สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Activated CarbonAdsorptionAg-loadedAnodizationARGET ATRPBiogasbiosorbentBlended filmsCarbarylCCTOColor Removalcorrelated errorsCupperdiscrete time surplus processDNADopeddyeingFreundlichFreundlich and Langmuir IsothermsFreundlich and Langmuir isotherms.full coversGas AdsorptiongauzeGiant dielectricGIANT DIELECTRICSgolden apple snail shellGreen's relationsGround WaterGroup classificationhair coloringHardnessheavy metalherbicideHierarchical structureHPLChuperzine AHybrid FeederHydrogen bondshydrothermal methodimmunogenic proteinsIMPIndustrial researchInfrared spectrumInitial ConditionsInorganic chemistryIntermolecular interactionsInvariantinvariant solutionsion-association solvent extractionIR absorptionIronleast squares estimationminimum initial capitalMultilocus sequence typing (MLST)multiplex PCRnanoparticlesnatural indigononlinear regressionorgano-zeoliteparallel machinesparaquatPCRPesticidesPNApolymer brushpolymethacrylic acidPreparation TemperatureQPDMAEMAquantum dotRegenerated CelluloseRGB Portable Photometerruin probabilityschedulingSilk FibroinStreptococcus suissurfactantTiO2 nanotube arraysToxicwastewater treatmentZeoliteZeolite NaYzeolite Yการดูดซับการบำบัดน้ำเสียการวิเคราะห์เชิงตัวเลขคณิตศาสตร์เคมีวิเคราะห์เคมีสิ่งแวดล้อมไคโตซานเซ็นเซอร์ตัวหน่วงแปรผันตามเวลาเปลือกหอยเชอรี่ผลึกเหลวฟิสิกส์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโลหะหนักวัสดุดูดซับชีวภาพสมการเชิงอนุพันธุ์สมุนไพรสีย้อม

Executives


Persons (สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (นักวิทยาศาสตร์ 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 16 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 10.92 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 76 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 68 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 152 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 88 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 64 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 24 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)