สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

amusementartificial intelligenceassociation ruleAssociation Rule TreeAugmented RealityAutomated Garbage SortingAutomatic Generation ControlClass Association RulesClassed-Association-Rules Pruningclassification techniquescollaborative digital libraryComputer Visiondigital libraryExperimental ResearchgamificationICT Youth CampImage- based Classificationimage featuresImage ProcessingImage-based ClassificationIndigo Fabrics.InfographicInformation Management and SystemsInformation SystemsInformation TechnologyInformation Technology SkillInformation Technology Skill DevelopmentInnovation-driven classroom.Instant translatorinterdigital capacitor(IDC)Interestingness Areainterestingness measureInternet of ThingIoTItemset Tree PlotKnowledge ManagementLearning Engineeringlearning qualitylearning skills developmentLinguistic rule-based of Thai languageLoad modelingMachine Learningmathematical teachingM-commerceMedical Image ProcessingMedical Imaging Biomarkers in Retinal Fundus ImagesM-Learningnatural language processingPersonalized LearningPower SystemsProblem-based learningprofitability of interestingnessProfitability-of-Interestingness MeasureProgrammingquality of learningRegulatorsResponsive Web DesignRestructured QueryRewrite QueryRule Reasoningsecondary school studentssecondary school students.SensorsSimulaton Gamesmall greenhouseSmart Binsmart greenhouseSmart TechnologySMEsSocial Enterprisesoybean defect classificationStory BoardstorytellingStudent with learning disabilitiesSustainable Development System Analysis and Designsystematic reviewteaching networking conceptsText ProcessingThai Herbal CityThai Hom Mali brown riceVirtual Mapvirtualization systemvirtualization-based experimentationvisual puppet storytellingvisual puppetswater qualityYouth Campการค้นพบกฎความสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้การจำแนกขยะอัตโนมัติการเรียนรู้ของเครื่องเกมแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ายเยาวชนไอซีทีโครงข่ายประสาทเทียมถังขยะชาญฉลาดปัญญาประดิษฐ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ห้องสมุดดิจิทัล

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 77 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 59 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 6 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)