สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

2Activated CarbonAdsorptionAg-loadedAlkaline solutionsAnodizationARGET ATRPBiogasbiosorbentblended filmsCarbarylCCTOcolor removalcorrelated errorsCupperDiscrete Time Surplus ProcessDNADopeddyeingFreundlichFreundlich and Langmuir isotherms.gas adsorptiongolden apple snail shellGroup classificationherbicideimmunogenic proteinsIronleast squares estimationlinuronmcrMinimum Initial Capitalmultilocus sequence typing (MLST)multiplex PCRnanoparticlesNatural convectionnatural indigononlinear regressionnonlinear second-order ordinary differen?tial equation. nonlinear systemOH groupone-way ANOVA modelONIOMOn-line sample separationOpisthorchis viverriniOrdinary differential equationOrganic agricultureOrganic Chemistry, Organic synthesis, Organic materialsOrganic wasteorgano-zeoliteorigamiOXA48-likePain reliefParabolic enclosureparallel machinesparaquatpathotypingPCRPesticidesPNApolymer brushPolymethacrylic Acidpopulation-based incremental learningpopulation-based incremental learning algorithmPreparation TemperatureQPDMAEMAquantum dotreducing agentReducing agentsRegenerated CelluloseRGB portable photometerruin probabilityschedulingSilk FibroinStreptococcus suisSurfactantTiO2 nanotube arraystoxicwastewater treatmentZeoliteZeolite NaYzeolite Yการดูดซับการบำบัดน้ำเสียการแปลงเชิงปริพันธ์แบบลาปลาซคณิตศาสตร์เคมีเคมีวิเคราะห์เคมีสิ่งแวดล้อมไคโตซานเซ็นเซอร์ตัวหน่วงแปรผันตามเวลาเปลือกหอยเชอรี่ผลึกเหลวฟิสิกส์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโลหะหนักวัสดุดูดซับชีวภาพสมุนไพรสีย้อมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Executives


Persons (สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 11 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 16 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 10.92 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 105 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 83 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 193 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 122 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 71 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 25 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)