คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

43

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

7

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

activated carbonAdsorptionARGET ATRPArtificial Neural NetworkAssociation ruleAugmented Realitybagasse ashbiogasblack soldier flyBoost convertercolor removalCompressive strengthcoordinate measuring machinecrack patternsdigital librarydistributed generationdouble ball-barElectricity demand forecastingFerrocementFly ashFreight TransportGeogridHeat Transferheat transfer enhancementHeuristicimage processingInternet of ThingLATERITIC SOILMachine LearningMathematical modelMekong mainstreamMinimum Initial CapitalM-LearningMonitoringNanofluidsNatural indigoNeural networkoptimizationorganic wasteParticle Swarm OptimizationPCRpermeabilityPervious concretePesticidesPhotocatalystphotovoltaicPhotovoltaic systempolymer brushPorous concreteporous mediaPost-Fire StrengthPV hybrid systemQuantum dotreducing agentReinforced embankmentRenewable energyRiceRural ElectrificationSmart Binsmart gridsolar energySPWMStreptococcus suissurfactantsustainablesustainable developmentTechnical assessmentTetracyclinewastewater treatmentZeolitezeolite NaYการดูดซับการบำบัดน้ำเสียการประมวลผลภาพการประเมินทางเทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนการเรียนรู้ของเครื่องขยะอินทรีย์ข้าวความเร่งคอนกรีตพรุนเคมีวิเคราะห์เครื่องจักรแบบขนานโครงข่ายประสาทเทียมดินลูกรังธนาคารขยะชุมชนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแผนภูมิคน-เครื่องจักรพลังงานทดแทนฟิสิกส์มอเตอร์ยางแท่งระบบควบคุมระบบอัตโนมัติรัศมีวงเลี้ยววิศวกรรมไฟฟ้าหนองหารหนอนแมลงวันลายหลักการลดความสูญเปล่า

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: rathanit.s@nontri.ku

Tel.: 0-4272-5033Resource

นักวิจัยทั้งหมด 118 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 56 คน, อาจารย์ 33 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 13 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, วิศวกร 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, ช่างไฟฟ้า 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 31.99 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 270 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 232 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 93 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 85 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 737 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 332 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 405 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 79 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 60 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 68 รางวัล (เกียรติบัตร 22 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 24 รางวัล, ประชุมวิชาการ 22 รางวัล)