599
  11
  5Quantitative feedback input shaping for flexible-joint robot manipulatorChatlatanagulchai W., Kijdech D., Benjalersyarnon T., Damyot S.2016Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Transactions of the ASME
  138(6)
  11
  6Air/fuel ratio control in diesel-dual-fuel engine by varying throttle, EGR valve, and total fuelChatlatanagulchai W., Rhienprayoon S., Yaovaja K., Wannatong K.2010SAE Technical Papers
  9
  7Robust observer backstepping neural network control of flexible-joint manipulatorChatlatanagulchai W., Nho H., Meckl P.2004Proceedings of the American Control Conference
  6,pp. 5250-5255
  9
  8Command shaping applied to a flexible robot with configuration-dependent resonanceChatlatanagulchai W., Beazel V.M., Meckl P.H., Meckl P.H.2006Proceedings of the American Control Conference
  2006,pp. 1766-1771
  8
  9Improving closed-loop signal shaping of flexible systems with smith predictor and quantitative feedbackChatlatanagulchai W., Poedaeng P., Pongpanich N.2016Engineering Journal
  20(5),pp. 155-168
  8
  10Gain-scheduling integrator-augmented sliding-mode control of common-rail pressure in diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Rhienprayoon S., Wannatong K.2010SAE Technical Papers
  6
  11Knock control in a diesel-dual-fuel premixed-charge- compression-ignition (DF-PCCI) engine using a fuzzy supervisory systemYaovaja K., Chatlatanagulchai W.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(1),pp. 120-138
  5
  12Anti-delay closed-loop input shaper to improve manual control of flexible systemYaovaja K., Chatlatanagulchai W., Yaemprasuan P.2017Proceedings of the American Control Conference
  ,pp. 4498-4503
  5
  13Backstepping high-order differential neural network control of flexible-joint manipulatorChatlatanagulchai W., Meckl P.2005Proceedings of the American Control Conference
  2,pp. 1377-1382
  5
  14Intelligent backstepping system to increase input shaping performance in suppressing residual vibration of a flexible-joint robot manipulatorChatlatanagulchai W., Nithi-Uthai S., Intarawirat P.2017Engineering Journal
  21(5),pp. 203-223
  5
  15Closed-loop input shaping with quantitative feedback controller applied to slewed two-staged pendulumChatlatanagulchai W., Benjalersyarnon T.2015Walailak Journal of Science and Technology
  13(8),pp. 595-613
  5
  16A model-reference sliding mode for dual-stage actuator servo control in HDDSonkham S., Pinsopon U., Chatlatanagulchai W.20142014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014
  5
  17Robust observer backstepping neural network control of nonlinear systems in strict feedback formChatlatanagulchai W., Meckl P.H.2004Proceedings of the American Control Conference
  4,pp. 3035-3040
  5
  18Quantitative feedback control of air path in diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Pongpanich N., Wannatong K., Rhienprayoon S.2010SAE Technical Papers
  4
  19Motion control of two-link flexible-joint robot with actuator nonlinearities, using backstepping and neural networksChatlatanagulchai W., Meckl P.H.20052005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, IROS
  ,pp. 2511-2516
  4
  20Sliding mode control of air path in diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Moonmangmee I., Rhienprayoon S., Wannatong K.2011SAE 2011 World Congress and Exhibition
  2
  21Model-free observer backstepping control design for nonlinear systems in strict feedback formChatlatanagulchai W., Meckl P.2004Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control
  5,pp. 5439-5444
  2
  22Fuzzy learning control of rail pressure in diesel-dual-fuel premixed-charge-compression-ignition engineChatlatanagulchai W., Damyot S., Kijdech D., Yaovaja K.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(2),pp. 251-262
  2
  23Reference input shaping to reduce the move time of a very flexible one-link manipulatorChatlatanagulchai W., Srivongsa T., Meckl P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(2),pp. 411-421
  2
  24Track-seeking control using input-shaping method to reduce vibration in HDDRunghimmawan W., Chatlatanagulchai W., Sooraksa P.201313th International Symposium on Communications and Information Technologies: Communication and Information Technology for New Life Style Beyond the Cloud, ISCIT 2013
