ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

A lineBreedingCassavacassava breedingcassava mosaic diseaseCassava ProductivityCMDcombining abilitycorncyanideGemenivirusesGenetic diversityGrain qualityheterosishybrid riceHybrid seed productionhydrocyanic acidmarker assisted selectionMASPlant breedingProductivityR linericerice qualitysoybeanstarch contentsynchronizationTGMS linetissue culturewhite flies resistanceYieldกรดไฮโดรไซยานิกการเขตกรรมการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ (breeding)การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการออกดอกพร้อมกันขมิ้นชันข้าวข้าวโพดข้าวลูกผสมความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมความต้านทานต่อแมลงหวี่ขาวควินัวคุณภาพข้าวคุณภาพผลผลิตคุณภาพเมล็ดคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายดีเอ็นเอชีวมวลเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังไซยาไนต์ถั่วลิสงถั่วเหลืองทนแล้งเทคนิคคัดกรองในหลอดทดลองเทคโนโลยีเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งผลิตภาพพลังงานทดแทนพัฒนาพันธุ์พืชพลังงานพืชอาหารสัตว์เพลี้ยแป้งสีชมพูไฟโตพลาสมามันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์แมลงหวี่ขาวระยะปลูกโรคใบด่างมันสำปะหลังไร่อ้อยลักษณะดีเด่นเหนือพ่อแม่ (heterosis)ลายพิมพ์ดีเอ็นเอว่านชักมดลูกสมรรถนะการผสมสมรรถนะการผสม (combining ability)สมุนไพรสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาพืชไร่สับปะรดสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันของเพศผู้สายพันธุ์ข้าวไทยที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่อสายพันธุ์ดีเด่นสายพันธุ์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่องจากการสายพันธุ์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่องจากพันไส้เดือนฝอยรากปมหญ้าเนเปียร์อ้อยอะมิโลส (amylose)อาหารสัตว์เอเอฟแอลพี

Executives

รองคณบดี

ดร. ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fagrsyc@ku.ac.th

Tel.: 02-5794371

ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: agrtns@ku.ac.th

Tel.: 025793130

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและแผนงาน

E-Mail: agrsjj@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3130 ต่อ 114

นางสาว ปาริชาติ พรมโชติ, อาจารย์

ฝ่ายบริหารและแผนงาน

E-Mail: agrprc@ku.ac.th

Tel.: 02-5793130#110


Persons (ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 285 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 153 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 64 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 178 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 161 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 73 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 38 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 93 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 308 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 216 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 43 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 164 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 619 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 334 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 285 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 225 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 163 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 36 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 19 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 56 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 29 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)