สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

2Activated CarbonAdsorptionAg-loadedAnodizationARGET ATRPBiogasbiosorbentBlended filmsCarbarylCCTOcolor removalcorrelated errorsCupperdiscrete time surplus processDNADopeddyeingEnvironmental ChemistryFreundlichFreundlich and Langmuir isotherms.Gas Adsorptiongolden apple snail shellGroup classificationherbicideimmunogenic proteinsIronleast squares estimationlinuronmcrMinimum Initial CapitalMultilocus sequence typing (MLST)multiplex PCRnanoparticlesNatural indigoNatural reagentNDMneural networksnickel ferriteNoether's theoremNon-isentropic flownonlinear regressionnonlinear second-order ordinary differen?tial equation. nonlinear systemOH groupone-way ANOVA modelONIOMOn-line sample separationOpisthorchis viverriniOpticsOrganic agricultureOrganic Chemistry, Organic synthesis, Organic materialsOrganic wasteOrgano-ZeoliteorigamiOXA48-likePain reliefparallel machinesparaquatpathotypingPCRPDMAEMAperiodicpesticidesPNApolymer brushPolymethacrylic AcidPreparation TemperatureQPDMAEMAquantum dotregenerated celluloseRGB Portable Photometerruin probabilityschedulingSilk fibroinStreptococcus suisSurfactantTiO2 nanotube arraysToxicwastewater treatmentzeoliteZeolite NaYZeolite Yการดูดซับการบำบัดน้ำเสียคณิตศาสตร์เคมีเคมีวิเคราะห์เคมีสิ่งแวดล้อมไคโตซานเซ็นเซอร์ตัวหน่วงแปรผันตามเวลาเปลือกหอยเชอรี่ผลึกเหลวฟิสิกส์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโลหะหนักวัสดุดูดซับชีวภาพสมุนไพรสีย้อม

Executives


Persons (สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 11 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 16 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 10.92 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 95 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 79 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 171 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 103 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 68 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 24 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)