  ,pp. 576-579
  1
  25Integrating an input shaper with a quantitative-feedback-theory-based controller to effectively reduce residual vibration in slewing of a two-staged pendulum with uncertain payloadChatlatanagulchai W., Poedaeng P., Meckl P.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(1),pp. 150-166
  1
  26Model reference input shaping using quantitative feedforward-feedback controllerChatlatanagulchai W.2017Engineering Journal
  21(1),pp. 207-220
  1
  27Switching ZVDk input shaper for flexible closed-loop system with saturationChatlatanagulchai W., Damyot S., Intarawirat P.2017Proceedings of the American Control Conference
  ,pp. 4492-4497
  1
  28Robust input shaping using backstepping model matching controlChatlatanagulchai W., Moonmangmee I., Chantrapornchai C.2017Proceedings of the American Control Conference
  ,pp. 4486-4491
  1
  29Closed-loop signal shaping with inner-loop model matchingChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Yaovaja K., Poedaeng P., Poedaeng P.2017ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  4B-2017
  1
  30Fuzzy knock control of diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Rhienprayoon S., Wannatong K.2011SAE Technical Papers
  1
  31Fuzzy knock control of diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Rhienprayoon S., Wannatong K.2011SAE 2011 World Congress and Exhibition
  1
  32Observer backstepping neuro-fuzzy control design for a type of nonlinear systemChatlatanagulchai W., Meckl P.2004American Society of Mechanical Engineers, Dynamic Systems and Control Division (Publication) DSC
  73(1 PART A),pp. 81-89
  1
  33Vibration reduction in slewing of a very flexible one-link manipulator using shaped reference inputsChatlatanagulchai W., Iemsamai K., Soontrajarn J., Meckl P.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(6),pp. 1158-1170
  1
  34Extremum-seeking gain-scheduled adaptive input shaping applied to flexible-link RobotChatlatanagulchai W., Chotana S., Prutthapong C.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(3),pp. 451-464
  1
  35Sliding mode control of air path in diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Moonmangmee I., Rhienprayoon S., Wannatong K.2011SAE Technical Papers
  0
  36Improved Backstepping Controller for Rigid-Flexible System using Input Shaping Reference Model Matching and Neural NetworkNithi-Uthai S., Chatlatanagulchai W.20192019 58th Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan, SICE 2019
  ,pp. 1024-1029
  0
  37Input Shaping for Flexible Systems with Non-Zero Initial ConditionsMoonmanngmee I., Juyploy P., Chatlatanagulchai W.2023Trends in Sciences
  20(12)
  0
  38Track-following controller for hard disk drive actuator using quantitative feedback theoryBenjalersyarnon T., Chatlatanagulchai W.2013Proceedings of the 3rd IASTED Asian Conference on Modelling, Identification, and Control, AsiaMIC 2013
  ,pp. 181-187
  0
  39Backstepping high-order differential neural network control of a type of nonlinear systemsChatlatanagulchai W., Meckl P.2005IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, ICMA 2005
  ,pp. 1011-1016
  0
  40Model-free trajectory control of a two-link flexible-joint robot: Theory and experimentChatlatanagulchai W., Meckl P.2005American Society of Mechanical Engineers, Dynamic Systems and Control Division (Publication) DSC
  74 DSC(2 PART B),pp. 1369-1377
  0
  41Input shaper syntheses for explicit fractional derivative systems using nonlinear optimizationChatlatanagulchai W., Jatunitanon P., Nithi-uthai S.2017ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  4B-2017
  0
  42Improving manual control of two-link pendulum on gantry crane with anti-delay closed-loop input shapingChatlatanagulchai W., Pongpanich N., Yaemprasuan P.2017ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  4B-2017
  0
  43Input shaping for flexible system with nonlinear spring and damperChatlatanagulchai W., Moonmangmee I., Intarawirat P.2017ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  4B-2017
  0
  44Direct adaptive input shaping using on-line frequency domain information and extremum-seeking optimizationChatlatanagulchai W., Chotana S., Prutthapong C.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(4),pp. 626-638
  0