คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

activated carbonAdsorptionAnodizationARGET ATRPartificial intelligenceArtificial Neural Networkassociation ruleAugmented Realitybagasse ashBiogasBoost converterCCTOCharge pumps circuitsColor RemovalCompressive strengthcondensing unitcoordinate measuring machinecrack patternsdigital librarydiscrete time surplus processdistributed generationdouble ball-barElectricity demand forecastingEnergy modelExperimental ResearchFerrocementfire-damageFire-protectionFluidFluid FlowFly ashFreight transportgamificationgas adsorptiongeogridGeopolymerheat exchangerHeat RecoveryHeat TransferHeat Transfer enhancementherbicideHeuristicHVDC power supplyHydroponicsImage processingInteractionInternet of ThingLab-on-a-ChipLATERITIC SOILLoad forecastingLOCmachine learningMathematical ModelMekong mainstreamNanofluidNanofluidsOptimizationParticle Swarm OptimizationPCRPervious concretePhotovoltaicPorous concreteporous mediaPV hybrid systemRenewable Energyrural electrificationSmart gridSolar energySPWMStreptococcus suissurfactantSustainablesustainable developmentTechnical assessmentWaste-to-EnergyZeolitezeolite NaYการดูดซับการบำบัดน้ำเสียการประมวลผลภาพการประเมินทางเทคนิคการพัฒนาที่ยั่งยืนขยะอินทรีย์ข้าวคอนกรีตพรุนเคมีวิเคราะห์เครื่องจักรแบบขนานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโครงข่ายประสาทเทียมดินลูกรังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพลังงานพลังงานทดแทนฟิสิกส์มอเตอร์ยางแท่งระบบควบคุมระบบอัตโนมัติวิศวกรรมไฟฟ้าหนอนแมลงวันลาย

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fsepds@csc.ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5033Resource

นักวิจัยทั้งหมด 108 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 36 คน, อาจารย์ 50 คน, นักวิทยาศาสตร์ 11 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, ช่างไฟฟ้า 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 31.99 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 248 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 224 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 73 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 78 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 48 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 44 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 612 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 248 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 364 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 12 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 67 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 48 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 62 รางวัล (เกียรติบัตร 24 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 22 รางวัล)